Prijeđite na glavni sadržaj

Obrana - Boris Bartolec

Obrana - Boris Bartolec

25. studenog 2011. - Student diplomskog studija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu univ. bacc. chem. Boris Bartolec obranio je diplomski rad pod naslovom "Mehanokemijska priprema N-aril supstituiranih amidnih derivata" pred povjerenstvom za obranu u sastavu:
dr.sc. Vesna Petrović-Peroković, docentica,
dr.sc. Davor Margetić, znanstveni savjetnik,
dr.sc. Dubravka Matković-Čalogović, redovna profesorica i
dr.sc. Vladislav Tomišić, izvanredni profesor.

Treba istaknuti da je rad u potpunosti izrađen u Laboratoriju za fizikalno-organsku kemiju IRB-a, pod vodstvom mentora dr. sc. Davora Margetića i neposrednog voditelja dr. sc. Vjekoslava Štrukila.

Sinteza amida je jedna od najčešćih izvođenih reakcija u organskoj kemiji, a amidna skupina jedna od najvažnijih funkcijskih skupina u organskoj kemiji i biokemiji koja ujedno čini i temeljnu podjedinicu građevnih elemenata svih živih bića – proteina. Razvijeno je mnogo metoda za pripravu amida, pri čemu je najčešće korišteni pristup nukleofilna supstitucija –OH skupine karboksilne kiseline molekulom amina, što obično uključuje različite aktivacijske reagense. Nedostatak te metode jest upotreba organskih otapala (često kloriranih, poput diklormetana), zatim potreba za dodatnim aktivacijskim korakom koji uključuje primjenu drugih reagensa, te obrada sirove reakcijske smjese i izolacija čistog produkta. Također, poznate su i metode izravne supstitucije hidroksilne skupine karboksilne kiseline aminom, ali njihov je glavni nedostatak potreba za žestokim reakcijskim uvjetima (visoka temperatura).

S ciljem pronalaska odgovarajuće sintetske metode kojom bi se umanjili ili eliminirali nedostaci postojećih pristupa za pripravu amida, u okviru ovog diplomskog rada ispitana je:

  • mogućnost primjene mehanokemije kao ''zelene metode'' u pripravi jednostavnih N-aril supstituiranih amidnih derivata bez prisutnosti otapala,
  • primjenjivost metode na alifatske i aromatske kiseline,
  • učinkovitost različitih aktivirajućih reagensa na pretvorbu polaznog materijala u produkt, a
  • ispitan je i mehanizam sinteze amida pod mehanokemijskim uvjetima

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.