Prijeđite na glavni sadržaj

Lansiran je projekt "Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja"

10.2.2020.
Lansiran je projekt "Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja"

U vijećnici Agronomskog fakulteta održan je prvi radni sastanak istraživačke skupine na projektu "Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja" čime je obilježen uspješan početak ovog projekta na kojem sudjeluje Institut Ruđer Bošković zajedno s Hrvatskim geološkim institutom, Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a pod vodstvom Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Projekt se provodi u sklopu poziva 'Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama' i financira iz Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014.-2020'.

Cilj projekta je razviti i primijeniti napredni sustav praćenja, predviđanja i izvješćivanja o stanju ekosustava riječne doline koji se dominantno koristi za poljoprivredu. Referentna lokacija je delta Neretve zbog različitosti ekoloških zona koje se izmjenjuju u prostoru, različitog načina i intenziteta korištenja, uključujući površinske vodotoke unutar riječne delte, krške vodonosnike i podzemnu vodu, poljoprivredno zemljište različitog intenziteta uređenosti, zaštićena močvarna staništa i priobalno more.

Premda se problem prodora mora i zaslanjivanja površinske i podzemne vode, a time rizika od degradacije tala pojavljuje u cijelom priobalnom području Hrvatske, ti su procesi najizraženiji u delti Neretve, koja se smatra i jednim od najranjivijih područja u RH na klimatske promjene.

U sklopu projekta cilj je prikupiti  prostorno i vremenski artikulirane podatke o kvaliteti vode i tla multisenzorskim učestalim motrenjem za predviđanje procesa i predlaganje rješenja za upravljanje sustavom u riziku od zaslanjenja i onečišćenja.

Današnje instrumentalne tehnike za mjerenje fizikalnih i kemijskih pokazatelja u okolišu, prvenstveno tla i vode, napredne informacijske tehnologije za prikupljanje i pohranu podataka te raspoloživi alati za statističku obradu i modeliranje bit će korišteni u ovom projektu za realizaciju sljedećih specifičnih ciljeva:

  • uspostava sustava automatskog kontinuiranog praćenja kakvoće površinske i podzemne vode na referentnim lokacijama; identifikacija i analiza promjena u vodenom i terestričkom okolišu riječne delte unutar koje se zemljište pretežno koristi za poljoprivredu
  • analiza i kvantifikacija složenih prirodnih (dominantno zaslanjivanje) i antropogenih (dominantno poljoprivreda) utjecaja na vode uvažavajući geomorfološke, hidrološke i pedološke značajke područja te način korištenja zemljišta
  • povezivanje meteoroloških podataka, podataka o zaslanjenosti i drugih podataka koji će se prikupiti tijekom trajanja projekta s podatcima o prirodu i kakvoći plodova omogućit će donošenje relevantnih zaključaka o djelovanju zaslanjenja na poljoprivrednu proizvodnju u dolini Neretve u kontekstu klimatskih promjena
  • ocjena utjecaja klimatskih promjena na poljoprivredu u dolini Neretve s ekonomskog i socijalnog motrišta
  • razvoj hijerarhijski organizirane informativno-edukacijske platforme s domenama korištenja u znanstvene svrhe, za korisnike koji u zakonskom području upravljaju resursima te konačno za poljoprivredne proizvođače kojima će biti na raspolaganju ažurirani podaci potrebni za provođenje agrotehničkih mjera po standardima dobre poljoprivredne prakse.

U projektu su angažirani stručnjaci iz područja agronomije te ekologije i zaštite okoliša, elektrotehnike i računalstva, geologije, građevinarstva i kemije, s ciljem  određivanja  prioriteta  i definiranja mjere koje je potrebno provesti s obzirom na prijetnje i predviđene učinke klimatskih promjena.

Podaci o procesima i stanju ekosustava te preporuke na temelju kojih se mogu donositi odluke o načinu upravljanja sustavima bit će na raspolaganju nadležnim tijelima državne uprave i ostalim institucijama, agencijama, nevladinim organizacijama i udrugama.

Podaci će biti korišteni i za usklađivanje sa sektorskim i lokalnim planskim dokumentima i međunarodnim obavezama. Praktični doprinos ovog projekta u tom smislu je razvoj i dostupnost platforme za edukaciju i informiranje uz preporuke mjera s obzirom na procjenu rizika za agroekosustav i u konačnici na prevenciju šteta od klimatskih promjena.

Kontaktirajte nas

Više informacija

Damir Kralj

Voditelj laboratorija znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Tel:
+385 1 468 0207
Mob: 091/456-1900
Interni broj:
1346
1402

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.