Prijeđite na glavni sadržaj
Kategorija
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Datum početka
1.2.2007.
Datum završetka
31.12.2011.
Status
Završen

Glavni istraživač

U dosadašnjem smo istraživanju bili među prvim znanstvenicima u svijetu koji su opisali produkt lipidne peroksidacije 4-hidroksinonenal (HNE) kao drugi glasnik slobodnih radikala koji ne mora biti nužno toksičan već djeluje i kao čimbenik regulacije rasta stanica; proliferacije, diferencijacije i apoptoze. Naša su istraživanja tako doprinijela promijeni poimanja biomedicinskog značaja HNEa i srodnih aldehida, a time i lipidne peroksidacije, odnosno oksidacijskog stresa. Danas je HNE prepoznat i kao atraktivna signalna molekula i dominantan bioaktivni biljeg oksidacijskog stresa. Stoga izučavanje pojavnosti lipidne peroksidacije u tumorima, a pogotovo uloga HNEa i srodnih produkata lipidne peroksidacije u nadzoru rasta tumora ne donosi samo bitne nove spoznaje o biologiji tumora nego i o novim mogućnostima dijagnostike i terapije tumora. Sukladno s time, krajnji je cilj našeg projekta definiranje paramatera integrativne terapije tumora induciranom i nadziranom lipidnom peroksidacijom. U suradnji s kolegama u zemlji i u inozemstvu, želimo dalje osnažiti postojeće suradnje i razvijati specifične metode i modele koji će u okviru integrativne molekulske biomedicine izučavati: 1) mehanizme kojima masne kiseline sudjeluju u regulaciji rasta stanica (lipidomika) u odnosu na 2) prijenos staničnih signala produktima lipidne peroksidacije (HNE), 3) post-translacijsku modifikaciju proteina produktima lipidne peroksidacije (HNE), 4) mogućnosti detekcije lipidne peroksidacije radi bolje dijagnostike tumorske bolesti, te 5) modulaciju oksidacijskog stresa i lipidne peroksidacije radi bolje terapije malignoma. Ispunjenje ovih zadaća projekta je realno budući da će u radu sudjelovati interdisciplinarni tim medicinara koji se bave pretežito temeljenim medicinskim istraživanjima i kliničara, biokemičara, biologa i biotehnologa iz nekoliko laboratorija IRBa i suradnih ustanova u zemlji (17 istraživača) i iz inozemstva (9 voditelja istraživačkih skupina, pretežito iz nove COST Akcije B35 koju ćemo ko-ordinirati). Vjerujemo da ćemo po dovršetku projekta, dobivenim rezultatima i razvojem karijere istraživača na projektu stvoriti preduvjete za daljnja ciljana temeljna, ali i primijenjena i razvojna istraživanja.

Zavod za molekularnu medicinu

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.