Prijeđite na glavni sadržaj

Dodijeljene Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika

10.4.2015.
Dodijeljene Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika

Jučer su na Sveučilištu u Zagrebu dodijeljene Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika mladim znanstvenicima i umjetnicima za 2014. godinu. Među nagrađenima su i znanstveni novaci IRB-a dr. sc. Marina Šekutor i Bruno Klajn, mag. phys.

Dr. sc. Marina Šekutor nagrađena je za znanstveni rad „Cucurbit[7]uril⋅Guest Pair with an Attomolar Dissociation Constant“ koji je objavljen na naslovnici prestižnog časopisa Angewandte Chemie Int. Ed. i dodijeljen mu je status VIP rada čime je dodatno potvrđena njegova međunarodna zapaženost i znanstvena kvaliteta.

Rezultati opisani u radu obuhvaćaju istraživanja stabilnih supramolekulskih kompleksa kukurbiturilnih receptora i diamantoidnih liganada te uključuju, između ostaloga, i otkriće ultrastabilnog kompleksa s atomolarnom konstantom disocijacije u vodenoj otopini. Navedeni kompleks je tako 143 puta snažniji od do sada najjačeg u literaturi poznatog kompleksa nekog liganda s kukurbiturilnim receptorom.

Provedena istraživanja zahtijevala su multidisciplinarnu ekspertizu, uključujući dizajn receptora, njihovu selektivnu i efikasnu pripravu, mjerenje jačine vezivanja te identifikaciju strukturnih parametara odgovornih za tako snažne interakcije.

Dr. sc. Marina Šekutor diplomirala je kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine, a doktorirala je 2013. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Kate Majerski. Od 2009. godine zaposlena je kao znanstveni novak u Laboratoriju za sintetsku organsku kemiju IRB-a.

Njezini trenutni znanstveni interesi su sinteza i kemija policikličkih molekula (diamantoida), njihova primjena u supramolekulskim sustavima te istraživanja svojstava aminskih i gvanidinskih derivata adamantana.

Osim ove ovogodišnje nagrade Društva, također je 2008. godine dobila nagradu za izvrstan uspjeh u studiju kemije od strane Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Do sada je objavila 10 znanstvenih radova, a nedavno je dobila istipendiju Zaklade Alexander von Humboldt za poslijedoktorsko usavršavanje u grupi prof. dr. Peter R. Schreiner-a.

Bruno Klajn, mag. phys., nagrađen je za znanstveni rad „Exact high temperature expansion of the one-loop thermodynamic potential with complex chemical potential“ koji je objavljen u časopisu Physical Review D.

U radu su istražena termodinamička svojstva elementarnih čestica na visokim temperaturama. Dobiven je izraz za termodinamički potencijal koji omogućuje vrlo jednostavnu analizu faznih prijelaza u ovisnosti o temperaturi i kemijskom potencijalu. Također, predložena je interpretacija imaginarnog kemijskog potencijala kao poopćene faze koja određuje statistiku čestica.

Bruno Klajn diplomirao je 2010. godine na Fizičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, a od kraja 2010. zaposlen je na Zavodu za teorijsku fiziku IRB-a u zvanju znanstvenog novaka - asistenta, gdje provodi istraživanja vezana uz temu doktorske disertacije "Računanje jednopetljenih Feynmanovih dijagrama direktnom numeričkom integracijom" pod mentorstvom dr. sc. Gorana Duplančića.

Dobitnik je Dekanove nagrade na PMF-u 2009. godine, a ove godine je izabran i za naslovno zvanje asistenta na istom fakultetu.

Glavno područje istraživanja Brune Klajna su perturbativni računi u kvantnoj teoriji polja, posebno fizici elementarnih čestica. Od posebne važnosti za fiziku čestica su precizni računi amplituda vjerojatnosti procesa raspršenja koji se mogu eksperimentalno realizirati na postojećim sudarivačima (npr. LHC-u). U cilju otkrivanja nove fizike i boljeg razumijevanja već poznate fizike, nužno je imati precizno izračunate teorijske predikcije procesa koji, u usporedbi s eksperimentalnim podacima, mogu upućivati na nove fizikalne efekte.

U sklopu doktorske disertacije, Bruno Klajn provodi i istraživanje isključivo numeričkih metoda za određivanje amplitude vjerojatnosti događanja procesa raspršenja, a sve metode se testiraju i primjenjuju na procesu raspršenja n-fotona.

Loading the player ...

Jučer su na Sveučilištu u Zagrebu dodijeljene Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika mladim znanstvenicima i umjetnicima za 2014. godinu. Među nagrađenima su i znanstveni novaci IRB-a dr. sc. Martina Šekutor i Bruno Klajn, mag. phys. IZVOR: Vijesti, HRT.

IZVOR: Vijesti, HRT.

Kontaktirajte nas

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.