Prijeđite na glavni sadržaj

Laboratorij za fiziku mora i kemiju vodenih sustava

Misija laboratorija očituje se kroz interdisciplinarno istraživanje utjecaja klimatske varijabilnosti na promjene u okolišu. Dugogodišnje iskustvo u praćenju ciklusa ugljika i sumpora pod utjecajem fizikalno-kemijskih procesa u vodenom okolišu se stalno unaprjeđuje primjenom suvremenih analitičkih metoda te numeričkim modeliranjem prikupljenih podataka. Interdisciplinarnosti istraživanja znatno doprinosi i grupa koja se bavi modeliranjem oceanskih i atmosferskih procesa na raznim prostorno-vremenskim skalama (uključujući i klimatsko modeliranje) te analizom obalnih i klimatskih hazarda (ili ugroza). Kako klimatski uvjeti utječu i na ekofiziologiju i distribuciju vrsta, upravo istraživanje navedenoga je novouvedena tema u rad LFMKVS, s posebnim naglaskom na mrave kao modelne organizme.

Laboratorij za fiziku mora i kemiju vodenih sustava

Znanstveno-istraživačke aktivnosti LFMKVS obuhvaćaju nekoliko istraživačkih cjelina koje se temelje na interdisciplinarnom praćenju promjena u okolišu:

1. Kvantificiranje fizikalno-kemijskih procesa u moru na finim prostornim i vremenskim skalama vezano za praćenje ciklusa sumpora i ugljika, i to posebno:

 • karakterizaciju sumpornih spojeva i organske tvari (OT) kombinacijom elektrokemijskih, spektroskopskih (UV/VIS) i metodom visokotemperaturne katalitičke oksidacije ugljika (HTCO), u morskom i slatkovodnom okolišu, s posebnim fokusom na Rogozničko jezero - Zmajevo oko kao jedinstveni i ekstremni morski okoliš na jadranskoj obali, te sjeverni Jadran kao plitko obalno more s povremenim pojavama hipoksično-anoksičnih uvjeta,
 • uporaba satelitskih podataka i terenskih mjerenja te modelskih simulacija, u kontekstu dugoročnog praćenja parametara kvalitete morske vode na području Jadrana; LFMKVS ima bazu podataka s dugoročnim mjerenjima DOC i POC parametara u sjevernom Jadranu (od 1989.g), obalnim i prijelaznim vodama Jadrana (od 2016.) i Rogozničkom jezeru –Zmajevom oku (od 1994.)
 • uvođenje nove analitičke metode elementne analize (koncentracije C/N/S) i izotopnog sastava (13C/12C, 15N/14N, 34S/32S) organske tvari, analizom na EA(CNS)-IRMS i TOC-IRMS analizatoru,
 • održavanje akreditacije mjerenja DOC, TOC, POC parametara u vodenom stupcu i sedimentu površinskih voda, s naglaskom na more prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 (br. Akreditacije 1577).

2. Matematičko, numeričko i klimatsko modeliranje oceanskih i atmosferskih procesa, sadašnje i buduće klime, s naglaskom na:

 • uporabu združenog modela atmosfere i oceana visoke rezolucije AdriSC (Adriatic Sea and Coast) za dokumentiranje dinamičkih procesa u Jadranu, kao što su stvaranje guste vode, jačina termohaline cirkulacije i njena varijabilnost, procesi poniranja (upwelling) i uzdizanja (upwelling) mora, i drugi,
 • korištenje modela Delft 3D i drugih nestrukturiranih modela za istraživanje dinamika obalnog mora, estuarija i slanih jezera,
 • razvoj Meteo-HySea, globalnog modela otvorenog koda za reproduciranje tsunamija, uključivo meteoroloških tsunamija, na GPU (graphics processing unit) procesorima, te
 • primjena stohastičkih metoda i surogatnih algoritama kod vjerojatnosnih procjena pojedinih događaja i obalnih hazarda.

3. Analiza obalnih i klimatskih hazarda temeljenih na dugoročnim i specifičnim nizovima podataka, kao što su:

 • meteorološki tsunamiji i ekstremne razine mora koji imaju za podlogu kontinuiran porast razine mora i promjene u ekstremnim događajima, oboje uzrokovano antropogenim klimatskim promjenama, pri čemu se koriste podaci sakupljani na stalnim mareografskim mrežama koje su u Jadranu aktivne od sredine prošlog stoljeća, te visokofrekventni (minutni) podaci razine mora i meteoroloških parametara dostupni na mreži mjernih postaja novije generacije,
 • promjene termohalinih i dinamičkih svojstava Jadrana, dokumentirani putem daljinskih i in situ mjerenja autonomnih plovcima (Argo program), te reproduciranih oceanskim reanalizama, te
 • vulnerabilnost morskih i kopnenih organizama, npr. školjkaša i maslina, na klimatske promjene, pri čemu se koriste dugoročni podaci različitih bioloških i okolišnih parametara bitnih za pojedine vrste.

4. Istraživanje utjecaja klime na ekofiziologiju i distribuciju vrsta, s posebnim naglaskom na mrave kao modelne organizme, i to:

 • korištenje malih jadranskih otoka kao laboratorija za testiranje sposobnosti vrsta prilagodbe globalnom zatopljenju,
 • mjerenja relevantnih mikroklimatskih uvjeta pomoću data loggera i termovizijskih snimki,
 • praćenje sposobnosti prilagodbe invazivnih mrava na nove klimatske uvjete,
 • monitoring stanja zajednica mrava urbanih zelenih površina grada Zagreba.

Svi članovi laboratorija vrlo su aktivni u promidžbenim i diseminacijskim aktivnostima, kao i aktivnostima suradnje znanosti i umjetnosti (ciklus likovnih radova na temu istraživanja Rogozničkog jezera-Zmajeva oka).

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.