Prijeđite na glavni sadržaj

Strukturna i mikrostrukturna karakterizacija nanočestica ZnO metodom in situ difrakcije sinkrotronskog rendgenskog zračenja pri visokom tlaku

Glavni istraživač

Tip projekta
Znanstveno-istraživački projekti
Financijer
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Datum početka
1.10.2019.
Datum završetka
1.10.2020.
Status
Završen
Iznos financiranja
5000 HRK
Više informacija

Cinkov oksid (ZnO) je materijal velike termičke i kemijske stabilnosti, te niske toksičnosti, što ga čini vrlo pogodnim za primjenu u tehnologiji. Optimalna kombinacija optičkih, električnih i mikrostrukturnih svojstava, široki energijski procijep (3.37 eV) i velika slobodna energija vezanja ekscitona (60 meV) čine ZnO atraktivnim kandidatom za izradu optoelektroničkih uređaja koji rade u plavom i ultraljubičastom području spektra.[1,2] Razvoj metoda sinteze nanočestica ZnO kontrolirane veličine i morfologije ima veliku važnost za njegovu tehnološku primjenu. Kako bi se poboljšala željena svojstva određenog materijala i njegova funkcionalnost tzv. usko grlo svakog istraživanja predstavlja pronalazak optimalne kombinacije mehaničkih, fizičkih i kemijskih svojstava materijala. U području istraživanja nanočestica ZnO postoji značajan broj znanstvenih radova u kojima je težište stavljeno na postupak priređivanja ovog materijala, sa ciljem da se postigne optimalna kontrola veličine, oblika i disperzibilnosti čestica. Međutim, vrlo je mali broj dosadašnjih istraživanja u kojima se detaljno pojasnjava sprega mikrostrukturalnih parametra (veličine čestica, naprezanja, deformacija) u uvjetima tlaka i temperature koji nisu standardni, a koji su jedan od odlučujućih parametera kada je u pitanju direktna primjena ovog materijala.Iako s kemijskog stajališta jednostavan spoj, ZnO je morfološki vrlo bogat, čemu svjedoči i iznimno veliki broj znanstvenih istraživanja usmjerenih ka razumijevanju povezanosti odabira metode priprave ZnO i strukturnih/mikrostrukturnih parametara (veličina čestica, naprezanje, elastična deformacija). Važnu ulogu u sintezi nanočestica ZnO, a osobito u pojašnjenju sprege veličine i geometrijskog oblik čestica ZnO imaju pored same metode priprave i ostali parametri sinteze kao što su početna cinkova sol, otapalo, pH-vrijednost, temperatura, te vrijeme starenja. Provođenje eksperimenata rendegenske difrakcije u uvjetima koji nisu standardni (ambijentalni) (visoki tlak, visoka temperatura) omogućava detaljan uvid u korelaciju između strukturnih (mehanizam faznog prijelaza) i mehaničkih svojstava materijala, budući da su navedene značajke u velikoj mjeri povezane s pojavom naprezanja i deformacije uslijed promjene strukture materijala.

Znanstveni cilj predloženog projekta je metodom sinkrotronskog rendegenskog zračenja pri visokom tlaku in situ proučiti izravan utjecaj promjene tlaka na mikrostrukturne (veličina čestica, naprezanje, deformacija) i strukturne parametre nastale uslijed očekivanog faznog prijelaza uzoraka ZnO priređenim različitim metodama sinteze: (a) solvotermalno, upotrebom cinkovoga acetilacetonata monohidrata, Zn(C5H7O2)2∙H2O, u prisutnosti organskog aditiva, trietanolamina (TEA), i/ili različitih otapala pri različitim temperaturama, (b) termičkom razgradnjom Zn(C5H7O2)2∙H2O uz izravno zagrijavanje na temperaturama višim od 200 °C. Uzorci će dodatno biti okarakterizirani i Ramanovom spektroskopijom pri visokom tlaku. Za očekivati je da će se sustavnim istraživanjem uz kombinaciju s provođenjem napredne strukturne i mikrostrukturne karakterizacije dobivenih ZnO struktura (heksagonske i kubične) i teorijske studije omogućiti i dublji uvid u mehanizam površinske interakcije između ZnO i molekula otapala/TEA. Pretpostavlja se da upravo površinska energija uz utjecaj površinskih stabilizirajućih skupina igra ključnu ulogu određujući stabilnost tijekom faznog prijelaza heksagonske u kubičnu strukturu nanokristalnog ZnO (i obrnuto) pri uvjetima visokog tlaka.

In situ mjerenja rendgenske difrakcije na prahu uz povećanje/smanjenje tlaka provesti će se na mjernoj postaji BL12B2 (sinkrotron SPring 8, Hoygo, Japan), dok će se snimanja uzoraka Ramanovom spektroskopijom pri visokom tlaku provesti u Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research, HPSTAR (Peking, N.R. Kina).

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.