Prijeđite na glavni sadržaj

dr. sc. Andreja Ambriović Ristov

Voditelj laboratorija znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Telefon
+385 1 457 1240
Interni broj
1543
1545
Adresa
Laboratorij za staničnu biologiju i prijenos signala, Zavod za molekularnu biologiju, Institut Ruđer Bošković, Bijenička 54, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Obrazovanje

1989. Zagreb, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomirani inženjer medicinske biokemije
1993. Zagreb, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Magistar bioloških znanosti
1997. Zagreb, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Doktor bioloških znanosti

Područja znanosti

Projekti

(2020-2024) HRZZ istraživački projekt
„Integrin αVβ5-povezane fokalne i retikularne adhezije u melanomu“                                                 Uloga na projektu: voditeljica

(2014-2018) HRZZ istraživački projekt
„Molekularni mehanizmi povećanja osjetljivosti na protutumorske lijekove stanica karcinoma dojke i melanoma čovjeka utišavanjem integrina“
Uloga na projektu: voditeljica

(2016-2017) HAMAG BICRO POC6: „VirusHunter - otkrivanje novih potencijalno patogenih virusa“           Uloga na projektu: suradnica

(2014-2015): bilateralni projekt s Njemačkom
”Povećanje osjetljivosti stanica melanoma i glioma na alkilirajuće lijekove utišavanjem integrina αvβ3, αvβ5, α3β1 i α4β1”
Uloga na projektu: voditeljica

(2013-2016) FP7-REGPOT projekt
”Enhancement of the Innovation Potential in SEE through New Molecular Solutions in Research and Development” leader dr. sc. Oliver Vugrek
Uloga na projektu: suradnica

(2012-2013) bilateralni projekt s Njemačkom
„Spojevi sa platinom: Stanični odgovor i mehanizmi otpornosti“ Institut za toksikologiju, Sveučilište Heinrich Heine University Düsseldorf, Düsseldorf,  Njemačka
Uloga na projektu: suradnica

(2008-2009) bilateralni projekt s Njemačkom
„Molekularni mehanizmi koji određuju staničnu osjetljivost na spojeve sa platinom”, Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany
Uloga na projektu: suradnica

(2007-2013) Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH
„Povećanje transdukcije adenovirusnih vektora i otpornost stanica na citostatike“, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH
Uloga na projektu: voditeljica

(2007-2013) Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH
Stanični odgovor na citotoksične agense i razvoj otpornosti“
Uloga na projektu: suradnica

(2007-2010) Tehnološki projekt, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH
„Regeneracija hrskavice koljenskog zgloba“
Uloga na projektu: voditeljica

(2004-2006) Integrated action: Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH i Francuska vlada: COGITO, “Adenovirus retargeting to aminopeptidase N and potential use in gene therapy of cystic fibrosis”
Uloga na projektu: voditeljica

(2002-2004) NATO Science Program, Collaborative linkage grant,
“Human adenovirus type 5 retargeted on aminopeptidase N”
Uloga na projektu: voditeljica

(1990-1995) , Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH  
„Istraživanje otpornosti stanica na genotoksične agense“
Uloga na projektu: suradnica

(1998-2000) , Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH,  Projekti za mlade istraživače
“Vektorske vakcine protiv pseudorabies virusa”
Uloga na projektu: voditeljica

(1996-2002) , Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH
„Stanični odgovor na genotoksične agense“
Uloga na projektu: suradnica

Nagrade i priznanja

2008. Priručniku "Metode u molekularnoj biologiji", glavna urednica Andreja Ambriović Ristov i urednice Anamaria Brozović, Branka Bruvo Mađarić, Helena Ćetković, Maja Herak Bosnar, Dubravka Hranilović, Silva Katušić Hećimović, Nevenka Meštrović Radan, Snježana Mihaljević, Neda Slade, Dušica Vujaklija, dodijeljena je povelja za najuspješniji izdavački pothvat.

2004. Nagrada ravnatelja Instituta Ruđer Bošković za doprinos Institutu i općem dobru.

Nastava

2008-, Nositeljica kolegija «Genska terapija», diplomski studij Molekularne biotehnologije pri Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

2008-, Nositeljica kolegija «Metode u molekularnoj biologiji i medicini», doktorski studij iz biofizike, Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta u Splitu.

2007-, Sunositeljica obaveznog kolegija «Osnove metoda u molekularnoj biologiji i medicini», Sveučilišni interdisciplinarni doktorski studij «Molekularne bioznanosti», Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Dubrovniku i Institut Ruđer Bošković.

2007-, Sunositeljica izbornog kolegija «Metode u biologiji i medicini-praktikum», Sveučilišni interdisciplinarni doktorski studij «Molekularne bioznanosti», Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Dubrovniku i Institut Ruđer Bošković.

2002-, Nositeljica kolegija «Molekularne osnove genske terapije» doktorski studija biologije pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Publikacije

Radovi u časopisima

Znanstveni i pregledni radovi

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (preko društva i član FEBS)
Hrvatsko mikrobiološko društvo (preko društva i član FEMS)
Hrvatska udruge genetičkih inženjera
Hrvatsko društvo za istraživanje raka
Hrvatsko genetičko društvo

2003-2013, Idejni začetnik i voditelj obrazovnog projekta “Metodološki tečajevi u biologiji i medicini”

Glavna i odgovorna urednica knjige “Metode u molekularnoj biologiji” uz sudelovanje 119 autora iz cijele Hrvatske, izdavač Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 2007. http://www.mmb.irb.hr/

 

MENTORSTVA:

Doktorske disertacije

1. Ana Dekanić, „Utjecaj utišavanja integrinskih podjedinica α u stanicama melanoma čovjeka na osjetljivost na protutumorske lijekove i pokretljivost“, Sveučilišni interdisciplinarni doktorski studij „Molekularne bioznanosti“, Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Dubrovniku i Institut Ruđer Bošković, 2019.

2. Nikolina Stojanović, „Otpornost na protutumorske lijekove posredovana integrinom αvβ3 u stanicama karcinoma pločastog epitela jezika čovjeka“, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Dubrovniku i Institut Ruđer Bošković u Zagrebu, Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti, 2014.

3. Dragomira Majhen, „Povećanje djelotvornosti transdukcije adenovirusima: Promjena ekspresije prirodnih receptora i preusmjeravanje na nove receptore", Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. 

Magistarski rad:

1. Dragomira Majhen: «Preusmjeravanje adenovirusa tip 5 na aminopeptidazu N», Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2005.

Diplomski radovi

1. Zrinka Vitković, „Karakterizacija adhesoma u stanicama trostruko negativnog karcinoma dojke MDA-MB-231 nakon stabilnog utišavanja gena za integrin αv“, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018.

2. Kristina Čuljak, Karakterizacija adhesoma u stanicama karcinoma pločastog epitela jezika Cal27 nakon de novo ekspresije integrina αvβ3, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018.

3. Christine Supina, Kombinirani utjecaj cilengitida i paklitaksela na stanične linije trostruko negativnog tumora dojke i melanoma, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018.

4. Nebojša Vujnović, „Kombinirani učinak inhibitora tirozin kinaza i protutumorskih lijekova u stanicama melanoma čovjeka“, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017.

5. Delphine Sedda, „Utišavanje podjedinice integrina αV u stanicama MDA-MB-435 smanjuje osjetljivost na cisplatinu“, magistarski studij „Znanost o životu“, Magistarski rad u biokemiji, molekularnoj biologiji i biotehnologiji, Sveučilište u Orleansu, Francuska, 2016. (original na engleskom jeziku „Knockdown of the integrin subunit αV in MDA-MB-435 cells decreases sensitivity to cisplatin, Masters „Science of Life“, Masther thesis of biochemistry, molecular biology and biotechnology, University of Orleans, France, 2016).

6. Alen Kovačević: „Proteomska analiza promjena u stanicama tumora dojke čovjeka MDA-MB-435S nakon utišavanja integrina αv“ Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015.

7. Ivan Faraho: „Diferencijalna analiza proteoma staničnih linija karcinoma pločastih stanica jezika Cal27 i Cal27-2B1“ Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015.

8. Krešimir Ferenčak, „Utjecaj utišavanja integrina αv ili α4 na osjetljivost stanica tumora dojke na vinkristin i paklitaksel“, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012.

9. Kristijan Pažur, „Disulfidne veze u preusmjeravajućim motivima RGD ili NGR ugrađenim u adenovirus tipa 5“, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012.

10. Buger Tvrtko, „Otpornost na vinkristin prate promjene u ekspresiji integrina i djelotvornosti transdukcije adenovirusa“, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 

11. Dekanić Ana, „Utjecaj utišavanja integrina αvβ3 i αvβ5 na osjetljivost stanica tumora na cisplatinu“, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012.

12. Irena Bardak, „Utjecaj utišavanja integrina αvβ3 i αvβ5 na vezanje, internalizaciju i transdukciju adenovirusnim vektorima“, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.

13. Dunja Vukić, „Povećana ekspresija transgena unesenog adenovirusom tip 5 u stanicama karcinoma grkljana čovjeka otpornima na cisplatinu“, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010.

14. Tea Špeljko, „Utjecaj ekspresije coxsackie-adenovirusnih receptora na ekspresiju integrina u stanicama rabdomiosarkoma čovjeka“, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010.

15. Nikolina Stojanović, „αvβ3 integrinom posredovana otpornost na citostatike ljudskih stanica karcinoma pločastog epitela jezika Cal27“, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009.

16. Tihana Jelušić, „Preusmjeravanje adenovirusa tipa 5 na integrin α4β1“, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009

 

GOSTOVANJA NA STRANIM ZNANSTVENIM USTANOVAMA

Akademska godina 2018./2019. gostujući profesor (1 mjesec): Molecular Biotechnology Center, University of Torino, Torino, Italija

Akademska godina 2016./2017. gostujući profesor (1 mjesec): Molecular Biotechnology Center, University of Torino, Torino, Italija

Akademska godina 2013./2014. gostujući profesor (1 mjesec): Centre de Biophysique Moleculaire, CNRS-UPR 4301, Orléans, Sveučilište u Orleans-u, Francuska

Akademska godina 2010./2011. gostujući profesor (1 mjesec): Centre de Biophysique Moleculaire, CNRS-UPR 4301, Orléans, Sveučilište u Orleans-u, Francuska

INRA stipendija za poslijedoktorsko usavršavanje; travanj -kolovoz, 2001;  Ecole Nationale Veterinaire D'Alfort, 7 avenue du General de Gaulle, 94704 Maisons Alfort, Francuska.

Stipendija Vlade Francuske Republike : studeni 1994 – kolovoz 1995;  Ecole Nationale Veterinaire D'Alfort, 7 avenue du General de Gaulle, 94704 Maisons Alfort, Francuska.

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.