Prijeđite na glavni sadržaj

INSTRUMENTACIJA:

Instrumentacija za lasersku pulsnu fotolizu sastoji se od niza uređaja koji su vremenski usklađeni, a mjerenje se pokreće preko kompjutera. Za pobudu uzorka koristi se pulsni ns Nd:YAG laser (Quantel, Q-smart 450, 6 ns trajanje pulsa, pulsiranje 10 Hz), valnih duljina pobuda 1064 nm, 532 nm, 355 nm i 266 nm, maksimalne energije do 450 mJ (snage do 195 MW/cm2). Detekcija je spektrofotometrijska i sastoji se od spektometra sa Xe-lampom s mogučnošću rada u pulsnom modu, halogenom lampom, fotomultiplikatorom i monokromatorm (LP980, Edinburgh Instruments, spektralno područje od 200 do 800 nm, vremensko područje od nekoliko desetaka ns do nekoliko ms), različitih optičkih dijelova (zrcala i prizmi), osciloskopa, kompjutera i porogramske podrške za prihvat i obradu rezultata.

 TEHNIKA:

Tehnikom laserske pulsne fotolize (LPF) prati se kinetika reaktivnih kratkoživućih čestica (eng. transient species) kao što su pobuđena tripletna stanja molekula, radikali, ioni radikala i drugi reakcijski intermedijeri. Osim kinetike, spektrofotometrijski se detektiraju i njihovi tranzijentni apsorpcijski spektri. Tehnika omogućava određivanje reakcijskih mehanizama vrlo brzih reakcija koje se odvijaju na vremenskim skalama od svega nekoliko destetaka ns preko μs do ms. Reakcijski sustavi su različiti, od otopina, preko suspenzija do različitih materijala.

PRINCIP RADA:

Kroz uzorak prolazi svjetlo Xe-lampe koje potom prolazi kroz monokromator do detektora, a okomito na to svjetlo dolazi laserski puls koji pobuđuje molekulu. Mjeri se promjena apsorbancije uzorka na određenoj valnoj duljini u vremenu, koja je rezultat razlike apsorpcije svjetla uzorka prije i nakon laserskog pulsa. Također, moguće je izmjeriti i vremena života fluorescencije koja se mogu vremenski razlučiti s obzirom na vrijeme trajanja laserskog pulsa od 6 ns za pobudu molekule.

PRIMJENA - USLUGE:

  • Mehanistička fotokemija, kemijska kinetika, spektroskopija, kemija radikala
  • Fotofizička svojstva molekula i fotokemijska reaktivnost
  • Fotodinamička terapija (vrijeme života tripletnih pobuđenih stanja molekula; njihovi T-T apsorpcijski spektri; konstante gašenja tripleta kisikom)
  • Proučavanje vrlo važnih procesa prijenosa energije, prijenosa elektrona, HAT (prijenos vodikovog atoma), PCET (spregnuti prijenos protona i elektrona), SPLET (uzastopni prijenos protona i elektrona) u različitim reakcijskim sustavima
  • ns laserska ablacija različitih metala u otopinama (sinteza nanočestica različitih metala)
  • karakterizacija solarnih ćellija
  • fotokataliza

 Planirana je nabava i dodatnog optičkog dijela potrebnog za mjerenje difuzne reflektancije pogodne za neprozirne krute uzorke i visoko reflektirajuće suspenzije

Cjenik:

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.