Prijeđite na glavni sadržaj

Akademik Ivo Šlaus

Akademik Ivo Šlaus rođen je 26.9.1931. u Splitu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu je diplomirao 1954. i doktorirao 1958. Područja njegovog primarnog znanstvenog rada su nuklearna fizika, fizika čestica i medicinska fizika o čemu je objavio više od 360 znanstvenih publikacija i pet monografija.

Međunarodni odnosi, održivi razvoj i znanost o znanosti su također područja istraživanja I. Šlausa.

Urednik je 6 zbornika radova iz fizike i dva iz međunarodnih odnosa. Pozvani predavač bio je na 57 međunarodnih konferencija. Organizirao je 18 međunarodnih konferencija. Bio je glavni istraživač na projektima IAEA, EU, NSF (SAD), a u dva navrata 2005. i 2008. direktor NATO workshopa. Recenzent za projekte EU Framework 5, 6 i 7, te za NSF, DOE projekte u SAD i u RH.

Počasni je član udruženja američkih fizičara (American Physical Society). Bio je profesor (visiting professor) na: University of California, Los Angeles, SAD (1964. - 2003.), Georgetown University, Washington, DC (1972. - 94.), Duke University, NC (1980. - danas), Free University, Amsterdam, Nizozemska (1974.), Universite Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgija (1975.), Kyoto University, Japan (1981.), te savjetnik Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM (1972. - 2002.), Naval Research Laboratory, Washington, DC (1973. - 1980.), Institut Jožef Stefan i Internatioanl postgraduate school Jožef Stefan, Ljubljana (1996. - danas).

Godine 1977. izabran je za izvanrednog, a 1991. i za redovnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Iste godine postao je i predsjednik Odbora HAZU za međunarodnu suradnju. Za vrijeme njegovog predsjedavanja HAZU je postala član Međunarodnog vijeća znanstvenih društava ICSU, međunarodnih i europskih udruga znanstvenih društava i udruge Europskih akademija znanosti i umjetnost (ALLEA) i udruge svih akadmija svijeta (IAP i IAMP).

I. Šlaus je bio od 2000. do 2003. zastupnik u Hrvatskom Saboru, član Odbora za međunarodne odnose i Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu i šport. Godine 1997 je su-osnovao i bio glavni tajnik Hrvatskog pokreta za demokraciju i socijalnu pravdu. Akademik Šlaus je član i suosnivač Academia Europaea (od 1988.) i predsjednik njenog Odbora za fiziku i tehničke znanosti (1990. - 1994.), član Academia Scientiarum et Artium Europaea u Salzburgu (od 1992.), član World Academy of Art and Science (WAAS) (od 1994.) i njen predsjednik (2011. - 2013.), a sada je njen počasni predsjednik, od 2005. je član predsjedništva WAAS i bio je predsjednik za Jugoistočnu Europu. I. Šlaus je osnivač i glavni urednik časopisa Cadmus, kojeg izdaje WAAS. Šlaus je počasni član New Westminster College, Vancouver, Kanada. Vanjski je član Makedonske akademije i dopisni član Crnogorske akademije, te Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

Član je Međunarodnog savjeta za Science Policy Studies, član World Innovation foruma, član UNESCO Task group for Revitalizing R&D u Jugoistočnoj Europi, suosnivač i predsjednik Međunarodnog centra za održivi razvoj u Ljubljani. Akademik Šlaus je od 2002. i član Međunarodnog vijeća Pugwash conferences on Science and World Affairs kao i član Počasnog Odbora i panelist međunarodne konferencije: Religion, Science and the Environment.

Od 1987. je član Rimskog kluba, a 1993. osnovao je i postao predsjednikom Hrvatske udruge Rimskog kluba. Akademik Ivo Šlaus dobitnik je nagrade Ruđer Bošković 1962. i 1969. godine, a 2008. primio je državnu nagradu za životno djelo. I. Šlaus je dekan Dag Hammarskjöld visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije, Zagreb i član uredništva Međunarodne studije (od 2013).

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.