Prijeđite na glavni sadržaj

Izjava Instituta Ruđer Bošković povodom navoda u medijima o nadzoru Vodopravne inspekcije

21.2.2024.
Izjava Instituta Ruđer Bošković povodom navoda u medijima o nadzoru Vodopravne inspekcije

U petak 16. 2. 2024. Vodopravna inspekcija sastavila je Zapisnik o provedenom nadzoru i obavijestila Institut Ruđer Bošković (IRB) o namjeri pokretanja prekršajnog postupka. Institut je 20. 2. 2024. dostavio inspekciji očitovanje na navedeni Zapisnik kojim se podrobno očitovao na sve okolnosti slučaja.

U Zapisniku je utvrđeno onečišćenje na sustavu odvodnje Zeleni dol, ali nije utvrđeno kako je došlo do onečišćenja. Konkretno, Inspekcija je prilikom nadzora izdvojila uzorke otpadnih voda koje su poslani na analizu u Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar. 

Uzorci su izuzeti na oknu Zeleni dol koji se nalazi u nepristupačnom dijelu Instituta u zoni građevinskih radova, te na lokaciji 100 metra nizvodno izvan lokacije IRB-a. Na ovaj sustav odvodnje nizvodno su spojeni i vanjski korisnici, te se u neposrednoj blizini ovog okna također odvijaju građevinski radovi.

Analizom uzoraka pronađena je smjesa kemikalija koje se uobičajeno nalaze u naftnim derivatima kao što su dizelsko gorivo, benzin i razrjeđivač.

Precizno, analiza uzoraka otpadnih voda izuzetih na oknu Zeleni dol na lokaciji IRB-a u smjesi kemikalija utvrđena je koncentracija ugljikovodika od 10,5 mg/L, a gornja granična vrijednost je 30 mg/L. Od toga lakohlapljivi aromatskih ugljikovodici kao što su benzen, toluen i ksilen, ponekad zajednički nazvani BTX, utvrđeni su u koncentraciji 0,67 mg/L, a gornja granična vrijednost je 1 mg/L. Benzen je utvrđen u koncentraciji manjoj od 0,005 mg/L što je višestruko ispod gornjih graničnih vrijednosti od 1 mg/L. 

Analizom uzoraka otpadnih voda koje je inspekcija izuzela s okna Zeleni dol koji se nalazi na lokaciji IRB-a utvrđene su koncentracije benzena manje od 0,005 mg/L što je višestruko ispod graničnih vrijednosti od 1 mg/L.

Uzorci uzeti na lokaciji 100 metra nizvodno na lokaciji izvan IRB-a, utvrđene su sjedeće vrijednosti: u smjesi kemikalija utvrđena je koncentracija ugljikovodika od 1261 mg/L od koji se 505 mg/L (40%) sastoji od lakohlapljivih aromatskih ugljikovodika.

Za benzen je posebno utvrđeno da predstavlja vrlo malu komponentu odnosno 0,069 mg/L ili 0,01 % koncentracija ugljikovodika što je ispod gornjih graničnih vrijednosti od 1 mg/L.  Dodatno, GC/MS analiza ovih uzoraka je potvrdila prisutnost lakohlapljivih aromatskih ugljikovodika, uključujući benzen, toluen, etilbenzen i ksilen, kao i trimetilbenzena i naftalena bez određenih koncentracija ili količine. GC/MS analizom su također identificirani alifatski ugljikovodici duljine 7 do 16 atoma ugljika i metilcikloheksan.

Svi navedeni spojevi nalaze se u sirovoj nafti i naftnim proizvodima te su stoga prisutni i u brojnim naftnim derivatima. BTEX kemikalije obično se nalaze u naftnim proizvodima kao što su dizelsko gorivo, kerozin i benzin. Prosječni težinski postotak BTEX-a u standardnom bezolovnom benzinu je približno 20% (B≈1%, T≈8%, E≈2% i X≈9%), iako ukupni postotak i njegov sastav mogu varirati. Dizel obično sadrži manje BTEX-a, iako količine i distribucija također mogu varirati. Trimetilbenzen i naftalen također se nalaze u benzinu, dizelu i kerozinu. BTX su isto često glavne komponente standardnih razrjeđivača.

Za detektirane ugljikovodike, a koji nisu lakohlapljivi aromatskih ugljikovodici, GC/MS analiza je ukazala da je riječ o nekoj mješavini alifatskih ugljikovodika sa 7 do 16 atoma ugljika. Uz gore spomenuti BTEX, standardni bezolovni benzin sadrži velike količine alkana s 5 do 10 ugljikovih atoma, a dizelsko gorivo obično sadrži velike količine alkana s 10 do 20 atoma ugljika.

Dakle u zaključku, analizom svih uzoraka izuzetih sa okna Zeleni dol na lokaciji IRB-a te okna izvan lokacije IRB-a, a koje se nalazi nizvodno u sklopu sustavu odvodnje Zeleni dol, nisu utvrđene povišene vrijednosti benzena. Štoviše, u uzorcima koje je inspekcija izuzela na lokacijama unutar IRB-a utvrđene koncentracije benzena su višestruko ispod graničnih vrijednosti.

Važno je za naše građane istaknuti da je iako su sve analize uzoraka izuzete na IRB-u bile ispod graničnih vrijednost, Institut je preventivno isprao kanalizacijski sustav, eliminirajući rizik za ljude i okoliš.

Naravno da IRB kao najveća znanstvenoistraživačka institucija u RH u istraživačke svrhe koristi niz kemikalija u strogo kontroliranim uvjetima, ali jasno definiranog sastava i visoke čistoće, te se one redovito i organizirano zbrinjavaju u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, putem ovlaštene pravne osobe. Rezultati analize ukazuju pak da je do zagađenja došlo zbog smjese kemikalija koje analizom nisu precizno utvrđene, ali odgovaraju spojevima koji se nalaze u naftnim proizvodima.

Ističemo kako je osobito u interesu Instituta da se utvrdi odgovornost i sve okolnosti kojima je došlo do onečišćenja u ovom slučaju te žalimo zbog svih problema kojima su se građani suočili zbog neugodnih mirisa.  

Također, napominjemo da je Institut u najkraćem mogućem roku još 2. veljače 2024. prema nalogu inspekcije izvršio sanaciju i ispiranje kanalizacijskog sustava odvodnje Zeleni dol te ne postoji opasnost za ljude i okoliš.

Kontaktirajte nas

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.