Laboratorij za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva

Laboratorij za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva

Laboratorij za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva (LKČSKS) nastao je spajanjem Laboratorija za kemiju čvrstog stanja (LKČS) i Laboratorija za kemiju kompleksnih spojeva (LKKS). U LKČS-u se istražuju reakcije intermetalnih spojeva s vodikom kao ekološki prihvatljivim izvorom energije. U LKKS-u se istražuju organometalni kompleksni spojevi i anorganski biokonjugati u svrhu optimizacije katalize pri sintezi kiralnih farmacutika, kao i druge primjene u biomedicini.

Voditelj laboratorija

dr. sc. Srećko Kirin

+385 1 457 1367

Vesna Picak

Tel:+385-1-4561-175

Fax:+385-1-4680-098

E-mail:vesna@irb.hr

left right

Laboratorij za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva (LKČSKS) nastao je 1. 1. 2009. godine spajanjem Laboratorija za kemiju čvrstog stanja (LKČS) i Laboratorija za kemiju kompleksnih spojeva (LKKS). Oba sastavna dijela današnjeg laboratorija nastala su u Odjelu za strukturnu i anorgansku kemiju, nedugo nakon osnivanja Instituta Ruđer Bošković.

Prva istraživanja u Laboratoriju za kemiju čvrstog stanja (LKČS) bila su orijentirana prema poluvodičkim materijalima, a nakon toga su slijedila intenzivnija istraživanja nuklearnih goriva. Trenutna istraživanja u ovoj grupi (projekt "Metalni hidridi u čistim energetskim sustavima") uglavnom su usmjerena na reakcije intermetalnih spojeva s vodikom ili kisikom. Ti se materijali mogu upotrijebiti kao katalizatori, spremnici vodika u ekološki prihvatljivim izvorima energije.  Članovi LKČS su: dr. sc. Antun Drašner, dr. sc. Nikola Biliškov, dr. sc. Goran Miletić, dr. sc. Andrea Knežević i Ivka Štefanić.

U Laboratoriju za kemiju kompleksnih spojeva (LKKS) od 1970-ih se intenzivno istražuje kemija i stereokemija kompleksnih spojeva prijelaznih metala. Posebno su se razvila istraživanja spojeva koji sadrže izravnu kemijsku vezu između metalnih atoma (heksanuklearni klasteri) i visokotemperaturni supravodiči na temelju kojih je laboratorij stekao i međunarodnu prepoznatljivost.  Trenutna istraživačka tema LKKS-a je razvoj kiralnih katalizatora prijelaznih metala s naglaskom na inspiraciju iz prirode. Koristi se struktura beta-okreta kao ključno obilježje kiralnih katalizatora koji oponašaju umjetne enzime s minimalnom, ali funkcionalnom kiralnom vanjskom koordinacijskom sferom. Ovi enzimi mogu naći primjenu u asimetričnoj sintezi međuprodukata lijekova proizvedenih u farmaceutskoj industriji. Članovi grupe LKKS su:  dr. sc. Srećko Kirin, dr. sc. Berislav Perić, dr. sc. Zoran Kokan i Ernest Sanders.

Andrea Knežević
dr. sc.

+385 1 456 0975
1337 1383

Antun Drašner

viši znanstveni suradnik
1483

Berislav Perić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1367
1897 1589

Goran Miletić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1301
1383 1274

Nikola Biliškov
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1084
1482
+385 91 7209759

Saša Opačak
mag. chem.

+385 1 456 1189
1296 1589

Srećko Kirin
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
voditelj laboratorija
+385 1 457 1367
1897 1589

Bioinspired asymmetric catalysis: backdoor induction of chirality using oxazoline based amino acid bioconjugates

Glavni istraživač / voditelj: Manish Kumar

NewFelPro dolazna stipendija (38/14), program Marie Curie FP7-People-2011-Cofund; (2014.-2016.); nositelj: dr. Manish Kumar, odgovorni znanstvenik / mentor: dr. sc. Srećko Kirin

više »
Functional metal complexes that bind to biomolecules

Functional metal complexes that bind to biomolecules

COST Action CM1105 (2012.-2016.); član Upravnog odbora: dr. sc. Srećko Kirin

više »

Katalitička i biološka svojstva metalnih kompleksa dušikovih liganada

Glavni istraživač / voditelj: Srećko Kirin

Program hrvatsko-slovenske bilateralne suradnje (2014.-2015.)

više »

Minimalni umjetni enzimi: Proširenje primjene "posredne indukcije" na nove supstrate i nove asimetrične reakcije

Glavni istraživač / voditelj: Srećko Kirin

Svrha ovog projekta je razvoj kiralnih katalizatora prijelaznih metala s posebnim naglaskom na inspiraciju iz prirode.

više »

Upotreba metalocenskih peptida kao molekulskih proba za brzi i visokoproduktivni probir lijekova za Alzheimerovu bolest

Glavni istraživač / voditelj: Srećko Kirin

Program hrvatsko-kineske bilateralne suradnje (2014.-2015.)

više »
Metalografska analiza

Metalografska analiza

Metalografska analiza na optičkom metalografskom visokotemperaturnom mikroskopu METALLUX II, LEITZ, čije je maksimalno povećanje 3200 x.

više »
Termička obrada materijala

Termička obrada materijala

Materijal u čvrstom stanju se termički tretira u cijevnim ili mufolnim pećima, u vakuumu, protočnoj ili stacionarnoj atmosferi plinova (H2, O2, N2, Ar, He, 5 % H2 u Ar), na temperaturama do 1500 ºC i tlakovima do 100 bara.

više »

TGA/DTA analiza

Snimanje uzoraka na termogravimetrijskom uređaju Shimadzu DTG-60H

više »

UV/VIS spektrofotometrija

Snimanje na UV/Vis-spektrofotometru VARIAN CARY 50

više »

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.