Nela Pivac

dr sc, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, izvanredni profesor

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; izvanredni rofesor
Voditelj Laboratorija za molekularnu neuropsihijatriju
+385 1 457 1207

1321
1749

01 4561010

nema

Biologija 2/21

Laboratorij za molekularnu neuropsihijatriju, Zavod za molekularnu medicinu, Institut Ruđer Bošković, Bijenička 54, HR-10000 Zagreb

Nela Pivac CV 11.1.2017..doc 528,00 kB

Obrazovanje

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1981 dr. veterinarske medicine

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1981-1982 obavezni jednogodišnji staž: stažiranje i terenski rad

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1987 mr.sc. (područje neurofarmakologije i neuroendokrinologije)

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1994 dr. sc (područje neurofarmakologije i neuroendokrinologije)

McGill University, Montreal Neurological Institute 1996-1997 ( područne neurofarmakologije i neuroznanosti)

Područja znanosti

biomedicina i zdravstvo, temeljne medicinske znanosti, kliničke medicinske znanosti, genetika, genomika i proteomika čovjeka, neuroznanost, farmakologija, psihijatrija, neurologija

Projekti

2016-2017; suradnik: „Differential scanning calorimetry based diagnostics of Alzheimer's type dementia“; Hrvatska agencija za malo poduzetništvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), voditelj Ivo Crnolatac

2016 voditelj: nagrada IRB-a za KOMPETITIVNI PROJEKT 2016-PIVAC, Institut Ruđer Bošković

2016-2020 voditelj HRZZ: Plan razvoja karijere doktoranda,  za doktoranda Luciju Tudor, HRZZ

2015-2019 voditelj: Genomski i glikanski biomarkeri PTSP-a, Hrvatska zaklada za znanost

2015-2019 ko-direktor za NATO projekt “Multidisciplinary metrics for soldier resilience prediction and training”; direktor Krešimir Ćosić

2016-2014; voditelj hrvatsko-američkog kolaborativnog projekta: The association between stress, genetic variants of the catechol-O-methyltransferase (COMT) and mu opioid receptor gene (OPRM1) polymorphisms and tobacco smoking in patients with schizophrenia (voditelj iz SAD: Eduard Domino)

2015-2017 suradnik na projektu Utjecaj religioznosti na ishod liječenja depresije: klinički i biološki pokazatelji, voditeljice Marine Šagud (Sveučilište u Zagrebu)

2014-2017 suradnik na projektu Pokazatelji terapijskog odgovora u shizofreniji, voditeljice Marine Šagud (Sveučilište u Zagrebu)

2014-2016  suradnik na hrvatsko-slovenskom bilateralnom projektu „The role of 5-HT6 receptors in Alzheimer’s disease” (MZOS), voditelji Suzana Uzun and Zvezdan Pirtovsek 

2012-2014; suradnik na projektu: „Detection and tracking of biological markers for early therapeutic intervention in sporadic Alzheimer's disease“, Hrvatska zaklada za znanost (voditelj Goran Šimić)

2014-2015; član COST projekta „Structure-based drug design for diagnosis and treatment of neurological diseases: dissecting and modulating  complex function in the monoaminergic systems of the brain“, Action CM1103 (voditelj Rona Ramsay)

2011-2014; zamjena za člana COST projekta „Structure-based drug design for diagnosis and treatment of neurological diseases: dissecting and modulating  complex function in the monoaminergic systems of the brain“, Action CM1103 (član upravnog odbora Dorotea Muck-Šeler)

2015 - 2007: Glavni je istraživač (voditelj) projekta: «Molekularna podloga i liječenje psihijatrijskih i stresom uzrokovanih poremećaja« br. 098-0982522-2455, MZOŠ;

2015 - 2007: Suradnik na projektu «Farmakogenomika i proteomika serotoninskog i kateholaminskog sustava» kojeg vodi Dorotea Muck-Šeler, br 098-0982522-2457 , MZOŠ.

2010-2009. Voditelj hrvatsko-slovenskog bilateralnog projekta «Genetic factors as markers of suicide», uz voditelja Petera Pregelja sa slovenske strane, MZOŠ. 

2010-2008: Suradnik na projektu i član Koordinacijskog odbora Integrating and strengthening genomic
research in South-Eastern Europe (INTEGERS)”   za projekte 7 okvirnog programa EU i to za FP7-REGPOT-2007-1 (voditelj Fran Borovečki).

2007-2008; suradnik na bilateralnom Hrvatsko-Slovenskom projektu: „Frontotemporal dementia and motor neuron disease“  (voditelj Rajka Liščić), MZOŠ

2006-2001: Konzultant na projektu: ”Biološka podloga duševnih poremećaja” MZOŠ (voditelj Miro Jakovljević).

2006-2003: Konzultant na tehnološkom projektu: ”Integrativni dijagnostički model za poremećaje uzrokovane stresom” financirano od MZOŠ br TP-01/01201 0 (voditelj Dragica Kozarić-Kovačić).

2007-2001: Suradnik na projektu: ”Neurofarmakologija serotoninskog sustava” MZT Br. 0098088 (voditelj Dorotea Muck-Šeler).

2003-2000: Suradnik na projektu:  “Učinak TMAZ-a na serotonergičke receptore” MZT  br. 00981499. (voditelj Dorotea Muck-Šeler).

1996-1997: Suradnik na projektu MRC of Canada  (MA-10232) i US Public service (RO1-NS29629), “Studies of the effects of different antidepressants on the serotonin synthesis rate in the rat brain“ (voditelj Mirko Dikšić).

2001-1996: Suradnik na temi “Neurofarmakologija GABA i 5-HT sustava” u Programu Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (voditelj Danka Peričić).

1995-1991: Suradnik na temi "Modulacija 5-HT i GABA receptora psihofarmacima" (voditelj Danka Peričić).

1990-1986: Suradnik na temi br. 2.04.01.05. “Neurobiološka istraživanja” (voditelj Danka Peričić).

1985-1982: Suradnik na temi V-62/0025:" Nastanak i razvoj učestalih kroničnih degenerativnih bolesti" (voditelj Danka Peričić).

Nagrade i priznanja

29.04.2013: NagradaHrvatske akademije znanosti i umjetnostiza najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2012 godinu za područje medicinskih znanosti.

12.12.2012: Nagrada Akademije Medicinskih znanosti Hrvatske„Ante Šercer” autoru iz Hrvatske za najbolji znanstveni rad objavljen u 2011. godini (Pivac N, Nikolac M, Nedić G, Mustapić M, Borovečki F, Hajnšek S, Presečki P, Pavlović M, Mimica N, Muck-Šeler D: Brain derived neurotrophic factor Val66Met polymorphism and psychotic symptoms in Alzheimer’s disease. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 35: 356-362. 2011).

2010. Godišnja nagrada Ravnateljice Instituta Ruđer Bošković za izniman uspjeh znanstvenika u 2010. godini dodijeljena za znanstveni rad (Pivac i sur., Mol Cell Proteomics, 10.1: 1-7) u području molekularne medicine.

2009. Nagrada Hrvatskog Sabora:Godišnja državna nagrada Republike Hrvatske za znanost za 2008 godinu, i to za značajno znanstveno dostignuće u području istraživanja molekularne podloge i liječenja psihijatrijskih poremećaja.

1986. Državna godišnja nagrada za mlade znanstvene radnike za znanstveno-istraživački rad.

1979. Nagrada dekana za primjeren uspjeh u učenju i radu na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nastava

08.05.2014. izbor u izvanrednog profesora iz Interdisciplinarnih područja znanosti na interdisciplinarnom doktorskom studiju Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

2016-danas: voditelj kolegija «Molekularna biologija psihičkih poremećaja»  (13 h predavanja + 2 h seminara + 3 h vježbi) na modulu Biomedicina, doktorskom studiju Molekularne bioznanosti Sveučilište u Osijeku) organiziranog od Instituta Rudjer Bošković, Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku i Sveučilišta u Dubrovniku.

2005-danas: voditelj kolegija «Odabrani animalni modeli psihijatrijskih poremećaja” (4 sati predavanja + 4 sati vježbi + 4 sata seminara) na poslijediplomskom studiju Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

2008-2015: voditelj kolegija (s Doroteom Muck-Seler) «Molekularna biologija psihičkih poremećaja»  (13 h predavanja + 2 h seminara + 3 h vježbi) na modulu Biomedicina, doktorskom studiju Molekularne bioznanosti Sveučilište u Osijeku) organiziranog od Instituta Rudjer Bošković, Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku i Sveučilišta u Dubrovniku.

2010-danas:  predavač na poslijediplomskom studiju na kolegiju Genomski pristupi u biomedicinskim i translacijskim istraživanjima na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

2006-2015: predavač na izbornom predmetu u Visokoj školi za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti "Baltazar Adam Krčelić".

2008-1992 predavač na kolegiju Neuroimunologija, Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2009-1999: predavač na kolegiju Psihoneuroimunologija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Voditelj doktorskih radnji:

Zrnka Kovačić: Polimorfna regija vezana za gen serotoninskog transportera u bolesnika s posttraumatskim stresnim poremećajem, doktorska radnja. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditelji Neven Henigsberg i Nela Pivac, obranjeno 21.12.2010.

Gordana Nedić Erjavec:  Monoaminooksidaza tipa B, katehol-o-metil transferaza, dopamin beta-hidroksilaza i dopaminski receptor D4 u alkoholizmu i fenotipovima povezanim s alkoholizmom. Molekularne bioznanosti Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Sveučilišta u Dubrovniku i Instituta Rudjer Bošković, voditelj Nela Pivac, obranjeno 15.4.2013.

Antonija Puljić: Utjecaj poremećene homeostaze monoamina na metabolizam lipida i aktivnost trombocitne monoaminooksidaze tipa B i koncentraciju serotonina u trombocitim, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditelji Darko Marčinko i Nela Pivac, obranjeno 31.10.2014.

Matea Nikolac Perković: Uloga moždanog neurotrofnog čimbenika u Alzheimerovoj bolesti. Molekularne bioznanosti Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Sveučilišta u Dubrovniku i Instituta Rudjer Bošković, voditelj Nela Pivac, obranjeno 21.05.2015.

Aleksandra Šustar: Uloga moždanoga neurotrofnog čimbenika (BDNF) u razvoju koronarne bolesti srca u pretilih osoba. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditelj Nela Pivac, obranjeno 10.06.2015.

Marijana Turčić: Raspodjela genotipova moždanog neurotropnog čimbenika (BDNF Val66Met) i razina N-glikana u plazmi kao pokazatelji prekomjerne tjelesne mase u djece. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditelji Fran Borovečki i Nela Pivac, obranjeno 2.10.2015.

 

Voditelj doktorskih radnji koje su u tijeku:

Josip Podobnik: Povezanost polimorfizma gena za katehol-o-metil-transferazu i monoaminooksidaze tipa B i aktivnosti trombocitne monoaminooksidaze s agresivnim ponašanjem i psihopatološkim karakteristikama adolescenata u odgojnim domovima medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prihvaćena javna obrana prijave teme, voditelji Nela Pivac i Darko Marčinko

Ivan Barišić: Procjena preživljavanja s hemodijaliziranih bubrežnih bolesnika temeljem kvalitete dijalize, koncentracije trombocitnog serotonina i depresivnosti, doktorska radnja. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prihvaćena javna obrana prijava teme, voditelji Petar Kes i Nela Pivac.

Anja Maravić: Učinci vortioksetina i escitaloprama na koncentracije moždanog neurotrofnog čimbenika (BDNF-a) u plazmi, trombocitnog serotonina i aktivnost trombocitne monoaminooksidaze tipa B (MAO-B) u pacijenata oboljelih od depresivnog poremećaja, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prihvaćena javna obrana prijava teme, voditelji Marina Šagud i Nela Pivac

 

Međunarodna mentorska aktivnost:

Triin Kurrikoff: Interpersonal relationship and behaviour: moderation by functional gene variants. University of Tartu, Estonia, voditelj Jaanus Harro; oponent Nela Pivac, obranjeno 05.11.2012.

 

Voditelj diplomskih radnji:

Ana Tkalčec: Povezanost genetičkih varijanti gena za katehol-O-metil transferazu s poremećajem kognitivnih funkcija u shizofreniji, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, obranjeno 30.11.2015.

Petra Nižić: Uloga polimorfizma gena za katehol-o-metil transferazu i dopaminski receptor u alkoholizmu, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, obranjeno 16.9.2013.

Mirjana Babić: Uloga polimorfizma genaDRD4i aktivnosti enzima MAO u razvoju ovisnosti o nikotinu, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, obranjeno 19.12.2011.

Oliver Šimčić:  Trombocitni serotonin i suicidalnost u ovisnika o alkoholu, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, obranjeno 16.6.2010.

Irena Pacijent: Polimorfizam moždanog neurotrofnog čimbenika u bolesnika s Alzheimerovom bolesti, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, obranjeno 2.6.2010.

Martina Rubil: Aktivnost monoaminooksidaze tipa B u trombocitima psihijatrijskih bolesnika s nasilničkim ponašanjem, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, obranjeno 30.04.2010.

Ines Petek: Trombocitni serotonin u djece s poremećajem pažnje i hiperaktivnošću, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, obranjeno 18.06.2009.

Kristina Duvnjak: Trombocitni serotonin u psihijatrijskih bolesnika s nasilničkim ponašanjem, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, obranjeno 20.03.2009.

Ines Jerić: Polimorfizam katehol-o-metil-transferaze u bolesnika s Alzheimerovom bolesti, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, obranjeno  14.7.2008.

Lana Gorenec: Polimorfizam monoaminooksidaze tipa B u zdravih muškaraca i žena, diplomski rad, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, obranjeno 20.12.2006.

Gordana Nedić: Polimorfizam monoaminooksidaze tipa B u bolesnika s posttraumatskim stresnim poremećajem, dipomski rad, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, obranjeno 27.10.2006.

Petra Brbora: Trombocitni serotonin u psihijatrijskih bolesnika ovisnika o alkoholu, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, obranjeno 19.9.2006.

Anita Majsec: Serotonin i monoaminooksidaza u trombocitima ovisnika o alkoholu, diplomski rad, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, obranjeno 28.2.2006.

Istaknute publikacije

CC radovi:

 web Google scholar:

https://scholar.google.hr/citations?user=0qRwMpcAAAAJ&hl=hr&oi=ao

Di Giovanni G, Svob Strac D, Sole M, Unzeta M, Tipton KF, Muck-Seler D, Bolea I, Della Corte L, Nikolac Perkovic M, Pivac N, Smolders IJ, Stasiak A, Fogel WA, De Deurwaerdère P (2016) Monoaminergic and histaminergic strategies and treatments in brain diseases. Front Neurosci, 10:541. doi: 10.3389/fnins.2016.00541

Strac D,Pivac N, Smolders IJ, Fogel W, De Deurwaerdere P, Di Giovanni G (2016). Monoaminergic Mechanisms in Epilepsy May Offer Innovative Therapeutic Opportunity for Monoaminergic Multi-Target Drugs. Front Neurosci 10:492. doi:10.3389/fnins.2016.00492

Kovacic Petrovic Z, Nedic Erjavec G, Nikolac Perkovic M, Peraica T,Pivac N(2016) No association between the serotonin transporter linked polymorphic region polymorphism and severity of posttraumatic stress disorder symptoms in combat veterans with or without comorbid depression. Psychiatry Research 244: 376–381.

Sagud M, Nikolac Perkovic M, Vuksan-Cusa B, Maravic A, Svob Strac D, Mihaljevic Peles A, Zivkovic M, Kusevic Z, Pivac N (2016) A prospective, longitudinal study of platelet serotonin and plasma brain-derived neurotrophic factor concentrations in major depression: effects of vortioxetine treatment. Psychopharmacology, 233:3259–3267
Svob Strac D, Pivac N, Muck-Seler D (2016) The serotonergic system and cognitive function. Transl Neurosci 7: 35-49.

Pivac N, Ramsay RR (2016) Editorial: MAO and aggression. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry 69: 79-80

Sustar A, Nikolac Perkovic M, Nedic Erjavec G, Svob Strac D, Pivac N(2016) A protective effect of the BDNF Met/Met genotype in obesity in healthy Caucasian subjects but not in patients with coronary heart disease. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 20: 3417-3426

Svob Strac D, Kovacic Petrovic K, Nikolac Perkovic M, Umolac D, Nedic Erjavec G,Pivac N(2016) Platelet monoamine oxidase type B,MAOBintron 13 andMAOA-uVNTRpolymorphism andsymptoms of posttraumatic stress disorder, Stress, 26: 1-12.

Gotovac K, Nikolac Perkovic M,Pivac N, Borovecki F (2016) Biomarkers of aggression in dementia. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry 69: 125-130

Nikolac Perkovic M, Svob Strac D, Nedic Erjavec G, Uzun S, Podobnik J, Kozumplik O, Vlatkovic S,Pivac N(2016) Monoamine oxidase and agitation in psychiatric patients. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry 69: 131-146.

Ćurković M, Dodig-Ćurković K, Petek Erić A, Kralik K,Pivac N(2016) Psychotropic medications in older adults: a review. Psychiatr Danubina 28: 1-13.

Britvić D,  Antičević V, Kaliterna M, Lušić L, Beg, A, Brajević-Gizdić I, Kudrić M, Ćuk Ž, Krolo V,Pivac N(2015) Comorbidities with PTSD among combat veterans; 15 years postwar analysis. Int J Clin Health Psychology 15: 81-92; IF=2.915

Sabolovic Rudman S, Mustapic M, Kosec V,Pivac N, Rudman F, Muck-Seler D (2015) Serotonin risk factors for the development of hypertension in pregnancy. Arch Gynecol Obstet, 291:779-785.IF=1.28

Svob Strac D, Muck-Seler D,Pivac N(2015) Neurotransmitter measures in the cerebrospinal fluid of patients with Alzheimer's disease: a review. Psychiatria Danubina, 27:14-24.IF=0.65

Svob Strac D, Nedic Erjavec G, Nikolac Perkovic M, Nenadic Sviglin K, Borovecki F,Pivac N(2015) Association of GABAA receptor α2 subunit gene (GABRA2) with alcohol dependence-related aggressive behavior. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 63: 119–125;IF=3.69

Babic M, Svob Strac D, Muck-Seler D,Pivac N,Stanic G, Hof PR, Simic G (2014) Update on the core and developing cerebrospinal  fluid biomarkers for Alzheimer's disease. Croat Med J, 55: 347-365,IF=1.37

Gotovac K, Hajnšek S, Bošnjak Pašić M,Pivac N, Borovečki F (2014) Personalized medicine in neurology: how far along are we? Molecular Diagnosis & Therapy 18: 17-24IF=1.69

Nedic Erjavec G, Nenadic Sviglin K, Nikolac Perkovic M, Muck-Seler D, Jovanovic T,Pivac N(2014) Association of gene polymorphisms encoding dopaminergic system components and platelet MAO-B activity with alcohol dependence and alcohol dependence-related phenotypes. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 54: 321-327,IF=4.025

Nikolac Perkovic M, Nedic Erjavec G, Zivkovic M, Sagud M, Uzun S, Mihaljevic-Peles A, Kozumplik O,  Muck-Seler D,Pivac N(2014) Association between the brain-derived neurotrophic factor Val66Met polymorphism and therapeutic response to olanzapine in schizophrenia patients. Psychopharmacology, 231; 3757-3764,IF=4.06

Bortolato M,Pivac N, Muck-Seler D, Nikolac Perkovic M, Pessia M, Giovanni GD (2013) The role of serotonin at the interface between aggression and suicide. Neuroscience 236: 160–185.IF=3.12

Mustapic M, Presecki P,Pivac N,Mimica N, Hof PR, Simic G, Folnegovic-Smalc V, Muck-Seler D (2013) Genotype-independent decrease in plasma dopamine beta-hydroxylase activity in Alzheimer’s disease. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 44: 84-99,IF=3.55 

Nedic G, Nikolac Perkovic M, Nenadic Sviglin K, Muck-Seler D, Borovecki F, Pivac N(2013) Brain-derived neurotrophic factor Val66Met polymorphism and alcohol-related phenotypes. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 40: 193-198.IF=3.55

Nikolac M, Sagud M, Nedic G, Nenadic Sviglin K, Mihaljevic Peles A, Uzun S, Vuskan Cusa B, Kozumplik O, Zivkovic M, Mustapic M, Jakovljevic M, Pavlovic M, Muck-Seler D, Borovecki F, PivacN(2013) The lack of association between catechol-O-methyl-transferase Val108/158Met polymorphism and smoking in schizophrenia and alcohol dependence. Letter to the Editor. Psychiatry Res 205: 179-180.   IF=2.46 

Nikolac Perkovic M, Kiive E, Nedic Erjavec G, Veidebaum T, Curkovic M, Dodig Curkovic K, Muck Seler D, Harro J,Pivac N (2013). The association between the catechol-O-methyltransferase Val108/158Met polymorphism and hyperactive-impulsive and inattentive symptoms in youth. Psychopharmacology, 230: 69-76,IF=4.06 

Nikolac Perkovic M, Mustapic M, Pavlovic M, Uzun S; Kozumplik O, Barisic I, Muck-Seler D,Pivac N(2013) Lack of association between brain-derived neurotrophic factor Val66Met polymorphism and body mass index change over time in healthy adults. Neurosci Lett, 545: 127-131,IF=2.10 

Nikolac Perkovic M, Nedic Erjavec G, Kocijan Hercigonja D, Hranilovic D, Curkovic M, Stefulj J, Dodig-Curkovic K, Muck-Seler D,Pivac N(2013) Association between the polymorphisms of the selected genes encoding dopaminergic system with ADHD and autism. Letter to the Editor. Psychiatry Res, 215:260–261.IF=2.46

Nikolac Perkovic M, Pucic Bakovic M, Kristic J, Novokmet M, Huffman JE, Vitart V, Hayward C, Rudan I, Wilson JE, Campbell H, Polasek O, Lauc G,Pivac N(2013) The association between galactosylation of immunoglobulin G and body mass index. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 48:20-25IF=3. 55

Sagud M, Mihaljevic-Peles A, Uzun S, Vuksan Cusa B, Kozumplik O, Kudlek-Mikulic S, Mustapic M, Barisic I,  Muck-Seler D,Pivac N(2013) The lack of association between components of metabolic syndrome and treatment resistance in depression. Psychopharmacology, 230: 15-21,IF=4.06

Babic M, Nedic G, Muck-Seler D, Borovecki F,PivacN(2012) Lack of association between dopamine receptor D4 variable numbers of tandem repeats gene polymorphism and smoking. Neurosci Lett 520:67-70,IF=2.10

Muck-Šeler D, Pivac N, Diksic M (2012) Acute treatment with fluvoxamine elevates rat brain serotonin synthesis in some terminal regions: An autoradiographic study, Nucl Med Biol, 39: 1053-1057.IF=2.62

Mustapic M, Popovic Hadzija M, Pavlovic M, Pavkovic P, Presecki P, Mrazovac D, Mimica N, Korolija M,PivacN, Muck-Seler D (2012) Alzheimer’s disease and type 2 diabetes: the association study of polymorphisms in tumor necrosis factor-alpha and apolipoprotein E genes. Metab Brain Dis 27: 507-512IF=2.34

Pašalić D, Pauković P, Cvijetić S, Pizent A, Jurasović J, Milković-Kraus S, Dodig S, Muck-Šeler D, Mustapić M, PivacN, Feher-Turković L, Pavlović M (2012). Prostate cancer in elderly Croatian men: 5-HT genetic polymorphisms and the influence of androgen deprivation therapy on osteopenia-a pilot study. Gen Test Molec Biomarkers, 16: 598-604,IF=0.88

PivacN,Kozarić-Kovačić D, Grubišić-Ilić M, Nedić G, Rakoš I, Nikolac M, Blažev M, Dorotea Muck-Šeler D (2012). The association between brain-derived neurotrophic factor Val66Met variants and psychotic symptoms in posttraumatic stress disorder. World J Biol Psychiatry, 13: 306-311,IF=3.57

Podobnik J, Foller Podobnik I, Grgic N, Marcinko D,Pivac  N(2012) The effect of add-on treatment with quetiapine on measures of depression, aggression, irritability and suicidal tendencies in children and adolescents. Psychopharmacology, 220:639–641,IF=4.08

Pucic M, Muzinic A, Skledar M,PivacN, Lauc G, Gornik O (2012) Changes in plasma and IgG N-glycome during childhood and adolescence. Glycobiology, 22: 975-982.  IF=3.79

Šagud M, Nikolac M, Mihaljević-Peleš A, Nedic G, Vuksan Ćusa B, Mustapić M, Jakovljević M, Muck-Šeler D,PivacN(2012) The lack of effect of ziprasidone on platelet serotonin concentration in schizophrenic patients. Letter to the editors. Psychopharmacology, 219: 1179-1181,IF=4.08

Škledar M, Nikolac M, Dodig-Čurković K, Čurković M, Borovečki F,PivacN(2012) Association between brain-derived neurotrophic factor Val66Met and obesity in children and adolescents. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 36: 136–140,IF=3.55

Svob Strac D, Muck-Šeler D,PivacN(2012) The involvement of noradrenergic mechanisms in the suppressive effects of diazepam on the hypothalamic pituitary-adrenal axis activity in female rats. Croat Med J, 53: 212-221.IF=1.80

Borovecki F, Natasa Klepac, Dorotea Muck-Seler, Sanja Hajnsek, Zdenko Mubrin,Pivac N(2011) Unraveling the biological mechanisms in Alzheimer's disease – lessons from genomics. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 35: 340-347.IF=3.25

Marasović-Šušnjara I, Palada V, Marinović-Terzić I, Mimica N, Marin J, Muck-Šeler D, Mustapić M, Presečki P,PivacN,Folnegović-Šmalc V, Marinović-Ćurin J, Terzić J (2011) Lack of association between the functional polymorphism of the histamine n-methyltransferase Thr105Ile and Alzheimer’s disease.  Neurosci Lett, 489: 119-121.IF=2.10

Marčinko D, Bilić V,PivacN, Tentor B, Franić T, Lončar M, Henigsberg N, Jakovljević M (2011) Serum cholesterol concentration and structured individual psychoanalytic psychotherapyin suicidal and non-suicidal male patients suffering from borderline personality disorder.  Coll Antropol, 35: Suppl. 1: 219-223.IF=0.46

Muck-Šeler D, Šagud M, Mihaljević-Peleš A, Jakovljević,PivacN(2011) Baseline lipid levels and acute treatment response to paroxetine and tianeptine in depressed women. Letters to the Editors. J Clin Psychopharmacology, 31: 387-390.IF=4.10

Nedić G, Borovečki F, Klepac N, Mubrin Z, Hajnšek S, Nikolac M, Muck-Šeler D,PivacN(2011) Association Study of a Functional Catechol-O-Methyltransferase Polymorphism and Cognitive Function in Patients with Dementia. Coll Antropol, 35: Suppl 1, 79-84.IF=0.46

Nedic G, Nikolac M, Nenadic Sviglin K, Muck Seler D, Borovecki F,Pivac N(2011): Association study of a functional catechol-o-methyltransferase (COMT) val108/158Met and suicide attempts in patients with alcohol dependence. Int J Neuropsychopharmacol 14: 377-388.IF=4.59

Nenadic-Šviglin K, Nedić G, Nikolac M, Kozarić-Kovačić D, Stipčević T, Muck-Šeler D,  Pivac N. (2011) Suicide attempt, comorbid depression and platelet serotonin in alcohol dependence. Alcohol 45: 209-216.IF=2.47

Nenadic Šviglin K, Nedić K, Nikolac M, Mustapić M, Muck-Šeler D, Borovečki F, Pivac N  (2011) Insomnia, platelet serotonin and platelet monoamine oxidase in chronic alcoholism. Neurosci Lett, 500: 172-176.IF=2.10

PivacN,Diksic M (2011) The lumped constant of α-methyl-L-tryptophan is not influenced by drugs acting through serotonergic system. Neurochemistry Int, 58: 826-832.IF=3.60

PivacN,Knežević A, Gornik O, Pučić M, Igl W, Peeters H, Crepel A, Steyaert J, Novokmet M,  Redžić I, Nikolac M, Novković Hercigonja V, Dodig Ćurković K, Ćurković M, Nedić G, Muck-Seler D, Borovecki F, Rudan I, Lauc G (2011) Human plasma glycome in attention-deficit hyperactivity disorder and autism spectrum disorders. Mol Cell Proteomics, 10.1: 1-7.IF=7.40

PivacN,Nikolac M, Nedić G, Mustapić M, Borovečki F, Hajnšek S, Presečki P, Pavlović M, Mimica N, Muck-Šeler D (2011) Brain derived neurotrophic factor Val66Met polymorphism and psychotic symptoms in Alzheimer’s disease. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 35: 356-362.IF=3.55

Pregelj P, Nedic G, Videtič Paska A, Zupanc T, Nikolac M, Balažic J,  Tomori M, Komel R, Muck Seler D,PivacN(2011) The association between brain-derived neurotrophic factor polymorphism (BDNF Val66Met) and suicide. J Affect Disord, 128: 287-290.IF=3.52

Presečki P, Muck-Šeler D, Mimica N, Pivac N, Mustapić M, Stipčević T, Folnegović Šmalc V (2011) Serum Lipid Levels in Patients with Alzheimer’s Disease. Coll Antropol, 35: Suppl. 1, 115-120.IF=0.46

Nedić G, Nikolac M,  Borovečki F,  Hajnšek S, Muck-Šeler D, PivacN (2010) Association study of a functional catechol-O-methyl-transferase polymorphism and smoking in healthy Caucasian subjects. Neurosci Lett, 473: 216-219.  IF=2.10

Nedić G,PivacN,Kocijan Hercigonja D, Jovančević M, Dodig Čurković K, Muck-Šeler D (2010) Platelet monoamine oxidase activity in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Psychatry Res, 175: 252-255.IF=2.52

Hercigonja Novkovic V, Rudan V,PivacN,Nedic G, Muck-Seler D  (2009) Platelet serotonin concentration in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Neuropsychobiology, 59: 17-22.IF=2.67

Kozaric Kovacic D, Grubisic Ilic M, Romic Ž, Vidovic A, Jendricko T, PivacN(2009) Body mass index in male Caucasian veterans with or without posttraumatic stress disorder. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 33: 1447-1350.IF=3.25

Muck-Seler D, Presecki P, Mimica N, Mustapic M,PivacN, Babic A,  Nedic G, Folnegovic-Smalc V (2009) Platelet serotonin concentration and monoamine oxidase type B activity in female patients in early, middle and late phase of Alzheimer’s disease. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 33: 1226-1231. IF=3.25

PivacN,Kim B, Nedic G, Joo YH, Kozaric-Kovacic D, Hong JP, Muck-Seler S (2009) Ethnic differences in the brain-derived neurotrophic factor Val66Met polymorphism in Croatian and Korean healthy subjects. Croat Med J, 50, 43-48.IF=1.80

PivacN,  Nedić G, Mustapić M,  Babić A, Stipčević T,  Borovečki F,  Hajnšek S, Muck-Šeler D. (2009) The lack of genotype-phenotype relationship between platelet serotonin concentration and serotonin transporter gene promoter polymorphism in healthy subjects. Neurosci Lett 462: 45-48.IF=2.10

Poljak-Blazi M, Morana Jaganjac M, Mustapic M,PivacN,Muck-Seler D (2009) Acute immunomodulatory effects of iron polyisomaltosate in rats: Immunobiology, 214: 121-128.IF=4.11

Stipčević T, Kusacic-Kuna S,   Dezeljin M,   Dodig D, Korsic M,PivacN, Muck-Šeler D (2009) Platelet serotonin concentration and monoamine oxidase activity in hypothyroid patients. Hormone Res, 71: 207-212.IF=2.03

Sagud M, Mihaljević Peleš A,PivacN, Jakovljević M, Muck Šeler D (2009)  Lipid levels in female patients with affective disorders. Psychiatry Res, 168: 218-221IF=2.52

Kovacic Z, Henigsberg N,PivacN, Nedic G, Borovecki A (2008) Platelet serotonin concentration and suicidal behavior in combat related posttraumatic stress disorder. Progr Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 32, 544-551.IF=3.25

Mimica N, Muck-Šeler D,PivacN, Mustapić M, Deželjin M, Stipčević T, Presečki P, Radonić E, Folnegović-Šmalc V. (2008) Platelet serotonin and monoamine oxidase in Alzheimer's disease with psychotic features. Coll Antropol, 32 (Suppl. 1) 119-122.IF=0.46

Muck-Seler D, Šagud M, Mustapić M, Nedić G, Babić A, Mihaljević Peles A, Jakovljević M,PivacN(2008) The effect of lamotrigine on platelet monoamine oxidase type B activity in patients with bipolar depression. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 32: 1195-1198.IF=3.25

Noskova T,PivacN,Nedic G, Kazantseva A, Gaysina D, Faskhutdinova G, Gareeva A, Khalilova Z, Khusnutdinova E, Kozaric Kovacic D, Kovacic Z, Jokic M, Muck Seler D (2008)  Ethnic differences in the serotonin transporter polymorphism (5-HTTLPR) in several European populations. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 32, 1735-1739.IF=3.25

Stipčević T,PivacN, Kozarić-Kovačić D, Muck-Šeler D (2008) Thyroid activity in patients with major depression. Coll Antropol, 32: 973-976.IF=0.46

Sagud M, PivacN, Nedić G, Mihaljević Peleš A, Kramarić M, Jakovljević M, Muck Šeler D (2008) The effect of lamotrigine on platelet serotonin concentration in patients with bipolar depression. Letter to the editors. Psychopharmacology, 4: 683-685.IF=4.08

Jakovljević M,PivacN,Mihaljević-Peleš A, Mustapić M, Relja M, Ljubičić D, Marčinko D, Mück-Šeler D (2007) The effects of olanzapine and fluphenazine on plasma cortisol, prolactin and muscle rigidity in schizophrenic patients: a double blind study.  Prog Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry,  31, 399-402.IF=3.25

Kozaric-Kovacic D,PivacN(2007) Quetiapine treatment in an open trial in combat related posttraumatic stress disorder with psychotic features, Int. J. Neuropsychopharmacology, 10, 253-261.IF=4.59

Ljubičić Đ, Stipčević T,Pivac  N,Jakovljević M, Muck-Šeler D (2007) The influence of daylight exposure on platelet 5-HT levels in patients with major depression and schizophrenia. J Photchem Photobiol B: Biology, 89: 63-69.IF=2.12

Marčinko D,PivacN, Martinac M, Jakovljević M, Mihaljević-Peleš A, Muck-Šeler D (2007) Platelet serotonin and serum cholesterol concentrations in suicidal and non-suicidal male patients with first episode of psychosis. Psychiatry Res, 150, 105-108.IF=2.52

Mustapić M,PivacN, Kozarić-Kovačić D, Deželjin M, Cubells JF, Mück-Šeler D (2007) Dopamine beta-hydroxylase (DBH) activity and -1021C/T polymorphism ofDBHgene in combat-related posttraumatic stress disorder. Am J Med Genetics Part B Neuropsychiatry Genetics, 144B: 1087-1089.IF=4.16

PivacN,Knežević J, Kozarić-Kovačić  D, Deželjin M, Mustapić M, Rak D, Matijević T, Pavelić J, Muck-Šeler D (2007) Monoamine oxidase (MAO) intron 13 polymorphism and platelet MAO-B activity in combat related posttraumatic stress disorder. J Affect Disord, 103, 131-138.IF=3.74

Šagud M, Mihaljević-Peleš A,PivacN,Jakovljević M, Mück-Šeler D (2007) Platelet serotonin and serum lipids in psychotic mania. J Affect Disord, 97: 247-251.IF=3.74

Mark Agius, Mimica N , Ivezic S, Oruc L, Martic-Biocina S, Murphy CL, Hrabak-Zerjavic V, Silobrcic Radic M, Pivac N, Kozaric-Kovacic D (2007). The importance of Combat related Trauma and Psychosis. Br J Psychiatry 2007; Electronic letter Electronic letters published (29 May 2007); http://bjp.rcpsych.org/cgi/eletters/190/4/339 IF=5.95

PivacN, Knezevic J, Mustapic M, Dezeljin M, Muck-Seler D,  Kozaric-Kovacic D, Balija M, Matijevic T, Pavelic J (2006) The lack of association between monoamine oxidase (MAO) intron 13 polymorphism and platelet MAO activity among men. Life Sci, 79, 45-49.IF=2.45

Pivac N, Kozaric-Kovacic D, Mustapic M, Deželjin D, Borovecki A, Grubišic-Ilić M, Muck-Seler D (2006) Platelet serotonin in combat related posttraumatic stress disorder with psychotic symptoms. J Affect Disord, 93, 223-227.IF=3.74

PivacN, Kozaric-Kovacic D (2006) Pharmacotherapy of treatment-resistant combat-related posttraumatic stress disorder with psychotic features. Croat Med J, 47, 440-451.IF=1.45

Šagud M, Mihaljević-Peleš A, Mück-Šeler D, Jakovljević M, PivacN(2006) Quetiapine augmentation in treatment-resistant depression: a naturalistic study. Psychopharmacology, 187, 511-514.IF=4.08

Kozarić-Kovačić D,Pivac N, Mück-Šeler D, Rothbaum BO (2005) Risperidone in psychotic combat related posttraumatic stress disorder: an open trial. J Clin Psychiatry, 66,  922-927. IF=5.02

Marčinko D, Martinac M, Karlović D, Filipčić I, Lončar Č,Pivac N, Jakovljević M (2005) Are there differences in serum cholesterol and cortisol concentrations between violent and non-violent schizophrenic  male suicide attempters? Coll Antropol 29,  153-157.IF=0.45

Pivac N, Muck-Seler D, Kozarić-Kovačić D, Mustapić M, Nenadić-Šviglin K, Deželjin M  (2005) Platelet monoamine oxidase in alcoholism. Psychopharmacology, Letter to the Editors., 182,  194-196.IF=4.08

Barišić I,Pivac N,Mück-Šeler D, Jakovljević M, Šagud M (2004) Comorbid depression and platelet serotonin in hemodialysis patients. Nephron Clin  Practice 96, c10-c14.IF=1.84

Muck-Šeler D,Pivac N, Mustapić M, Crnčević Ž, Jakovljević M, Šagud M (2004) Platelet serotonin and plasma prolactin and cortisol in healthy, depressed and schizophrenic women. Psychiatry Res, 127, 217-226.IF=2.80

Pivac N, Kozarić-Kovačić D, Mück-Šeler D (2004) Olanzapine versus fluphenazine in an open trial in patients with psychoptic combat related posttraumatic stress disorder. Psychopharmacology, 175, 451-456.IF=4.08

Pivac N, Mück-Šeler D, Mustapić M, Nenadić-Šviglin K, Kozarić-Kovačić D (2004) Platelet serotonin concentration in alcoholic subjects. Life Sci, 76, 521-531.IF=2.45

Mück-Šeler D,Pivac N(2003) The effect of natural clinoptilolite on the serotonergic receptors in the brain of mice with mammary carcinoma. Life Sci, 73, 2059-2069.IF=2.45

Mück-Šeler D,Pivac N, Jakovljević M, Šagud M, Mihaljević-Peleš A (2003) Platelet 5-HT concentration and comorbid depression in war veterans with or without posttraumatic stress disorder. J Affect Disord, 75, 171-179IF=3.74

Pivac N, Mück-Šeler D, Diksic M (2003) Effects of desipramine on regional serotonin synthesis in the rat brain: acute and chronic autoradiographic studies. Neurochem Int, 43, 611-619.IF=3.60

Pivac N, Mück-Šeler D, Šagud M, Jakovljević M, Mustapić M, Mihaljević-Peleš A (2003) Long-term sertraline treatment and peripheral biochemical markers in female depressed patients. Prog Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry,  27, 759-765.IF=3.25

Mück-Šeler D,Pivac N, Šagud M,  Jakovljević M, Mihaljević-Peleš A (2002) The effects of paroxetine and tianeptine on peripheral biochemical markers in major depression. Prog Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 26, 1235-1243.IF=3.25

Pivac N, Mück-Šeler D, Šagud M, Jakovljević M (2002) Platelet serotonergic markers in posttraumatic stress disorder. Prog Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry 26, 1193-1198.IF=3.25

Šagud M,Pivac N, Mück-Šeler D, Jakovljević M, Mihaljević-Peleš A, Koršić M (2002) Effects of sertraline treatment on plasma cortisol, prolactin and thyroid hormones in female depressed patients. Neuropsychobiology, 45, 139-143.IF=2.57

Pivac N,Mück-Šeler D, Barišić I, Jakovljević M, Puretić Z (2001) Platelet serotonin concentration in dialysis patients with somatic symptoms of depression. Life Sci 68, 2423-2433.IF=2.45

Mück-Šeler D,Pivac N,  Jakovljević M (1999) Sex differences, season of birth and platelet 5-HT levels in schizophrenic patients. J Neural Transm, 106, 337-347.IF=2.60

Mück-Šeler D, Pivac N,Jakovljević M, Brzović Z (1999) Platelet 5-HT, plasma cortisol and dexamethasone suppression test in schizophrenic patients. Biol Psychiatry  45, 1433-1439.IF=8.28

Jakovljević M, Mück-Šeler D,Pivac N, Crnčević Ž (1998) Platelet 5-HT and plasma cortisol concentrations after dexamethasone suppresion test in patients with different time course of schizophrenia.  Neuropsychobiology 37, 142-145.IF=2.57

Jakovljević M, Mück-Šeler D,Pivac N, Ljubičić Đ, Bujas M, Dodig G (1997) Seasonal influence on platelet 5-HT levels in patients with recurrent major depression and schizophrenia. Biol Psychiatry 41, 1028-1034.IF=8.28

Pivac N, Mück-Šeler D, Jakovljević M (1997) Platelet 5-HT levels and hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity in schizophrenic patients with positive and negative symptoms. Neuropsychobiology 36, 19-21.IF=2.57

Pivac N, Jakovljević M, Mück-Šeler D,  Brzović Z (1997) Hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity and platelet 5-HT concentrations in depressed patients. Psychiatry Res  73, 123-132.IF=2.80

Mück-Šeler D, Jakovljević M,Pivac N(1996) Platelet 5-HT concentrations and suicidal behaviour in reccurent major depression. J Affect Disord 39, 73-80.IF=3.74

Peričić D, Pivac N(1996) Effect of diazepam on conflict behavior and on plasma corticosterone  levels in male and female rats. Naunyn Schmiedeberg's Arch Pharmacol, 323, 369-376.IF=2.50

Peričić D,Pivac N(1995) Sex differences in conflict behaviour and in plasma corticosterone levels. J Neural Transm 101, 213-221.IF=2.60

Peričić D,Pivac N(1994) Effect of diazepam on punished drinking and on plasma corticosterone levels in male and female rats. Eur Neuropsychopharmacology, 4 (Suppl 3), 345-346.IF=4.20

Pivac N, Peričić D (1993) Inhibitory effect of diazepam on the activity of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis in female rats. J Neural Transm 92:173-186. IF=2.60

Šmeikal-Jagar L,Pivac N, Boranić M, Peričić D (1993) Effect of ergot alkaloid  dihydroergosine  on the   immune reaction and plasma corticosterone in rats. Biomed Pharmacother 47, 33-36.IF=2.21

Boranić M, Peričić D, Poljak-Blaži M, Manev H, Šverko V,  Gabrilovac J, Radačić M, Pivac N, Miljanović G (1990) Immune response of stressed rats treated with drugs affecting serotoninergic and adrenergic transmission. Biomed Pharmacother 44, 381-388.IF=2.21

Peričić D, Manev H, Boranić M, Poljak-Blaži M, Lakić N(1987) Effect of diazepam  on brain neurotransmitters, plasma corticosterone and the immune system of the  rats. Ann NY Acad Sci 496, 450-458.IF=2.85

Bjegović M,Lakić N(1986) Caesium and in vivo release of acethylcholine  from cerebral cortex of the cat. Period Biol, 88, 106-108.IF=0.12

Lakić N, Peričić D, Manev H (1986) Mechanisms by which picrotoxin and a high dose of diazepam elevate plasma corticosterone levels. Neuroendocrinology 43, 331-335.IF=3.27

Peričić D, Manev H,Lakić N(1985) Sex differences in the response of rats to drugs affecting GABAergic trensmission. Life Sci 36, 541-547.IF=2.45

Lakić N,Peričić D, Manev H (1984) Sex differences in the plasma  corticosterone response to diazepam and picrotoxin. Period Biol 87, 417-417.IF=0.12

Peričić D,Lakić N,Manev H (1984) Effect of diazepam on plasma corticosterone levels. Psychopharmacology 83, 79-81.IF=4.08

Di Giovanni G, Svob Strac D, Sole M, Unzeta M, Tipton KF, Muck-Seler D, Bolea I, Della Corte L, Nikolac Perkovic M, Pivac N, Smolders IJ, Stasiak A, Fogel WA, De Deurwaerdère P (2016) Monoaminergic and histaminergic strategies and treatments in brain diseases. Front Neurosci, 10:541. doi: 10.3389/fnins.2016.00541

Strac D,Pivac N, Smolders IJ, Fogel W, De Deurwaerdere P, Di Giovanni G (2016). Monoaminergic Mechanisms in Epilepsy May Offer Innovative Therapeutic Opportunity for Monoaminergic Multi-Target Drugs. Front Neurosci 10:492. doi:10.3389/fnins.2016.00492

Kovacic Petrovic Z, Nedic Erjavec G, Nikolac Perkovic M, Peraica T,Pivac N(2016) No association between the serotonin transporter linked polymorphic region polymorphism and severity of posttraumatic stress disorder symptoms in combat veterans with or without comorbid depression. Psychiatry Research 244: 376–381.

Sagud M, Nikolac Perkovic M, Vuksan-Cusa B, Maravic A, Svob Strac D, Mihaljevic Peles A, Zivkovic M, Kusevic Z, Pivac N (2016) A prospective, longitudinal study of platelet serotonin and plasma brain-derived neurotrophic factor concentrations in major depression: effects of vortioxetine treatment. Psychopharmacology, 233:3259–3267
Svob Strac D, Pivac N, Muck-Seler D (2016) The serotonergic system and cognitive function. Transl Neurosci 7: 35-49.

Pivac N, Ramsay RR (2016) Editorial: MAO and aggression. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry 69: 79-80

Sustar A, Nikolac Perkovic M, Nedic Erjavec G, Svob Strac D, Pivac N(2016) A protective effect of the BDNF Met/Met genotype in obesity in healthy Caucasian subjects but not in patients with coronary heart disease. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 20: 3417-3426

Svob Strac D, Kovacic Petrovic K, Nikolac Perkovic M, Umolac D, Nedic Erjavec G,Pivac N(2016) Platelet monoamine oxidase type B,MAOBintron 13 andMAOA-uVNTRpolymorphism andsymptoms of posttraumatic stress disorder, Stress, 26: 1-12.

Gotovac K, Nikolac Perkovic M,Pivac N, Borovecki F (2016) Biomarkers of aggression in dementia. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry 69: 125-130

Nikolac Perkovic M, Svob Strac D, Nedic Erjavec G, Uzun S, Podobnik J, Kozumplik O, Vlatkovic S,Pivac N(2016) Monoamine oxidase and agitation in psychiatric patients. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry 69: 131-146.

Ćurković M, Dodig-Ćurković K, Petek Erić A, Kralik K,Pivac N(2016) Psychotropic medications in older adults: a review. Psychiatr Danubina 28: 1-13.

Britvić D,  Antičević V, Kaliterna M, Lušić L, Beg, A, Brajević-Gizdić I, Kudrić M, Ćuk Ž, Krolo V,Pivac N(2015) Comorbidities with PTSD among combat veterans; 15 years postwar analysis. Int J Clin Health Psychology 15: 81-92; IF=2.915

Sabolovic Rudman S, Mustapic M, Kosec V,Pivac N, Rudman F, Muck-Seler D (2015) Serotonin risk factors for the development of hypertension in pregnancy. Arch Gynecol Obstet, 291:779-785.IF=1.28

Svob Strac D, Muck-Seler D,Pivac N(2015) Neurotransmitter measures in the cerebrospinal fluid of patients with Alzheimer's disease: a review. Psychiatria Danubina, 27:14-24.IF=0.65

Svob Strac D, Nedic Erjavec G, Nikolac Perkovic M, Nenadic Sviglin K, Borovecki F,Pivac N(2015) Association of GABAA receptor α2 subunit gene (GABRA2) with alcohol dependence-related aggressive behavior. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 63: 119–125;IF=3.69

Babic M, Svob Strac D, Muck-Seler D,Pivac N,Stanic G, Hof PR, Simic G (2014) Update on the core and developing cerebrospinal  fluid biomarkers for Alzheimer's disease. Croat Med J, 55: 347-365,IF=1.37

Gotovac K, Hajnšek S, Bošnjak Pašić M,Pivac N, Borovečki F (2014) Personalized medicine in neurology: how far along are we? Molecular Diagnosis & Therapy 18: 17-24IF=1.69

Nedic Erjavec G, Nenadic Sviglin K, Nikolac Perkovic M, Muck-Seler D, Jovanovic T,Pivac N(2014) Association of gene polymorphisms encoding dopaminergic system components and platelet MAO-B activity with alcohol dependence and alcohol dependence-related phenotypes. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 54: 321-327,IF=4.025

Nikolac Perkovic M, Nedic Erjavec G, Zivkovic M, Sagud M, Uzun S, Mihaljevic-Peles A, Kozumplik O,  Muck-Seler D,Pivac N(2014) Association between the brain-derived neurotrophic factor Val66Met polymorphism and therapeutic response to olanzapine in schizophrenia patients. Psychopharmacology, 231; 3757-3764,IF=4.06

Bortolato M,Pivac N, Muck-Seler D, Nikolac Perkovic M, Pessia M, Giovanni GD (2013) The role of serotonin at the interface between aggression and suicide. Neuroscience 236: 160–185.IF=3.12

Mustapic M, Presecki P,Pivac N,Mimica N, Hof PR, Simic G, Folnegovic-Smalc V, Muck-Seler D (2013) Genotype-independent decrease in plasma dopamine beta-hydroxylase activity in Alzheimer’s disease. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 44: 84-99,IF=3.55 

Nedic G, Nikolac Perkovic M, Nenadic Sviglin K, Muck-Seler D, Borovecki F, Pivac N(2013) Brain-derived neurotrophic factor Val66Met polymorphism and alcohol-related phenotypes. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 40: 193-198.IF=3.55

Nikolac M, Sagud M, Nedic G, Nenadic Sviglin K, Mihaljevic Peles A, Uzun S, Vuskan Cusa B, Kozumplik O, Zivkovic M, Mustapic M, Jakovljevic M, Pavlovic M, Muck-Seler D, Borovecki F, PivacN(2013) The lack of association between catechol-O-methyl-transferase Val108/158Met polymorphism and smoking in schizophrenia and alcohol dependence. Letter to the Editor. Psychiatry Res 205: 179-180.   IF=2.46 

Nikolac Perkovic M, Kiive E, Nedic Erjavec G, Veidebaum T, Curkovic M, Dodig Curkovic K, Muck Seler D, Harro J,Pivac N (2013). The association between the catechol-O-methyltransferase Val108/158Met polymorphism and hyperactive-impulsive and inattentive symptoms in youth. Psychopharmacology, 230: 69-76,IF=4.06 

Nikolac Perkovic M, Mustapic M, Pavlovic M, Uzun S; Kozumplik O, Barisic I, Muck-Seler D,Pivac N(2013) Lack of association between brain-derived neurotrophic factor Val66Met polymorphism and body mass index change over time in healthy adults. Neurosci Lett, 545: 127-131,IF=2.10 

Nikolac Perkovic M, Nedic Erjavec G, Kocijan Hercigonja D, Hranilovic D, Curkovic M, Stefulj J, Dodig-Curkovic K, Muck-Seler D,Pivac N(2013) Association between the polymorphisms of the selected genes encoding dopaminergic system with ADHD and autism. Letter to the Editor. Psychiatry Res, 215:260–261.IF=2.46

Nikolac Perkovic M, Pucic Bakovic M, Kristic J, Novokmet M, Huffman JE, Vitart V, Hayward C, Rudan I, Wilson JE, Campbell H, Polasek O, Lauc G,Pivac N(2013) The association between galactosylation of immunoglobulin G and body mass index. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 48:20-25IF=3. 55

Sagud M, Mihaljevic-Peles A, Uzun S, Vuksan Cusa B, Kozumplik O, Kudlek-Mikulic S, Mustapic M, Barisic I,  Muck-Seler D,Pivac N(2013) The lack of association between components of metabolic syndrome and treatment resistance in depression. Psychopharmacology, 230: 15-21,IF=4.06

Babic M, Nedic G, Muck-Seler D, Borovecki F,PivacN(2012) Lack of association between dopamine receptor D4 variable numbers of tandem repeats gene polymorphism and smoking. Neurosci Lett 520:67-70,IF=2.10

Muck-Šeler D, Pivac N, Diksic M (2012) Acute treatment with fluvoxamine elevates rat brain serotonin synthesis in some terminal regions: An autoradiographic study, Nucl Med Biol, 39: 1053-1057.IF=2.62

Mustapic M, Popovic Hadzija M, Pavlovic M, Pavkovic P, Presecki P, Mrazovac D, Mimica N, Korolija M,PivacN, Muck-Seler D (2012) Alzheimer’s disease and type 2 diabetes: the association study of polymorphisms in tumor necrosis factor-alpha and apolipoprotein E genes. Metab Brain Dis 27: 507-512IF=2.34

Pašalić D, Pauković P, Cvijetić S, Pizent A, Jurasović J, Milković-Kraus S, Dodig S, Muck-Šeler D, Mustapić M, PivacN, Feher-Turković L, Pavlović M (2012). Prostate cancer in elderly Croatian men: 5-HT genetic polymorphisms and the influence of androgen deprivation therapy on osteopenia-a pilot study. Gen Test Molec Biomarkers, 16: 598-604,IF=0.88

PivacN,Kozarić-Kovačić D, Grubišić-Ilić M, Nedić G, Rakoš I, Nikolac M, Blažev M, Dorotea Muck-Šeler D (2012). The association between brain-derived neurotrophic factor Val66Met variants and psychotic symptoms in posttraumatic stress disorder. World J Biol Psychiatry, 13: 306-311,IF=3.57

Podobnik J, Foller Podobnik I, Grgic N, Marcinko D,Pivac  N(2012) The effect of add-on treatment with quetiapine on measures of depression, aggression, irritability and suicidal tendencies in children and adolescents. Psychopharmacology, 220:639–641,IF=4.08

Pucic M, Muzinic A, Skledar M,PivacN, Lauc G, Gornik O (2012) Changes in plasma and IgG N-glycome during childhood and adolescence. Glycobiology, 22: 975-982.  IF=3.79

Šagud M, Nikolac M, Mihaljević-Peleš A, Nedic G, Vuksan Ćusa B, Mustapić M, Jakovljević M, Muck-Šeler D,PivacN(2012) The lack of effect of ziprasidone on platelet serotonin concentration in schizophrenic patients. Letter to the editors. Psychopharmacology, 219: 1179-1181,IF=4.08

Škledar M, Nikolac M, Dodig-Čurković K, Čurković M, Borovečki F,PivacN(2012) Association between brain-derived neurotrophic factor Val66Met and obesity in children and adolescents. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 36: 136–140,IF=3.55

Svob Strac D, Muck-Šeler D,PivacN(2012) The involvement of noradrenergic mechanisms in the suppressive effects of diazepam on the hypothalamic pituitary-adrenal axis activity in female rats. Croat Med J, 53: 212-221.IF=1.80

Borovecki F, Natasa Klepac, Dorotea Muck-Seler, Sanja Hajnsek, Zdenko Mubrin,Pivac N(2011) Unraveling the biological mechanisms in Alzheimer's disease – lessons from genomics. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 35: 340-347.IF=3.25

Marasović-Šušnjara I, Palada V, Marinović-Terzić I, Mimica N, Marin J, Muck-Šeler D, Mustapić M, Presečki P,PivacN,Folnegović-Šmalc V, Marinović-Ćurin J, Terzić J (2011) Lack of association between the functional polymorphism of the histamine n-methyltransferase Thr105Ile and Alzheimer’s disease.  Neurosci Lett, 489: 119-121.IF=2.10

Marčinko D, Bilić V,PivacN, Tentor B, Franić T, Lončar M, Henigsberg N, Jakovljević M (2011) Serum cholesterol concentration and structured individual psychoanalytic psychotherapyin suicidal and non-suicidal male patients suffering from borderline personality disorder.  Coll Antropol, 35: Suppl. 1: 219-223.IF=0.46

Muck-Šeler D, Šagud M, Mihaljević-Peleš A, Jakovljević,PivacN(2011) Baseline lipid levels and acute treatment response to paroxetine and tianeptine in depressed women. Letters to the Editors. J Clin Psychopharmacology, 31: 387-390.IF=4.10

Nedić G, Borovečki F, Klepac N, Mubrin Z, Hajnšek S, Nikolac M, Muck-Šeler D,PivacN(2011) Association Study of a Functional Catechol-O-Methyltransferase Polymorphism and Cognitive Function in Patients with Dementia. Coll Antropol, 35: Suppl 1, 79-84.IF=0.46

Nedic G, Nikolac M, Nenadic Sviglin K, Muck Seler D, Borovecki F,Pivac N(2011): Association study of a functional catechol-o-methyltransferase (COMT) val108/158Met and suicide attempts in patients with alcohol dependence. Int J Neuropsychopharmacol 14: 377-388.IF=4.59

Nenadic-Šviglin K, Nedić G, Nikolac M, Kozarić-Kovačić D, Stipčević T, Muck-Šeler D,  Pivac N. (2011) Suicide attempt, comorbid depression and platelet serotonin in alcohol dependence. Alcohol 45: 209-216.IF=2.47

Nenadic Šviglin K, Nedić K, Nikolac M, Mustapić M, Muck-Šeler D, Borovečki F, Pivac N  (2011) Insomnia, platelet serotonin and platelet monoamine oxidase in chronic alcoholism. Neurosci Lett, 500: 172-176.IF=2.10

PivacN,Diksic M (2011) The lumped constant of α-methyl-L-tryptophan is not influenced by drugs acting through serotonergic system. Neurochemistry Int, 58: 826-832.IF=3.60

PivacN,Knežević A, Gornik O, Pučić M, Igl W, Peeters H, Crepel A, Steyaert J, Novokmet M,  Redžić I, Nikolac M, Novković Hercigonja V, Dodig Ćurković K, Ćurković M, Nedić G, Muck-Seler D, Borovecki F, Rudan I, Lauc G (2011) Human plasma glycome in attention-deficit hyperactivity disorder and autism spectrum disorders. Mol Cell Proteomics, 10.1: 1-7.IF=7.40

PivacN,Nikolac M, Nedić G, Mustapić M, Borovečki F, Hajnšek S, Presečki P, Pavlović M, Mimica N, Muck-Šeler D (2011) Brain derived neurotrophic factor Val66Met polymorphism and psychotic symptoms in Alzheimer’s disease. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 35: 356-362.IF=3.55

Pregelj P, Nedic G, Videtič Paska A, Zupanc T, Nikolac M, Balažic J,  Tomori M, Komel R, Muck Seler D,PivacN(2011) The association between brain-derived neurotrophic factor polymorphism (BDNF Val66Met) and suicide. J Affect Disord, 128: 287-290.IF=3.52

Presečki P, Muck-Šeler D, Mimica N, Pivac N, Mustapić M, Stipčević T, Folnegović Šmalc V (2011) Serum Lipid Levels in Patients with Alzheimer’s Disease. Coll Antropol, 35: Suppl. 1, 115-120.IF=0.46

Nedić G, Nikolac M,  Borovečki F,  Hajnšek S, Muck-Šeler D, PivacN (2010) Association study of a functional catechol-O-methyl-transferase polymorphism and smoking in healthy Caucasian subjects. Neurosci Lett, 473: 216-219.  IF=2.10

Nedić G,PivacN,Kocijan Hercigonja D, Jovančević M, Dodig Čurković K, Muck-Šeler D (2010) Platelet monoamine oxidase activity in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Psychatry Res, 175: 252-255.IF=2.52

Hercigonja Novkovic V, Rudan V,PivacN,Nedic G, Muck-Seler D  (2009) Platelet serotonin concentration in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Neuropsychobiology, 59: 17-22.IF=2.67

Kozaric Kovacic D, Grubisic Ilic M, Romic Ž, Vidovic A, Jendricko T, PivacN(2009) Body mass index in male Caucasian veterans with or without posttraumatic stress disorder. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 33: 1447-1350.IF=3.25

Muck-Seler D, Presecki P, Mimica N, Mustapic M,PivacN, Babic A,  Nedic G, Folnegovic-Smalc V (2009) Platelet serotonin concentration and monoamine oxidase type B activity in female patients in early, middle and late phase of Alzheimer’s disease. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 33: 1226-1231. IF=3.25

PivacN,Kim B, Nedic G, Joo YH, Kozaric-Kovacic D, Hong JP, Muck-Seler S (2009) Ethnic differences in the brain-derived neurotrophic factor Val66Met polymorphism in Croatian and Korean healthy subjects. Croat Med J, 50, 43-48.IF=1.80

PivacN,  Nedić G, Mustapić M,  Babić A, Stipčević T,  Borovečki F,  Hajnšek S, Muck-Šeler D. (2009) The lack of genotype-phenotype relationship between platelet serotonin concentration and serotonin transporter gene promoter polymorphism in healthy subjects. Neurosci Lett 462: 45-48.IF=2.10

Poljak-Blazi M, Morana Jaganjac M, Mustapic M,PivacN,Muck-Seler D (2009) Acute immunomodulatory effects of iron polyisomaltosate in rats: Immunobiology, 214: 121-128.IF=4.11

Stipčević T, Kusacic-Kuna S,   Dezeljin M,   Dodig D, Korsic M,PivacN, Muck-Šeler D (2009) Platelet serotonin concentration and monoamine oxidase activity in hypothyroid patients. Hormone Res, 71: 207-212.IF=2.03

Sagud M, Mihaljević Peleš A,PivacN, Jakovljević M, Muck Šeler D (2009)  Lipid levels in female patients with affective disorders. Psychiatry Res, 168: 218-221IF=2.52

Kovacic Z, Henigsberg N,PivacN, Nedic G, Borovecki A (2008) Platelet serotonin concentration and suicidal behavior in combat related posttraumatic stress disorder. Progr Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 32, 544-551.IF=3.25

Mimica N, Muck-Šeler D,PivacN, Mustapić M, Deželjin M, Stipčević T, Presečki P, Radonić E, Folnegović-Šmalc V. (2008) Platelet serotonin and monoamine oxidase in Alzheimer's disease with psychotic features. Coll Antropol, 32 (Suppl. 1) 119-122.IF=0.46

Muck-Seler D, Šagud M, Mustapić M, Nedić G, Babić A, Mihaljević Peles A, Jakovljević M,PivacN(2008) The effect of lamotrigine on platelet monoamine oxidase type B activity in patients with bipolar depression. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 32: 1195-1198.IF=3.25

Noskova T,PivacN,Nedic G, Kazantseva A, Gaysina D, Faskhutdinova G, Gareeva A, Khalilova Z, Khusnutdinova E, Kozaric Kovacic D, Kovacic Z, Jokic M, Muck Seler D (2008)  Ethnic differences in the serotonin transporter polymorphism (5-HTTLPR) in several European populations. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 32, 1735-1739.IF=3.25

Stipčević T,PivacN, Kozarić-Kovačić D, Muck-Šeler D (2008) Thyroid activity in patients with major depression. Coll Antropol, 32: 973-976.IF=0.46

Sagud M, PivacN, Nedić G, Mihaljević Peleš A, Kramarić M, Jakovljević M, Muck Šeler D (2008) The effect of lamotrigine on platelet serotonin concentration in patients with bipolar depression. Letter to the editors. Psychopharmacology, 4: 683-685.IF=4.08

Jakovljević M,PivacN,Mihaljević-Peleš A, Mustapić M, Relja M, Ljubičić D, Marčinko D, Mück-Šeler D (2007) The effects of olanzapine and fluphenazine on plasma cortisol, prolactin and muscle rigidity in schizophrenic patients: a double blind study.  Prog Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry,  31, 399-402.IF=3.25

Kozaric-Kovacic D,PivacN(2007) Quetiapine treatment in an open trial in combat related posttraumatic stress disorder with psychotic features, Int. J. Neuropsychopharmacology, 10, 253-261.IF=4.59

Ljubičić Đ, Stipčević T,Pivac  N,Jakovljević M, Muck-Šeler D (2007) The influence of daylight exposure on platelet 5-HT levels in patients with major depression and schizophrenia. J Photchem Photobiol B: Biology, 89: 63-69.IF=2.12

Marčinko D,PivacN, Martinac M, Jakovljević M, Mihaljević-Peleš A, Muck-Šeler D (2007) Platelet serotonin and serum cholesterol concentrations in suicidal and non-suicidal male patients with first episode of psychosis. Psychiatry Res, 150, 105-108.IF=2.52

Mustapić M,PivacN, Kozarić-Kovačić D, Deželjin M, Cubells JF, Mück-Šeler D (2007) Dopamine beta-hydroxylase (DBH) activity and -1021C/T polymorphism ofDBHgene in combat-related posttraumatic stress disorder. Am J Med Genetics Part B Neuropsychiatry Genetics, 144B: 1087-1089.IF=4.16

PivacN,Knežević J, Kozarić-Kovačić  D, Deželjin M, Mustapić M, Rak D, Matijević T, Pavelić J, Muck-Šeler D (2007) Monoamine oxidase (MAO) intron 13 polymorphism and platelet MAO-B activity in combat related posttraumatic stress disorder. J Affect Disord, 103, 131-138.IF=3.74

Šagud M, Mihaljević-Peleš A,PivacN,Jakovljević M, Mück-Šeler D (2007) Platelet serotonin and serum lipids in psychotic mania. J Affect Disord, 97: 247-251.IF=3.74

Mark Agius, Mimica N , Ivezic S, Oruc L, Martic-Biocina S, Murphy CL, Hrabak-Zerjavic V, Silobrcic Radic M, Pivac N, Kozaric-Kovacic D (2007). The importance of Combat related Trauma and Psychosis. Br J Psychiatry 2007; Electronic letter Electronic letters published (29 May 2007); http://bjp.rcpsych.org/cgi/eletters/190/4/339 IF=5.95

PivacN, Knezevic J, Mustapic M, Dezeljin M, Muck-Seler D,  Kozaric-Kovacic D, Balija M, Matijevic T, Pavelic J (2006) The lack of association between monoamine oxidase (MAO) intron 13 polymorphism and platelet MAO activity among men. Life Sci, 79, 45-49.IF=2.45

Pivac N, Kozaric-Kovacic D, Mustapic M, Deželjin D, Borovecki A, Grubišic-Ilić M, Muck-Seler D (2006) Platelet serotonin in combat related posttraumatic stress disorder with psychotic symptoms. J Affect Disord, 93, 223-227.IF=3.74

PivacN, Kozaric-Kovacic D (2006) Pharmacotherapy of treatment-resistant combat-related posttraumatic stress disorder with psychotic features. Croat Med J, 47, 440-451.IF=1.45

Šagud M, Mihaljević-Peleš A, Mück-Šeler D, Jakovljević M, PivacN(2006) Quetiapine augmentation in treatment-resistant depression: a naturalistic study. Psychopharmacology, 187, 511-514.IF=4.08

Kozarić-Kovačić D,Pivac N, Mück-Šeler D, Rothbaum BO (2005) Risperidone in psychotic combat related posttraumatic stress disorder: an open trial. J Clin Psychiatry, 66,  922-927. IF=5.02

Marčinko D, Martinac M, Karlović D, Filipčić I, Lončar Č,Pivac N, Jakovljević M (2005) Are there differences in serum cholesterol and cortisol concentrations between violent and non-violent schizophrenic  male suicide attempters? Coll Antropol 29,  153-157.IF=0.45

Pivac N, Muck-Seler D, Kozarić-Kovačić D, Mustapić M, Nenadić-Šviglin K, Deželjin M  (2005) Platelet monoamine oxidase in alcoholism. Psychopharmacology, Letter to the Editors., 182,  194-196.IF=4.08

Barišić I,Pivac N,Mück-Šeler D, Jakovljević M, Šagud M (2004) Comorbid depression and platelet serotonin in hemodialysis patients. Nephron Clin  Practice 96, c10-c14.IF=1.84

Muck-Šeler D,Pivac N, Mustapić M, Crnčević Ž, Jakovljević M, Šagud M (2004) Platelet serotonin and plasma prolactin and cortisol in healthy, depressed and schizophrenic women. Psychiatry Res, 127, 217-226.IF=2.80

Pivac N, Kozarić-Kovačić D, Mück-Šeler D (2004) Olanzapine versus fluphenazine in an open trial in patients with psychoptic combat related posttraumatic stress disorder. Psychopharmacology, 175, 451-456.IF=4.08

Pivac N, Mück-Šeler D, Mustapić M, Nenadić-Šviglin K, Kozarić-Kovačić D (2004) Platelet serotonin concentration in alcoholic subjects. Life Sci, 76, 521-531.IF=2.45

Mück-Šeler D,Pivac N(2003) The effect of natural clinoptilolite on the serotonergic receptors in the brain of mice with mammary carcinoma. Life Sci, 73, 2059-2069.IF=2.45

Mück-Šeler D,Pivac N, Jakovljević M, Šagud M, Mihaljević-Peleš A (2003) Platelet 5-HT concentration and comorbid depression in war veterans with or without posttraumatic stress disorder. J Affect Disord, 75, 171-179IF=3.74

Pivac N, Mück-Šeler D, Diksic M (2003) Effects of desipramine on regional serotonin synthesis in the rat brain: acute and chronic autoradiographic studies. Neurochem Int, 43, 611-619.IF=3.60

Pivac N, Mück-Šeler D, Šagud M, Jakovljević M, Mustapić M, Mihaljević-Peleš A (2003) Long-term sertraline treatment and peripheral biochemical markers in female depressed patients. Prog Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry,  27, 759-765.IF=3.25

Mück-Šeler D,Pivac N, Šagud M,  Jakovljević M, Mihaljević-Peleš A (2002) The effects of paroxetine and tianeptine on peripheral biochemical markers in major depression. Prog Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 26, 1235-1243.IF=3.25

Pivac N, Mück-Šeler D, Šagud M, Jakovljević M (2002) Platelet serotonergic markers in posttraumatic stress disorder. Prog Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry 26, 1193-1198.IF=3.25

Šagud M,Pivac N, Mück-Šeler D, Jakovljević M, Mihaljević-Peleš A, Koršić M (2002) Effects of sertraline treatment on plasma cortisol, prolactin and thyroid hormones in female depressed patients. Neuropsychobiology, 45, 139-143.IF=2.57

Pivac N,Mück-Šeler D, Barišić I, Jakovljević M, Puretić Z (2001) Platelet serotonin concentration in dialysis patients with somatic symptoms of depression. Life Sci 68, 2423-2433.IF=2.45

Mück-Šeler D,Pivac N,  Jakovljević M (1999) Sex differences, season of birth and platelet 5-HT levels in schizophrenic patients. J Neural Transm, 106, 337-347.IF=2.60

Mück-Šeler D, Pivac N,Jakovljević M, Brzović Z (1999) Platelet 5-HT, plasma cortisol and dexamethasone suppression test in schizophrenic patients. Biol Psychiatry  45, 1433-1439.IF=8.28

Jakovljević M, Mück-Šeler D,Pivac N, Crnčević Ž (1998) Platelet 5-HT and plasma cortisol concentrations after dexamethasone suppresion test in patients with different time course of schizophrenia.  Neuropsychobiology 37, 142-145.IF=2.57

Jakovljević M, Mück-Šeler D,Pivac N, Ljubičić Đ, Bujas M, Dodig G (1997) Seasonal influence on platelet 5-HT levels in patients with recurrent major depression and schizophrenia. Biol Psychiatry 41, 1028-1034.IF=8.28

Pivac N, Mück-Šeler D, Jakovljević M (1997) Platelet 5-HT levels and hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity in schizophrenic patients with positive and negative symptoms. Neuropsychobiology 36, 19-21.IF=2.57

Pivac N, Jakovljević M, Mück-Šeler D,  Brzović Z (1997) Hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity and platelet 5-HT concentrations in depressed patients. Psychiatry Res  73, 123-132.IF=2.80

Mück-Šeler D, Jakovljević M,Pivac N(1996) Platelet 5-HT concentrations and suicidal behaviour in reccurent major depression. J Affect Disord 39, 73-80.IF=3.74

Peričić D, Pivac N(1996) Effect of diazepam on conflict behavior and on plasma corticosterone  levels in male and female rats. Naunyn Schmiedeberg's Arch Pharmacol, 323, 369-376.IF=2.50

Peričić D,Pivac N(1995) Sex differences in conflict behaviour and in plasma corticosterone levels. J Neural Transm 101, 213-221.IF=2.60

Peričić D,Pivac N(1994) Effect of diazepam on punished drinking and on plasma corticosterone levels in male and female rats. Eur Neuropsychopharmacology, 4 (Suppl 3), 345-346.IF=4.20

Pivac N, Peričić D (1993) Inhibitory effect of diazepam on the activity of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis in female rats. J Neural Transm 92:173-186. IF=2.60

Šmeikal-Jagar L,Pivac N, Boranić M, Peričić D (1993) Effect of ergot alkaloid  dihydroergosine  on the   immune reaction and plasma corticosterone in rats. Biomed Pharmacother 47, 33-36.IF=2.21

Boranić M, Peričić D, Poljak-Blaži M, Manev H, Šverko V,  Gabrilovac J, Radačić M, Pivac N, Miljanović G (1990) Immune response of stressed rats treated with drugs affecting serotoninergic and adrenergic transmission. Biomed Pharmacother 44, 381-388.IF=2.21

Peričić D, Manev H, Boranić M, Poljak-Blaži M, Lakić N(1987) Effect of diazepam  on brain neurotransmitters, plasma corticosterone and the immune system of the  rats. Ann NY Acad Sci 496, 450-458.IF=2.85

Bjegović M,Lakić N(1986) Caesium and in vivo release of acethylcholine  from cerebral cortex of the cat. Period Biol, 88, 106-108.IF=0.12

Lakić N, Peričić D, Manev H (1986) Mechanisms by which picrotoxin and a high dose of diazepam elevate plasma corticosterone levels. Neuroendocrinology 43, 331-335.IF=3.27

Peričić D, Manev H,Lakić N(1985) Sex differences in the response of rats to drugs affecting GABAergic trensmission. Life Sci 36, 541-547.IF=2.45

Lakić N,Peričić D, Manev H (1984) Sex differences in the plasma  corticosterone response to diazepam and picrotoxin. Period Biol 87, 417-417.IF=0.12

Peričić D,Lakić N,Manev H (1984) Effect of diazepam on plasma corticosterone levels. Psychopharmacology 83, 79-81.IF=4.08

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Članstva:

2014-2017: član uredničkog odbora: Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 
2013-2014: član uredničkog odbora: Archieves of Medical Sciences
2014-danas: član uredničkog odbora: Journal of Traumatic Stress Disorders & Treatment
2014-danas: član uredničkog odbora: World Journal of Neurology
2014-danas: član uredničkog odbora: World Journal of Psychiatry
 
2016: gost urednik za specijalno izdanje časopisa Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry (MAO and aggression)
 

31.5.2016 redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

7.11.2016: tajnica Kolegija za temeljne medicinske znanosti Akademije medicinskih znanosti Hrvatske

 

2014-2015: Član  [CM1103 HR] COST Action CM110 „Structure-based drug design for diagnosis and treatment of neurological diseases: dissecting and modulating  complex function in the monoaminergic systems of the brain“, Action CM1103 
2014-2012: zamjena  za člana [CM1103 HR] COST Action CM110 „Structure-based drug design for diagnosis and treatment of neurological diseases: dissecting and modulating  complex function in the monoaminergic systems of the brain“, Action CM1103 

Danas-2011: Počasni član Češkog neuropsihofarmakološkog društva (Czech Neuropsychopharmacological Society)

Danas-2008: Član regionalnog C.I.N.P (Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum) izvršnog odbora za jugoistočnu Europu

Danas-1998: Evaluator za serotonin u Investigational Drugs database, Thomson Reuters, London, UK

2006: Savjetodavna i ekspertna dužnost za program EUROSTRES za European Science Foundation

 

Tajnica Hrvatskog društva farmakologa: danas – 2008 i 2007-2001

Član:

Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (CINP)

European Pharmacological Society (EPHAR)

International Union of Pharmacological Society (IUPHAR)

World Federation of Societies of Biological Psychiatry

International Brain Research Organization

Federation of European Neuroscience Societies

Hrvatsko društvo farmakologa

Hrvatsko društvo za biološku psihijatriju i kliničku psihofarmakologiju

Hrvatsko društvo za neuroznanost

Hrvatska u druga za Alzheimerovu bolest

Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije dobi

Ostalo

Povjerenstva:

2015-danas : recenzent za projekte Hrvatske zaklade za znanost.

2013-danas: Član i zamjenica predsjednika Područnog znanstvenog vijeća za biomedicinu i zdravstvo Nacionalnog vijeća za znanost

2013-danas: Član i zamjenica predsjednika Područnog znanstvenog vijeća za biomedicinu i zdravstvo Nacionalnog vijeća za znanost

2012-2004: Član Povjerenstva za nagrade za znanost za područje biomedicinskih znanosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

Danas-2008. Član regionalnog C.I.N.P (Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum) izvršnog odbora za jugoistočnu Europu

Danas-2012 i 2011-2004: Glavna urednica godišnjeg izvještaja Instituta Ruđer Bošković «Ruđer Bošković Institute Annual report»

2009-2005: Potpredsjednica Znanstvenog vijeća Biomedicina Instituta Ruđer Bošković

2007-2005 godine: Član Povjerenstva za znanstveni i stručni rad za «Nagradu Ivan Filipović»  Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

2007 -2006: Član Prosudbene skupine za ocjenu prijedloga znanstvenih programa iz područja biomedicine i zdravstva – Istraživanje mozga Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

2007-2006: Recenzent projekata u skupini istraživanje mozga pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH

Danas-2008: Recenzent za projekte Slovačke akademije znanosti te za Slovačku agenciju za istraživanje i razvoj (Slovak Research and Development Agency), Češke zaklade za znanost i UK SBS Grants Pre Award, Medical Research Counsel; Innovational Research Incentives Scheme – Vidi, Hague, Netherlands Organisation for Scientific Research, Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek (ISAO), Alzheimer Forschung Initiative e. V. (AFI), Ligue Européenne Contre La Maladie D´Alzheimer (LECMA).

 
Danas-2005:
Recenzent za: 
-međunarodne časopise: Molecular Psychiatry, Biological Psychiatry, Biological Psychology, Schizophrenia Research, Genes, Brain and Behavior, Journal of Clinical Psychiatry, Journal of Affective Disorders, Journal of Psychiatric Research, Psychiatry Research, Human Psychopharmacology, Acta Psychiatrica Scandinavica, Neuropsychobiology, Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, World Journal of Biological Psychiatry, Psychoneuroendocrinology, British Medical Journal, Human Genetics, Croatian Medical Journal, Rejuvenation Research,
 

-znanstvene online časopise: Medical Science Monitor, World Journal of Pediatrics, Turkish Journal of Medical Sciences, Archives of Medical Sciences; Translational Neurosciences, African Journal of Biotechnology, Journal of the American Aging Association.

-domaće časopise Periodicum Biologorum, Psychiatria Danubina, Biochemia Medica 

Danas-2005: Pozvani predavač na NATO konferencijama (NATO programme security through science advanced research workshops).

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.