Prijeđite na glavni sadržaj

UV-VIS-NIR spektrofotometar, UV-3600 opremljen je reflektirajućom integriranom sferom koja omogućuje istraživanje optičkih svojstava čvrstih praškastih materijala, neprozirnih tankih filmova te drugih čvrstih neprozirnih materijala (papir, tekstil, folije, itd.) u transmisijskom, apsorpcijskom i refleksijskom modu. Pored čvrstih uzoraka moguće je i mjerenje apsorpcijskih i transmisijskih spektara tekućih uzoraka. Osnovne karakteristike instrumenta: Izvor ultraljubičastog (UV) zračenja je halogena lampa, a izvor vidljivog (VIS) i bliskog infracrvenog (NIR) zračenja je deuterijska lampa. Instrument ima 3 detektora, fotomultiplikator (PMT) za detekciju ultraljubičastog i vidljivog zračenja te InGaAs i PbS detektore za detekciju bliskog infracrvenog zračenja. InGaAs detector povećava osjetljivost u prijelaznom području između vidljivog i bliskog infracrvenog zračenja.

Opći podaci o instrumentu

Skraćeni naziv instrumenta
UV-3600
Inventarni broj
38634
Kategorija
srednja (26.544,56 – 132.722,81 EUR / 200.000 – 1.000.000 HRK)
Vrsta instrumenta
spektrometar
Vrsta analize
optička karakterizacija
Samostalan/vezan
samostalan
Stanje opreme
potpuno funkcionalan
Discipline
Fizika , Geofizika , Kemija
Godina proizvodnje
2008
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
Vanjski link za kapitalnu opremu

Karakteristike

Model
UV-3600
Proizvođač
Shimadzu
Radno i mjerno područje
Područje valnih duljina: 185 to 3300 nm; Spektralna širina vrpce: VIS/UV područje: 0.1 - 8 nm ( 8 koraka), NIR područje: 0.2 - 32 nm (10 koraka); Rezolucija: 0.1 nm
Princip rada i mjerna tehnika
Ultraljubičasto (UV) i vidljivo (Vis) zračenje zauzima u elektromagnetskom dijelu spektra područje od ~10 do 750 nm. Područje mjerenja za VIS je od ~400 – 700 nm, a za UV od ~200-400 nm. Međudjelovanje UV-VIS elektromagnetskog zračenja s atomima i molekulama ispitivanog materijala ima za posljedicu prijelaz elektrona iz orbitala niže energije u orbitale više energije. Prijelaz elektrona između dviju orbitala naziva se elektronskim prijelazom, a odgovarajući apsorpcijski proces elektronska apsorpcija. Kada upadno zračenje prođe ili se reflektira od uzorka, količina apsorbiranog zračenja je razlika između upadne (Io) i propuštene zrake (I), a iskazuje se kao transmitancija (T) ili apsorbancija (A): T = I / Io; A = -log T. U UV-Vis spektru se najčešće javlja nekoliko širokih vrpci čija pojava ukazuje na prisustvo određenih kromofora-molekulskih skupina u istraživanom uzorku. Valna duljina maksimuma apsorpcije kao i intenzitet apsorpcije određeni su okruženjem kromofora u strukturi uzorka, otapalom/matricom u kojoj je uzorak dispergiran, koncentracijom, temperaturom i pH.
Detaljne tehničke karakteristike
Mjerno područje: 185 - 3300 nm Rezolucija: 0.1 nm Spektralna širina vrpca: u UV-VIS području od 0.1 nm do 8 nm (u 8 koraka); u NIR području od 0.2 nm to 32 nm (u 10 koraka) Točnost valnih duljina: UV/VIS područje:+-0.2 nm; NIR područje:+-0.8 nm Brzina skeniranja valnih duljina: max. 4500 nm/min (UV/VIS), max. 9000 nm/min (NIR područje/InGaAs), max. 4000 nm/min (NIR područje/PbS) Fotometrijsko područje: Absorbancija: -6 Abs to +6 Abs Izvor svjetla: 50 W halogenska lampa (UV) i deuterijska lampa (VIS i NIR) Detektor: UV/VIS područje: fotomultiplikacijska cijev; NIR područje: InGaAs fotodioda i hlađen PbS element Monokromator: rešetka/rešetka dvostruki monokromator Upravljanje instrumentom pomoću UV Probe 2.33 programa.
Popratna i dodatna oprema
Integracijska sfera Kivete za tekuće uzorke (različitih optičkih putova, izrađene od stakla i SiO2) Dio za kivete i tanke filmove Program: UV-Probe 2.33
Prenosivost
Ne
Rad na daljinu
Ne

Lokacija

Adresa
Bijenička cesta 54
Krilo/Kat/Soba
VII /1/102

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.