Prijeđite na glavni sadržaj
Kavezasti spojevi: ugradbne jedinice u molekularnim sustavima
Kategorija
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Datum početka
1.2.2007.
Datum završetka
31.12.2011.
Status
Završen

Glavni istraživač

Kavezaste spojeve karakterizira trodimenzionalna struktura definirane krute geometrije i kao takovi predstavljaju vrlo korisne sintone u organskoj kemiji ali isto tako i nezamjenjive supstrate za studij reakcijskih mehanizama. Više različitih pozicija (C-atoma) u kavezastoj molekuli mogu poslužiti kao mjesta grananja na koja se mogu uvesti dodatne funkcijske skupine. Ovako supstituirani derivati mogu biti upotrijebljeni kao građevne jedinice u supramolekularnoj kemiji. Prvi stupanj prema primjeni kavezastih spojeva u sintezi kompleksnijih molekularnih sustava je razumijevanje njihovih kemijskih reakcija.

Predloženi istrazivački projekt obuhvaća sintezu, karakterizaciju i kemiju kavezastih spojeva, derivate adamantana te derivate pentacikloundekana (PCU).

U prvom dijelu predloženog projekta naglasak će biti na istraživanju reakcijskih mehanizama s naročitim interesom primjene kavezastih spojeva u reakcijama proširenja prstena te reakcijama fotolitičke dekompozicije odgovarajućih diazo-spojeva. Posebno želimo istražiti intermedijerno nastajanje karbenskih specija u ovim reakcijama. Isto tako, bit će dizajnirani heterociklički derivati za studije reakcija fotokemijski induciranog prijelaza elektrona i prijelaza vodika.

Nadalje, naše studije će biti usmjerene prema uporabi kavezastih spojeva u sintezi novih ionskih receptora te cikličkih peptida i depsipeptida. U sklopu ovih istraživanja planiramo pripraviti nove makrocikličke polietere i laktone koji u svojem prstenu imaju ugrađene alifatske kavezaste molekule. Ove molekule bi trebale posjedovati kompleksirajuća svojstva. Također planiramo proširiti naša istraživanja i na sintezu novih policikličkih anionskih receptora s kavezastom ugradbenom jedinicom. Za molekularni dizajn ovih sustava namjeravamo upotrijebiti različite adamantanske derivate poput adamantanona, adamantankarbaldehida, adamantan-1,3-dikarbaldehida ili pentacikloundekan-8,11-diona i odgovarajuće pirolske derivate.

Neke od funkcionaliziranih kavezastih molekula, na primjer, neprirodne amino kiseline i hidroksikiseline bit će upotrijebljene kao templati za sintezu novih cikličkih peptida i depsipeptida. Za dizajniranje ovih spojeva i određivanje konformacijskih efekata pripravljenih peptida s kiralnim i akiralnim adamantanskim analozima bit će provedene različite računske studije.

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.