Prijeđite na glavni sadržaj

Oprema

1. Mikroskop atomskih sila-MultiMode SPM s kontrolerom Nanoscope IIIa (Veeco Instruments)

mikroskop

2. Epifluorescentni mikroskop BX51 (Olympus) s video kamerom

epi mikroskop

3. Super brza centrifuga (Herolab, HiCen 21)

centrifuga

4. Termostatirana vodena kupelj za uzgoj stanica (GFL 1086)

kupelj

5. Kabinet sa vertikalnim protokom zraka (DASITGROUP, Safe FAST Light)

kabinet

6. Laboratorijska komora za uzgoj monokultura (Inkolab, Hrvatska) (Šestar ID: 1994)

komora

7. Sterilni kabinet (Haraeus, Njemačka) (Šestar ID: 2111)

laminar

8. Analitička vaga (AX205, Mettler Toledo) (Šestar ID: 2119)

9. Elektrokemijski analizator  (uAutolab III, EcoChemie) (Šestar ID: 803)

va stand

Za elektrokemijska mjerenja.

10. Automatski sakupljač oborina (NSA 181 – BASIC TYPE, Eigenbrodt GmbH & Co.)

Za uzorkovanje oborina; opcija frakcioniranog sakupljanja.

11. Analizator lipida (MK-6, Iatroscan) (Šestar ID: 799)

iatro

Za analizu lipidnih klasa i ukupnih lipida.

12. Langmuir-Blodgett kada (1212D1, Nanofilm Technologie GmbH) (Šestar ID: 801)

kada

Za ispitivanja površinskih filmova/monoslojeva na granici faza voda-zrak.

13. Mikroskop pod Brewsterovim kutom (miniBAM portable, Nanofilm Technologie GmbH) (Šestar ID: 802)

mikroskop

BAM ne-invazivna metoda omogućuje ispitivanja (vizualizaciju i snimanje) morfologije i dinamike stvaranja, promjene i razgradnje površinskih filmova/monoslojeva na granici faza voda-zrak u realnom vremenu.

14. Refleksijski spektrometar (RefSpec2, Accurion) (Šestar ID: 800)

Ispitivanja apsorpcije, orijentacije i kemijskih promjena kromofora na granici faza voda-zrak.

15. Automatski sekvencijski uzorkivač lebdećih čestica s PM10 inletom prema normi EN 12341:2014 (Comde Derenda, PNS 18T)

pm10

16. Rotavapor R-100, Pumpa V-100, Vakuum kontroler I-100 (Buchi)

rotavap

17. UV-Vis spektrofotometar (Shimadzu, UV-1280)

spektro

18. Etalometar (Magee Scientific, AE33)

19. U korištenju: Kaskadni impaktor lebdećih čestica zraka (TSI, Moudi 122R), u vlasništvu Državnog hidrometeorološkog zavoda

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.