Bioraznolikost bentoskih zajednica u Jadranu:prirodni i antropogeni utjecaji

Bioraznolikost bentoskih zajednica u Jadranu:prirodni i antropogeni utjecaji
Datum početka projekta
01.02.2007.
Datum kraja projekta
31.12.2011.
Status
Završen
Kategorija projekta
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Šifra projekta
098-0982705-2732

Jedan od prioritetnih zadataka na svim razinama, od lokalne i nacionalne preko regionalne do globalne je istraživanje bioraznolikosti bentoskih zajednica kao najboljeg pokazatelja stanja očuvanosti okoliša i najpouzdanijeg indikatora negativnih promjena uzrokovanih prirodnim i antropogenim čimbenicima. Iako su dosadašnja istraživanja bioraznolikosti u Jadranu nedostatna, Jadransko more se, s obzirom na bogatstvo vrsta, trenutačno nalazi pri vrhu liste Mediteranske bioraznolikosti.

Istraživati će se struktura i bioraznolikost bentoskih naselja u pet najugroženijih tipova staništa i odgovarajućim degradiranim zajednicama: na čvrstoj podlozi, na pomičnim dnima, na području marikulturnih zahvata, oko podmorskih ispusta otpadnih voda, te u naseljima invazivnih vrsta. Glavni cilj istraživanja je utvrđivanje promjene sastava, strukture i bioraznolikosti određene zajednice duž prostornog gradijenta parametara ključnih za specifični tip poremećaja. Istraživanje će uključivati makrobentos čvrstih i pomičnih dna, te meiofaunu sedimenata. Pretpostavljaju se promjene strukturne (vrsne, taksonomske) i funkcionalne (trofičke) bioraznolikosti, gubitak osjetljivih vrsta ili njihova slabija zastupljenost, te porast udjela tolerantnih i oportunističkih vrsta.

Očekuje se da će predloženo istraživanje rezultirati: unapređenjem temeljnih spoznaja o lokalnoj i regionalnoj bioraznolikosti, karakterizacijom prirodnih staništa bez negativnog antropogenog utjecaja, utvrđivanjem granica prirodne varijabilnosti unutar gradijenta prevladavajućih biotičkih i abiotičkih čimbenika, preliminarnom kategorizacijom bentoskih staništa/zajednica pod antropogenim utjecajem, te stvaranjem pretpostavki za procjenu stupnja ugroženosti poluprirodnih staništa i degradiranih zajednica. Provjera rezultata provoditi će se davanjem na uvid međunarodnoj znanstvenoj javnosti putem objavljivanja u časopisima i izlaganja na skupovima. Projekt uključuje fundamentalna ekološka i oceanološka istraživanja s perspektivom primjene u raznim granama gospodarstva i upravljanja prirodnim resursima. Zasniva se na „ekosustavnom pristupu“ kao temeljnoj odrednici Evropske morske strategije. Uklapa se u prioritete nacionalne strategije RH i predstavlja doprinos izvršavanju obaveza preuzetih potpisivanjem konvencije o biodiverzitetu (CBD), priključivanjem mreži Natura 2000, te prihvaćanjem direktiva o staništima i vrstama EU.

Glavni istraživač / voditelj

Ana Travizi, dr.sc.

znanstveni suradnik +385 52 804 769
+ 385 98 1823261

Ostali suradnici
Ime i prezime Status Datum od Datum do
Massimo Devescovi Istraživač 02.01.2007  
Ljiljana Iveša Znanstveni novak 02.01.2007 01.12.2007
Ljiljana Iveša Istraživač 01.12.2007  
Andrej Jaklin Istraživač 02.01.2007  
Barbara Mikac Znanstveni novak 02.01.2007  
Vedrana Nerlović Znanstveni novak 02.01.2007  
Ana Travizi Voditelj 02.01.2007  
Ugo Ušić Znanstveni novak 09.07.2009  
Jasna Vidaković Istraživač 02.01.2007  

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.