Prijeđite na glavni sadržaj

Dr. sc. Mirjana Maksić

Dr. sc. Mirjana (Eckert) Maksić rođena je u Banja Luci 1944 godine. Diplomirala je na kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1967.), a doktorirala na Sveučilištu u Zagrebu 1972. god. s temom iz problematike istraživanja dugoživućih kationa primjenom NMR metode. Od 1967. god zaposlena je u Zavodu za Organsku kemiju i biokemiju na IRB-u.

Na radno mjesto znanstevne savjetnice izabrana je 1989. godine. Za vrijeme doktorskih studija boravila je godinu dana na Sveučilištu Tenneesse, USA, a od 1979-1981. god. bila je na postdoktorskom usavršavanju na Sveučilištu u Heidelbergu. Nakon toga je u više navrata kao stipendista ugledne zaklade A. von Humboldt boravila kao gostujuća znanstvenica na Sveučilištima u Heidelbergu i Münsteru.

Bavi se istraživanjima u području fizikalno-organske kemije, s težištem na kompjuterskom dizajnu i laboratorijskoj pripravi organskih i organometalnih molekula ciljanih svojstava, te proučavanju njihove elektronske strukture i reaktivnosti pomoću spektroskopskih i kvantno-kemijskih metoda, te fotodinamikom modelnih biološki aktivnih molekula primjenom rigoroznih multireferentnih i multikonfiguracijskih računa. U novije vrijeme uvela je sa suradnicima u našu sredinu nova vrlo moderna istraživanja u području visokotlačne organske kemije, mikrovalne organske sinteze i mehanokemije, te istraživanja mogućnosti primjene organskih katalizatora u tehnološki važnim procesima proizvodnje biodizela.

Objavila je 186 izvornih znanstvenih radova u međunarodnim znanstvenim časopisima, uvrštenih u bazu Current Contents, 7 stručnih radova, te 12 poglavlja u knjigama inozemnih izdavača. Radovi su joj citirani više od 2300 puta (prema bazi WOS) u primarnim publikacijama. Su-urednica (sa Z. Maksićem) je knjige "Molecules in Natural Science and Medicine. An Enconium for Linus Pauling", Ellis Horwood, 1991. god. i su-prevodilac (sa Z. Maksićem) popularne knjige "Kako živjeti dulje i osjećati se bolje" L. Paulinga na hrvatski jezik, koja je doživjela 3 izdanja (1989, 1990. i 1997. godine). Su-autor (s dr. sc. Z. Glasovcem) je jednog hrvatskog i jednog EU patenta.

Za svoj znanstveni rad nagrađena je državnom nagradom "Ruđer Bošković za 1993. godinu i nagradom grada Zagreba 2005. godine. Bila je predavač na poslijediplomskoj nastavi iz kemije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te mentor većeg broja diplomskih, magistarskih i doktorskih radnji. Vodila je niz domaćih i međunarodnih projekata i aktivno surađuje s nizom istraživačkih grupa u Europi i šire. Učestvovala je u radu mnogobrojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova s predavanjima ili posterskim priopćenjima, odnosno kao pozvani plenarni ili sekcijski predavač, te predsjedatelj sekcija.

Obnašala je niz dužnosti na Institutu i izvan njega, kako u zemlji tako i na međunarodnom planu. Od 1990. god. do umirovljenja 2010. god. bila je voditeljica novoosnovanog laboratorija za fizikalno-organsku kemiju, a od 2005-2008. godine obnašala je dužnost predstojnice Zavoda za organsku kemiju i biokemiju instituta. Od 1999. – 2004. godine bila je zamjenica predsjednika Znanstvenog vijeća instituta. U razdoblju od 2010-2013. godine bila je član Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost, a trenutačno je koordinatorica Stalnog odbora za prirodne znanosti Hrvatske zaklade za znanost. Od 2004.–2006. god. bila je članica Nacionalnog znanstvenog vijeća za znanost RH, a od 2005.- 2007. god. predsjednica Područnog vijeća za prirodne znanosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Član je Hrvatskoga kemijskog društva (HKD-a), a od 1998.-2002. god. bila je predsjednica društva, te njegova dopredsjednica od 2002. – 2004. god.

Od aktivnosti na međunarodnom planu valja posebno istaknuti njezino višegodišnje djelovanje u međunarodnom Organizacijskom odboru europskih simpozija iz organske reaktivnosti (ESOR) i pododbora za strukturnu i mehanističku kemiju IUPAC-a. Također je bila predstavnica Hrvatske u Upravnom Odboru COSTD30 (COSTD10 od 1999.-2002.) akcije. Urednica je za fizikalno-organsku kemiju časopisa Centr. Europ. J. Chem. od 2003. godine i pridružena urednica (associated editor) časopisa J. Phys. Org. Chem., od početka 2006. god. Prije toga bila je članica uredništva časopisa Croatica Chemica Acta u kojemu je od 1977.-1979. obnašala dužnost pomoćne urednice. Stalni je recenzent više znanstvenih časopisa iz područja organske i teorijske kemije.

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.