Prijeđite na glavni sadržaj

NRF2 na raskrižju epigenetičkog modeliranja, metabolizma i proliferacije stanice raka

NRF2 na raskrižju epigenetičkog modeliranja, metabolizma i proliferacije stanice raka
Kategorija
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Datum početka
15.5.2017.
Datum završetka
14.9.2021.
Status
Završen

Glavni istraživač

NRF2 je čimbenik transkripcije neophodan za aktiviranje enzima Faze 2 koji su stanici potrebni za funkcionalan antioksidacijski odgovor na stres. U kontekstu kemoprevencije, NRF2 štiti zdravu stanicu od slobodnih radikala i zbog toga je koristan i stanici, i domaćinu. U kontekstu zloćudne bolesti, njegova je aktivnost korisna samo zloćudno promijenjenoj stanici. Najnoviji podatci upućuju na važnost neizravne uključenosti NRF2 u reguliranju transkripcije gena koji kodiraju enzyme (PHGHD, SHMT2) koji su, izravno ili neizravno, uključeni u nastanak pro-proliferativnog Warburgovog učinka. Ova uloga NRF2 usko je povezana s mutacijskim statusom stanice zloćudnog tumora. Kurkumin se na ove enzime može izravno vezati, i istovremeno poticati NRF, čija je aktivnost regulirana na nekoliko razina. Transkripcijska aktivnost ovisi o metiliranosti DNA njegovog promotora (ova su dva parametra negativno korelirana) i postojanju represivne trimetilacijske oznake na lizinu 27 u histonu H3 (H3K27me3). Metiltransferaza histona EZH2, odgovorna za uspostavu ove epigenetske modifikacije smatra se onkoproteinom. Međutim, njezino ispoljavanje je vrlo varijabilno, i ovisno o tipu stanice, a prognostička vrijednost kontradiktorna u nekim kliničkim modelima raka (rak pluća). Uzroci ovih razlika pokušat će se shvatiti praćenjem funkciju NRF2in vitro, u nekoliko linija stanica raka, različitog podrijetla i različitog mutacijskog statusa, u mirovanju i u uvjetima poticanja fiziološkog stresa. Ove ćemo uvjete eksperimentalno izazvati gladovanjem, primjenom kurkumina u biomodulatornim i citotoksičnim koncentracijama, i inhibitorom EZH2, EPZ-6438 (danas poznat kao Tazemetostat). Ovo su uvjeti u kojima se stanica mora aktivirati svoje mehanizme preživljenja. U kontekstu poveznica metabolizma i proliferacije, uz mjerenje slobodnih kisikovih vrsta i piruvata, prati se: a) aktivnost promotora NRF2; b) prisustvo micro-RNA 200-a i 200-b; c) prisutnosti biljega proliferacije Ki-67; d) prisutnost aktivnosti dobro znanih gena koje NRF2 izravno potiče (HO-1 i NOQ-1); c) prisustvu enzima koje NRF2 potiče neizravno, a koji su izravno ili neizravno uključeni u nastanak Warburgova učinka (PKM2, SHMT2). Razina ispoljenosti ovih proteina utječe na način njihovog višerazinskog komuniciranja i određuje fenotip stanice. S obzirom na to da čine premosnicu između metaboličkih i proliferativnih signalnih puteva, značaj njihovog ispoljavanja će se, statističkom analizom podataka dobivenih imunohistokemijom na arhivskim uzorcima tumora glave i vrata, translatirati u kliniku kako bi se povezala ne samo s biološkim osobitostima tumora, nego i u odnosu na prognozu bolesti – poglavito u odgovoru na liječenje.

Tijekom trajanja prve godine projekta ranije navedena istraživanja provodila su se na stanicama FaDu i IMR-90. Otkrivene su nove transkripcijske inačice EZH2. Ujedno je otkriveno da se transkripti NQO-1 mogu razlikovno prekrajati, neovisno o redoks-statusu stanice. U drugoj godini su se ova istraživanja nastavila na stanicama Detroit 562 i Cal-27. U ove dvije linije dokazano je postojanje još dvije transkripcijske inačice EZH2 koje su se pojavljivale tijekom gladovanja, a koje su karakterizirane sekvenciranjem. Objedinjeni rezultati analize EZH2 transkripcijskih inačica, upotpunjeni su analizom proteina, prezentirani su posterom na radionici EMBO: Epigenetics and Chromatin, 01-04.05.2019., u Heidelbergu. Analiza transkripata i proteina NRF2 i NQO1 u uvjetima blagoggladovanja  (rast u mediju s niskom konecntracijom glukoze) i iznimno snažnog gladovanja (rast u mediju bez glukoze i glutamina) također je prikazana na konferenciji EMBO: Metabolism Meets Epigenetics, posterom "Epigenetic regulation of NRF2-NQO1 axis in human head and neck-originating cancer cell lines and untransformed fibroblasts exposed to nutritional stress" u 11 mjesecu 2019. Ovim su posterom prikazani i prvi rezultati vezani uz pokuse kromatinske precipitacije, koji su nedvojbeno ukazali da se na promotorima ciljnog gena (NQO1), u uvjetima stresa gladovanjem, supresivna oznaka kromatina H3K27me3 postavlja ovisno o podrijetlu stanice. Objava dijela rezultata vezanih uz ove uvjete rasta stanica objavljen je u časopisu Cells, pod nazivom Nutritional Stress in Head and Neck Cancer Originating Cell Lines: The Sensitivity of the NRF2-NQO1 Axis.

S obzirom na to da se ovim projektom istražuje i djelovanje kurkumina koje je odlična podloga za istraživanje poveznica upale i metaboličkog reprogramiranja, dio hipoteza koje su temelj ovog projekta razradili smo u revijalnom članku "Curcumin and its Potential for Systemic Targeting of Inflamm-Aging and Metabolic Reprogramming in Cancer“, koji je objavljen u ožujku 2019.

Nastavno na ovaj pregledni rad, a u skladu s jednom od hipoteza projekta: stanice rakau kulturi, podrijetlom od različitih primarnih tumora, različito reagiraju na djelovanje kurkumina, ova je hipoteza i potvrđena te objavljena u 2020. godini:Cell-Type Specific Metabolic Response of Cancer Cells to Curcumin, u časopisu International Journal of Molecular Sciences.

Iako se kurkumin u mnogim publikacijama naziva lijekom, kurkumin nije lijek. U revijalnom radu Implementing Curcumin in Translational Oncology Research (Molecules, 2020) objedinili smo spoznaje o kurkuminu, u kontekstu njegove translacije u kliničku onkologiju. Ovaj je rad objavljen u suradnji s našim kolegama, kliničarima.

Metaboličko reprogramiranje stanice raka može se istraživati na velikom broju razina. U zadnje dvije godine je snažan naglasak stavljen na nikotinamid-N-metiltransferazu (NNMT), metabolički enzim koji katalizira metilaciju nikotinamida (NAM) koristeći univezalni donor metilne skupine, S-adenosil metionin (SAM). Na ovaj način izravno povezuje metabolizam ugljika s metilacijskim statusom stanice i razinom nikotinamid adenin dinukleotida (NAD+). U radu Nicotinamide N-Methyltransferase in Acquisition of Stem Cell Properties and Therapy Resistance in Cancer (IJMS, 2021) razradili smo moguće mehanizme kojima aktivnost NNMT dovodi do deplecije NAD+ i epigenetičkog reprogramiranja. Ovo je jedan od načina na koji stanica razvija metaboličku plastičnost, izbjegava stanje senescencije i razvija osobitosti matične stanice.

Realizacijom ovog projekta otkriven velik broj transkripcijskih inačica ciljnih gena, što je bio poticaj i za dodatno bioinformatičke analize koje je proveo dr. sc. Konjevoda. Dio rezultata publiciran je u radu Relational Model of the Standard Genetic Code (ByoSytems).

Specifično ponašanje enzima fosfoglicerat dehidrogenaze (PHGDH) koji se, u uvjetima gladovanja nalazi u jezgrama stanica podrijetlom od zloćudnih tumora glave i vrata prikazano je u diplomskom radu Mije Osredečki.

Zavod za molekularnu medicinu

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.