Prijeđite na glavni sadržaj

Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja

Glavni istraživač

Tip projekta
Znanstveno-istraživački projekti
Program
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Financijer
Europska komisija Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske
Datum početka
17.1.2020.
Datum završetka
17.1.2023.
Status
Završen
Iznos financiranja
2853372 HRK

Projektom će se razviti i primijenit napredni sustav praćenja, predviđanja i izvješćivanja o stanju ekosustava riječne doline koji se dominantno koristi za poljoprivredu. Referentna lokacija je delta Neretve zbog različitosti ekoloških zona koje se izmjenjuju u prostoru, različitog načina i intenziteta korištenja, uključujući površinske vodotoke unutar riječne delte, krške vodonosnike i podzemnu vodu, poljoprivredno zemljište različitog intenziteta uređenosti, zaštićena močvarna staništa i priobalno more. Premda se problem prodora mora i zaslanjivanja površinske i podzemne vode, a time rizika od degradacije tala pojavljuje u cijelom priobalnom području Hrvatske, ti su procesi najizraženiji u delti Neretve, koja se smatra i jednim od najranjivijih područja u RH na klimatske promjene.

Cilj projekta je prikupljati prostorno i vremenski artikulirane podatke o kvaliteti vode i tla multisenzorskim učestalim motrenjem za predviđanje procesa i predlaganje rješenja za upravljanje sustavom u riziku od zaslanjenja i onečišćenja. Današnje instrumentalne tehnike za mjerenje fizikalnih i kemijskih pokazatelja u okolišu, prvenstveno tla i vode, napredne informacijske tehnologije za prikupljanje i pohranu podataka te raspoloživi alati za statističku obradu i modeliranje bit će korišteni u ovom projektu za realizaciju sljedećih specifičnih ciljeva:

1. uspostava sustava automatskog kontinuiranog praćenja kakvoće površinske i podzemne vode na referentnim lokacijama;

2. identifikacija i analiza promjena u vodenom i terestričkom okolišu riječne delte unutar koje se zemljište pretežno koristi za poljoprivredu;

3. analiza i kvantifikacija složenih prirodnih (dominantno zaslanjivanje) i antropogenih (dominantno poljoprivreda) utjecaja na vode uvažavajući geomorfološke, hidrološke i pedološke značajke područja te način korištenja zemljišta;

4. povezivanje meteoroloških podataka, podataka o zaslanjenosti i drugih podataka koji će se prikupiti tijekom trajanja projekta s podatcima o prirodu i kakvoći plodova omogućit će donošenje relevantnih zaključaka o djelovanju zaslanjenja na poljoprivrednu proizvodnju u dolini Neretve u kontekstu klimatskih promjena;

5. ocjena utjecaja klimatskih promjena na poljoprivredu u dolini Neretve s ekonomskog i socijalnog motrišta;

6. razvoj hijerarhijski organizirane informativno-edukacijske platforme s domenama korištenja u znanstvene svrhe, za korisnike koji u zakonskom području upravljaju resursima te konačno za poljoprivredne proizvođače kojima će biti na raspolaganju ažurirani podaci potrebni za provođenje agrotehničkih mjera po standardima dobre poljoprivredne prakse.

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.