Prijeđite na glavni sadržaj

"Ruđerovim" znanstvenicima uručene Državne nagrade za znanost

6.10.2009.
"Ruđerovim" znanstvenicima uručene Državne nagrade za znanost

Danas su na svečanoj sjednici Hrvatskog sabora uručene državne nagrade za znanost za iznimno važna dostignuća u znanstveno‐istraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i ostvarenja u primjeni rezultata znanstveno‐istraživačkog rada, koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci. U četiri kategorije, dodijeljeno je ukupno 30 znanstvenih nagrada, a četiri 'Ruđerova' znanstvenika nagrađeno je u dvije kategorije. U kategoriji za životno djelo u području prirodnih znanosti nagrađen je prof. dr. sc. Zvonimir Maksić, dok su u kategoriji godišnje državne nagrade za znanost nagrađeni prof. dr. sc. Ante Graovac, dr. sc. Nela Pivac te dr. sc. Ivica Kopriva.

Nagrada za životno djelo uručena je profesoru Zvonimiru Maksiću, zaslužnom znanstveniku Instituta Ruđer Bošković i redovitom profesoru Prirodoslovno‐matematičkog fakulteta u Zagrebu u mirovini, kao priznanje za cjelokupan znanstvenoistraživački rad te izuzetan doprinos proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata rada u području prirodnih znanosti. Prof. Maksić osnivač je Grupe za kvantnu organsku kemiju na IRB‐u. Uveo je u našu sredinu metode moderne kvantne kemije, koje je uspješno primjenjivao na rješavanje problema elektronske strukture molekula. Bavi se također kompjuterskom kemijom i dizajnom novih molekula i materijala s ciljanim svojstvima. Među njima posebno se ističu jake superkiseline i superbaze, koje su dobri katalizatori. Svojim istraživanjima stekao je svjetski ugled. Jedan je od naših najproduktivnijih i najcitiranijih znanstvenika. Objavio je 250 znanstvenih CC radova pretežito u vodećim svjetskim časposima, i 23 revijska članka, koji su citirani više od 3500 puta. Urednik je svjetski priznatih monografija i serija knjiga, a sudjelovao je i u radu redakcija četiriju međunarodnih CC časopisa. Organizator je brojnih predavanja i simpozija od kojih je posebno važno istaknuti svjetski poznati simpozij u Cavtatu o strukturi molekula s učešćem nobelovaca L. Paulinga i K. Fukuia, koji je rezultirao značajnom Cavtatskom deklaracijom o očuvanju života na Zemlji.

Prof. dr. sc. Anti Graovcu, znanstvenom savjetniku Instituta Ruđer Bošković i redovitom profesoru Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, uručena je godišnja Državna nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti i to za izuzetan doprinos u području matematičke kemije. U svojemu nastojanju da metode matematičke kemije proširi na nova područja kemije, fizike i matematike prof. Graovac je u 2008. godini otkrio i dalje razvio nove metode matematičke kemije te ih primijenio u potpuno novim područjima i to za predviđanje geometrije nanotorusa, nanocjevčica i spojenih nanocjevčica, za učinkovito prebrojavanje nakupina molekula vode i za analizu nejednakosti među tzv. zagrebačkim indeksima.

Dr. sc. Nela Pivac, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković, dobitnica je Državne nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće za 2008. godinu i to za značajan doprinos istraživanjima molekularno-biološke podloge i liječenja psihijatrijskih poremećaja. Važno je istaknuti da su rezultati njezinih istraživanja u području farmakologije pokazali su da liječenje antipsihoticima flufenazinom, olanzapinom, risperidonom ili kvetiapinom poboljšava kliničko stanje ispitanika sa posttraumatskim stresnim poremećajem i umanjuje njihove psihotičke i traumatske simptome, a ti su radovi uvršteni u pregledne članke, izdvojeni i ukratko opisani u inozemnim i domaćim 'online' bazama podataka i u PILOTS bazi Nacionalnog centra za posttraumatski stresni poremećaj u SAD-u. U području molekularne biologije je po prvi put pokazala da aktivnost enzima monoaminooksidaze u trombocitima nije pod utjecajem polimorfizma MAO-B gena na 13. Intronu, stoga je taj rad i nalaz uvršten u bazu humane genetike Genetic Association Database.

Dr. sc. Ivici Koprivi, znanstvenom savjetniku Instituta Ruđer Bošković, uručena je Državna nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće za 2008. godinu i to za značajan doprinos i znanstvena ostvarenja u području tehničkih znanosti. Područje znanstvenog interesa Ivice Koprive vezano je uz teoriju i primjene slijepog razdvajanja signala. U svojoj doktorskoj disertaciji primijenio je ovu teoriju na razvoj optoelektroničkog senzora pozicije otpornog na IC ometanje. Na Institutu Ruđer Bošković razvio je algoritme: za nenadziranu analizu višespektralne fluorescentne slike s primjenom na demarkaciju tumora, slijepo izdvajanje čistih komponenata u spektrometriji mase i spektroskopji NMR s mogućom primjenom u detekciji biomarkera, te algoritme za slijepu dekonvoluciju slike, a od 2007. godine je voditelj projekta MZOŠ-a Analiza višespektralnih podataka.

Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2008. godinu donio je Odbor za podjelu Državnih nagrada za znanost na sjednici održanoj 1. srpnja 2009. godine u Hrvatskome saboru. Državne nagrade za znanost laureatima su uručili ministar znanosti i obrazovanja dr. sc. Radovan Fuchs i predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić.

Kontaktirajte nas

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.