Prijeđite na glavni sadržaj
Metali i stanični biomarkeri
Kategorija
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

Glavni istraživač

Voditelj projekta: dr. sc. Biserka Raspor

Trajanje projekta: 2002. - 2006.

Projektom je predloženo interdisciplinarno izučavanje staničnih biomarkera pobuđenih subletalnim koncentracijama metala u tkivima indikatorskih morskih i estuarijskih organizama, kao što su školjkaši i ribe. Biomarkeri daju informaciju o biokemijskim promjenama na staničnoj razini, nakon izlaganja vodnih organizama metalima. U prirodnim vodama, razina biomarkera može se mijenjati zbog promjena abiotičkih (godišnje doba) i biotičkih uvjeta (reprodukcijsko razdoblje, uvjeti prehrane). Neophodno je ustanoviti uobičajenu razinu biomarkera i njihovu periodičnost kao posljedicu prirodnih, abiotičkih stresova uzrokovanih promjenama temperature i saliniteta vode te odabrati razdoblje izučavanja u kojem su ti utjecaji neznatni. Za ostvarenje ciljeva projekta bit će odabrani postupci izolacije i određivanja biomarkera, kojima je varijancija manja od varijancije mjerljivog učinka pobuđenog djelovanjem prirodnih i antropogenih stresova. Odredit ćemo bazalnu razinu biomarkera u tkivu određenih indikatorskih organizama, koji su rasprostranjeni u jadranskom području, a imaju i gospodarsku važnost, te provesti izučavanja na organizmima u juvenilnom stadiju ili u razdoblju nakon mrijesta. Naglasak će biti stavljen na praćenje prirodne razine staničnih biomarkera za detoksikaciju metala, kao što su metalotioneini, glutation, oksidaze miješanih funkcija, u indikatorskim organizmima različitih trofičkih razina, s ciljem povezivanja biomarkera koji ukazuju na izloženost organizama metalima. Temeljem prikupljenih vremenskih nizova podataka odabrat ćemo područje izučavanja, te mjerenja provoditi u optimalnom vremenskom razdoblju. Primijenit ćemo kavezno izlaganje odabranih vrsta školjkaša i riba u onečišćenom i referentnom morskom odnosno estuarijskom području, radi smanjenja učinka endemske otpornosti i promjenjivosti,  koja je povezana s različitom starosti organizama, prethodnom izloženosti, uvjetima prehrane i sl. Očekujemo, da će pristup istovremenog izučavanja više biomarkera u indikatorskim organizmima različitih trofičkih razina, iz morskih priobalnih i estuarijskih područja, pružiti mogućnosti dijagnosticiranja i predskazivanja rizika izloženosti školjkaša i riba metalima, S tim u svezi predviđa se razrada i primjena informatičkog sustava za iskazivanje uobičajenih raspona razina biomarkera u svrhu ocjene kakvoće morskih i estuarijskih resursa.

Suradnici na projektu:

Zrinka Dragun

Marijana Erk

Vlatka Filipović

Sonja Kozar

Dušica Ivanković

Jasenka Pavičić

Bibliografija projekta 

Završno izvješće projekta 

Laboratorij za biološke učinke metala

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.