Prijeđite na glavni sadržaj

Obrana doktorske disertacije - Briš

Obrana doktorske disertacije - Briš

30. travnja 2015.- Kolegica dipl. inž. Anamarija Briš dana 28. travnja 2015. uspješno je obranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Sinteza i supramolekulske interakcije polinorbornanskih bis-porfirina" pred povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović, redovna profesorica na PMF-a, dr. sc. Leo Frkanec, viši znanstveni savjetnik IRB-a i dr. sc. Davor Margetić, znanstveni savjetnik IRB-a.

U sklopu disertacije sintetiziran je novi bis-porfirin, tzv. "molekulska pinceta", koja uslijed slabih nekovalentnih interakcija djeluje kao molekulski receptor za niz organskih supstrata. "Molekulska pinceta" se sastoji od krutog mosta na bazi norbornanskih jedinica koji povezuje porfirinske prstenove metalirane s cinkom. Sinteza novih spojeva uključuje optimiranje postojećih sintetskih metoda te korištenje ekološki prihvatljivijih postupaka kao što su upotreba mikrovalnog reaktora i kugličnog mlina. UV-Vis spektroskopijom je određena selektivnost i jačina nekovalentnih interakcija bis-porfirina i raznih cikličkih i acikličkih diamina. Cink unutar metaloporfirina "molekulske pincete" aksijalno koordinira diaminske supstrate, dajući 1:1 kompleks s visokim konstantama stabilnosti. Bis-porfirin također čini stabilan kompleks s bispiridinskim derivatom fulerena C60 i pri tome ima visoku konstantu. Računski je pokazano da se HOMO i HOMO-1 orbitale nalaze na porfirinskim jedinicama, dok je LUMO na fulerenu što ukazuje na ponašanje porfirinskih jedinica kao donora, a fulerena kao akceptora elektrona u donor-akceptorskim sustavima sposobnim na fotoinducirani prijenos elektrona dajući vrste s razdvojenim nabojem.

 

Bris_IMG_5679
Bris_IMG_5702

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.