Dražen Vikić-Topić

Dražen Vikić-Topić

prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
+385 1 456 0961

1734
1378

01 468 00 85

Centar za NMR

Centar za NMR/1

Institut Ruđer Bošković
Centar za NMR
Bijenička c. 54
10000 Zagreb

Bibliografija

DVTKratCV.pdf 96,62 kB

Obrazovanje

Pohađao osnovnu školu Ivan Goran Kovačić i Petu gimnaziju u Zagrebu. Upisao Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Kemija, 1973. godine. Diplomski rad, pod vodstvom prof. dr. Z. Bana i doc. dr. M. Pušelja, izradio na Zavodu za opću i anorgansku kemiju, PMF-a i diplomirao 1978. godine iz područja anorganske kemije - intermetalni spojevi. Godine 1986. magistrirao na Poslijediplomskom studiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, s tezom "Deuterijski i fluorni efekti u 13C NMR spektrima trans-stilbena", a 1988. doktorirao s tezom "Efekti dugoga dosega u 13C NMR spektrima proširenih p-elektronskih sustava", oboje pod vodstvom prof. dr. Z. Meića. 1989. Postdoktorsko usavršavanje odradio na Institutu Boris Kidrič, Ljubljana, kod prof. Jurke Kidrič. Kao gostujući znanstvenik kod orof. C. L. Khetrapala radio 1990. godine na Indian Institute of Science, Bangalore, India, na problematici izotopnih efekata. Godine1990. gost znanstvenik s prof. E. D. Beckerom na National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA, baveći se deuterijskim izotopnim efektima i s NMR organometalnih spojeva. Kao Visiting Associate od 1991. do 1993. radio na National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA s prof. E. D. Beckerom. Od 1993. do 1994. bio Senior Research Associate s prof. S. I. Macurom na Mayo Clinic, Rochester, MN, USA. 1999. i 2000. gostujući profesor u Slovenskom nacionalnom NMR centru s prof. Janezom Plavcem na Kemijskom inštitutu, Ljubljana, Slovenija.

Područja znanosti

kemija, analitička kemija, fizikalna kemija

Specifični znanstveni interesi

spektroskopija nmr, spektroskopija

Nastava

1985.-1987. Asistent na Zavodu za Opću i anorgansku kemiju, PMF, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu.

1996.- Nositelj kolegij iz NMR spektroskopije na poslijediplomskoj nastavi organske kemije, PMF, Sveučilište u Zagrebu.

1996.- Sunositelj kolegija na poslijediplomskoj nastavi analitičke kemije, PMF, Sveučilište u Zagrebu.

1999.- Vanjski suradnik, dodiplomski, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu.

2000.- Nositelj kolegija, dodiplomski, Visoka zdrastvena škola, Zagreb.

2002.- Sunositelj kolegija na poslijediplomskoj nastavi "Zaštita prirode i okoliša", Sveučilište u Osijeku.

2004.- Supredavač na poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu.

2008.- Supredavač na kolegiju "Suvremene metode strukturnog NMR-a", PMF, Sveučilište u Zagrebu

2010.- Nositelj kolegija "Moderne analitičke metode u otkriću lijekova - analiza i određivanje strukture", Sveučilište u Rijeci

Istaknute publikacije

Z. Popović, G. Pavlović, D. Matković-Čalogović, Ž. Soldin, M. Rajić, D. Vikić-Topić and
D. Kovaček: Mercury(II) Complexes of Heterocyclic Thiones.Part 1. Preparation of 1:2 Complexes of Mercury(II) Halides and Pseudohalides with 3,4,5,6-Tetrahydropyrimidine-2-Thione. X-ray, Thermal Analysis and NMR Studies. Inorg. Chim. Acta306, 142-152 (2000)

M. Randić, J. Zupan and D. Vikić-Topić: On Representation of Proteins by Star Graphs. J. Mol. Graphics Modell. 25, 290-305(2007)

Z.Popović, D.Matković-Čalogović, Ž.Soldin, G.Pavlović, N. Davidović and D. Vikić-Topić: Mercury(II) Compounds with 1,3-Imidazole-2-Thione and its 1-Methyl Analogue. Preparative and NMR Spectroscopic Studies. The Crystal Structures of Di-m-Iodo-Bis [Iodo(1,3-Imidazolium-2-Thiolato-S)Mercury(II)],Bis[Bromo(1,3-Imidazolium-2-Thiolato-S)]Mercury(II) and Bis[m-(1-N-Methyl-1,3-Imidazole-2-Thiolato-S)]Mercury (II). Inorg. Chim. Acta294, 35-46 (1999)

M. Ćurić, Lj. Tušek-Božić, D. Vikić-Topić, V. Scarcia, A. Furlani, J. Balzarini and E. de Clercq: Palladium(ii) Complexes of Dialkyl a-Anilinobenzylphosphonates. Synthesis, Characterization and  Cytostatic Activity. J. Inorg. Biochem.63, 125-142 (1996)

M. Randić, J. Zupan, A. T. Balaban, D. Vikić-Topić and D. Plavšić: Graphical Representation of Proteins. Chem. Rev.111, 790-862 (2011)

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Član Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI).

Član Hrvatskog kemijskog društva

Član American Chemical Society

Član International Academy of Mathematical Chemistry (Treasurer)

1997.-1998. Moderator kolokvija Hrvatskog kemijskog društva (HKD).

2000.- Voditelj Sekcije za opću i primijenjenu spektroskopiju HKD-a.

2000.- Član Upravnog odbora HKD-a.

2006.- Član Znanstvenog vijeća za mir i prava čovjeka, HAZU.

2008.-Član Znanstvenog vijeća za promet, HAZU.

Ostalo

2005.,2007. i 2009. Član hrvatske delegacije za znanost i visoko obrazovanjene na godišnjim skupštinama UNESCO-a u Parizu.

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.