Prijeđite na glavni sadržaj

Laboratorij za biokoloide i površinsku kemiju

Istraživanja u Laboratoriju za biokoloide i površinsku kemiju (LBPK) usmjerena su na fizikalno-kemijsku karakterizaciju modelnih (bio)koloida i interakcija na različitim površinama i međupovršinama s ciljem dizajniranja funkcionalnih materijala, poboljšanih fizikalno-kemijskih svojstava, kao i primjene stečenog znanja u biomedicini i biotehnologiji.

Laboratorij za biokoloide i površinsku kemiju

Istraživanja u Laboratoriju za biokoloide i površinsku kemiju (LBPK) usmjerena su na fizikalno-kemijsku karakterizaciju modelnih (bio)koloida i interakcija na različitim površinama i međupovršinama s ciljem dizajniranja funkcionalnih materijala, poboljšanih fizikalno-kemijskih svojstava, kao i primjene stečenog znanja u biomedicini i biotehnologiji.

Glavne pravce istraživanja u LBPK čine (i) fizikalno-kemijska karakterizacija te (ii) istraživanje mehanizama interakcija slijedećih sustava:

a) organsko/anorganske međupovršine:

  • utjecaj različitih organskih aditiva (površinski aktivne tvari, amino kiseline itd.) na brzinu i mehanizme nastajanja te transformacije kalcijevih fosfata (CaP), kao i svojstva nastale čvrste faze u otopinama i na površinama organskih matrica pri uvjetima bliskim fiziološkim
  • kontrola koloidne stabilnosti TiO2 nanostruktura različitog stupnja hijerahije pomoću organskih aditiva kao što su strukturno različite površinski aktivnih tvari (PAT)

b) površinski aktivne tvari (PAT):

  • fizikalno-kemijska karakterizacija te utvrđivanje odnosa strukture i svojstava novih PAT, funkcionaliziranih s biološki važnim skupinama, što uključuje istraživanja adsorpcije na površinu otopina/zrak, samoorganizaciju PAT u otopini kao i određivanje termičkih svojstava PAT u čvrstom stanju.

c) modelne membrane:

  • interakcija i utjecaj prirodnih te sintetskih organskih molekula (flavonoidi, proteini, i dr.) na strukturna, površinska, termotropna i nanomehanička svojstva modelnih membrana u fiziološkim uvjetima. 

d) organski i anorganski nanonosači lijekova i bioaktivnih molekula

  • dizajn i karakterizacija organskih (višeslojevi polielektrolita, liposomi) i anorganskih (mezoporozne nanočestice, nanocjevčice) nanomaterijala različitih morfologija za ciljanu isporuku lijekova i drugih biološki aktivnih molekula

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.