Prijeđite na glavni sadržaj

Laboratorij za procese taloženja

Laboratorij za procese taloženja istražuje kinetike i mehanizme procesa taloženja na različitim modelnim sustavima: kalcijevi karbonati, kalcijevi i magnezijevi fosfati, kalcijevi oksalati i kalcijevi sulfati.

Voditelj

Laboratorij za procese taloženja

Istraživanja, koja se provode u Laboratoriju za procese taloženja (izučavanje mehanizama i kinetika taloženja čvrstih faza) dio su znanstvenog područja fizikalne kemije, poznatog kao površinska i koloidna kemija.

Posebno su naglašena istraživanja slabo ili umjereno topljivih ionskih soli u elektrolitnim otopinama, kojima se stječu spoznaje o fizikalnim i kemijskim svojstvima čvrste faze te o termodinamici i kinetici procesa taloženja i kristalizacije.

Taložni procesi su jedni od najvažnijih tehnoloških postupaka u kemijskoj, farmaceutskoj i mnogim drugim industrijskim granama. Poznavanje procesa taloženja od izuzetne je važnosti u medicini i biologiji, a vezano je uz ulogu tih procesa u tvorbi kostiju, zuba, oklopa školjaka (biomineralizacija) te stvaranju kamenaca i ostalih čvrstih naslaga u mekim tkivima (patološka mineralizacija). Taloženje je primarni proces nastajanja mnogih sedimentnih stijena te je to glavni razlog sve većeg interesa za temeljna istraživanja na modelnim sustavima od značaja u geokemiji i oceanologiji. Tradicionalno uzevši, taloženje je povezano s analitičkom kemijom, gdje se primjenjuje pri analizi elemenata i spojeva te njihovoj identifikaciji, izolaciji, i separaciji.

Istraživanjima modelnih sustava, koja se provode u Laboratoriju, nastoji se doći do teorijskih i općih rješenja vezanih uz procese taloženja te primijeniti stečeno znanje na rješenje problema u stvarnim sustavima, bilo da su to prirodni sustavi ili sustavi vezani za industrijske i druge postupke. Neki od do sada detaljno proučavanih modelnih taložnih sustava su: kalcijevi karbonati, kalcijevi i magnezijevi fosfati, kalcijevi oksalati i kalcijevi sulfati.

Laboratorij za procese taloženja osnovan je 1968. godine. Istražuju se kinetike i mehanizmi procesa taloženja na različitim modelnim sustavima: kalcijevim fosfatima, oksalatima, karbonatima i sulfatima.

Djelatnost Laboratorija

Taloženje je skupni naziv za niz fizičko-kemijskih procesa kojima dolazi do stvaranja nove faze u homogenom sustavu. Taloženje slabo topljivih anorganskih soli iz vodenih otopina je jedna od metoda kojom je moguće pripraviti znatne količine materijala različitih svojstava te kao takva, može zadovoljiti sve veće prohtjeve ubrzanog tehnološkog razvitka. U Laboratoriju za procese taloženja se provode istraživanja mehanizama taloženja slabo topljivih i biokompatibilnih ionskih soli, kao i srodnih materijala, u cilju pronalaženja općih zakonitosti koje uvjetuju njihova fizikalno-kemijska svojstva. Također, istraživanjima koja se provode želi se pokazati da ta fizikalno-kemijska svojstva čvrste faze pripravljene taloženjem ovise, kako o termodinamičkim, tako i o kinetičkim čimbenicima taloženja. Budući da talozi slabo topljivih soli vrlo često nastaju pri početnim uvjetima u otopini koji su jako odmaknuti od ravnotežnih (visoke prezasićenosti), posebna je pažnja posvećena istraživanjima uloge prekursorskih faza na svojstva konačnog produkta taloženja - termodinamički stabilne modifikacije u ravnoteži s otopinom. Drugi važan čimbenik koji se sustavno istražuje jeste dodatak aditiva, napose velikih organskih molekula i/ili polielektrolita, za koje je poznato, da već pri vrlo niskim koncentracijama znatno utjeću na nukleaciju, rast i starenje taloga.

Uređaji

1. Uređaj za mjerenje specifične površine i mezoporoznosti anorganskih materijala (Gemini 2380, Micromeritics)

2. IR spektrofotometar (ATI Mattson Genesis)

3. UV-VID spektrofotometar (Perkin Elmer Instruments, LAMBDA 36)

4. Termogravimetrijska vaga (Mettler TG 50+TC 11 procesor)

5. Elektroničko brojilo raspodjele veličine čestica (Coulter Counter Multisizer II)

6. Uređaj za potenciostatsku titraciju, (Radiometer pH metar PHM 290 + automatske birete ABU 901)

7. Ionski kromatografi ICS1000 i ICS1100 (Dionex)

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.