Prijeđite na glavni sadržaj

Dr. sc. Kata Majerski

Prof. dr. sc. Kata Majerski (r. Mlinarić) rođena je 1949. u Skočaju (BiH), a 1968. upisala je Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, smjer kemija, gdje je i diplomirala u studenom 1972. Od 1973. godine zaposlena je na Institutu Ruđer Bošković.

Magistrirala je 1976., a doktorirala 1979. godine iz područja kemije. Znanstvena suradnica postala je 1986., viša znanstvena suradnica 1991., znanstvena savjetnica 1998., a znanstvena savjetnica u trajnom zvanju 2003. U naslovno zvanje redovitog profesora Odjela za biotehnologiju, Sveučilišta u Rijeci izabrana je 2008. godine, a 2012. izabrana je za naslovnog redovitog profesora Kemijskog odsjeka, PMF-a, Sveučilišta u Zagrebu.

U razdoblju od 1. lipnja 1984. do kraja 1985. godine dr. sc. K. Majerski boravila je na University of Minnesota na postdoktorskoj specijalizaciji u grupi prof. P. G. Gassman-a, svjetski poznatog stručnjaka u području kemije malih napetih molekula. Kao gostujući profesor provela je po nekoliko mjeseci na University of Toledo, Toledo, Ohio, SAD (1988.) te na University of North Texas, Denton, Texas, SAD (1998., 2000. i 2003.), a gostovala je na brojnim inozemnim znanstvenim institucijama (Polish Academy of Science, Institute of Physical Chemistry, Warsaw, Poland; The South Africans Universities: RAU, Johannesburg, University of Port Elizabeth, Port Elizabeth, Natal University, Durban; Lanzhou University, College of Chemistry and Chemical Engineering, Lanzhou, China; University of Utah, Salt Lake City, SAD; State University of New York, Stony Brook, SAD).

Od 1990. dr. sc. K. Majerski je voditeljica Laboratorija za sintetsku i fizikalnu organsku kemiju koji od 1995. djeluje pod nazivom Laboratorij za sintetsku organsku kemiju, i tu dužnost obavlja do umirovljenja (1. siječnja 2015.). Voditeljica je brojnih domaćih (12) i međunarodnih znanstvenih projekata i ugovora (8).

Bavi se istraživanjem u području sintetske, fizikalno-organske i supramolekulske kemije: pripravom i studijem reaktivnosti napetih policikličkih molekula, sintezom biološki aktivnih policikličkih spojeva, sintezom krunastih etera i kriptanada te sintezom anionskih receptora i ispitivanjem njihove sposobnosti molekulskog prepoznavanja kationa i aniona, a u novije vrijeme i sa studijem vezivanja policikličkih molekula s kukurbiturilima.

Prof. dr. sc. K. Majerski je do sada objavila preko 320 naslova; od toga više od 150 izvornih znanstvenih radova u međunarodnim znanstvenim časopisima, uvrštenih u bazu Current Contents i citiranih preko 1700 puta (prema bazi WoS). Osim znanstvenih radova, opus K. Majerski sadrži impresivan broj izlaganja na domaćim i međunarodnim skupovima (ca. 150) te veći broj revijalnih članaka (17), 8 patentnih prijava i 3 poglavlja u knjigama.

Za svoj znanstveni rad K. Majerski je nagrađena Državnom nagradom za znanost za 2004. godinu.

Uz znanstvenu aktivnost zapažena je i njezina pedagoška i stručna djelatnost u izobrazbi mladih stručnjaka. Bila je mentor većem broju studenata pri izradi diplomskih (16), magistarskih (7) i doktorskih disertacija (12). Kao priznati stručnjak za organsku sintezu sudjeluje i u poslijediplomskoj sveučilišnoj nastavi, a održala je i niz pozvanih predavanja kako u Zagrebu, tako i na sveučilištima u SAD-u, Južnoj Africi, Poljskoj, Kini, HAZU, tvrtci "PLIVA" te nekoliko pozvanih predavanja na međunarodnim skupovima.

Tijekom uspješne znanstvene karijere dr. sc. K. Majerski djeluje i kao recenzent projekata (MZOŠ, HrZZ, Agencija za znanost (SLO), Agencije za znanost (PL), NSF-USA, NRF-SA, FWO-Belgija) te recenzent u brojnim međunarodnim časopisima (J. Org. Chem., Tetrahedron, Tetrahedron Lett., Eur. J. Org. Chem., Chem. Med. Chem., Arkivoc, Heterocycles, Molecules, Chem. Rev. i dr.)

Obnašala je niz dužnosti na Institutu Ruđer Bošković i izvan njega. Od 1989. do 1994. bila je član u Izbornom tijelu Znanstvenog područja kemija, a u razdoblju 2002.-2005. bila je predsjednica Znanstvenog vijeća Odjela kemije, Instituta Ruđer Bošković. Od 2002. do 2004. bila je član, a zatim i predsjednica Odbora za podmladak Znanstvenog vijeća Instituta. Od studenog 2004. do lipnja 2005. te 2008.-2014. obnašala je dužnost predstojnice Zavoda za organsku kemiju i biokemiju, Instituta Ruđer Bošković.U razdoblju 2005.-2009. bila je savjetnica ravnatelja IRB-a za poslove vezane uz znanost i obrazovanje, a od lipnja 2005. do kraja 2014. član Znanstvenog vijeća IRB-a.

Članica je HKD-a, a od 1993. do 2016. bila je članica uredništva časopisa Croatica Chemica Acta. Dva mandata, u razdoblju 1992.-1998. bila je predsjednica Sekcije za nomenklaturu u organskoj kemiji HKD-a i HDKI-a. Također je bila članica Znanstveno-organizacijskog odbora XVIII Hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera, 2003., Zagreb i članica Organizacijskog odbora 13th European Symposium on Organic Chemistry, 2003., Cavtat. Od 2006. do 2009. bila je predsjednica Sekcije za organsku kemiju HKD-a, a od 2009. do 2015. predstavnica HKD-a pri EuCheMS-u (European Association for Chemical and Molecular Science, Division of Organic Chemistry). Od 2005. do danas je član Studijskog vijeća Poslijediplomskog studija kemije, PMF.

U dva mandata od 2009. do 2017. obnašala je dužnost predsjednice Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti – polje kemija, a u razdoblju 2013.-2017. bila je članica Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Također je 2017. imenovana za članicu Povjerenstva za naknadno praćenje u postupcima reakreditacije (Povjerenstvo Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje). Članica je Panela za kemiju Hrvatske zaklade za znanost.

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.