Prijeđite na glavni sadržaj

Rad kemičara na naslovnici uglednog časopisa

23.3.2015.
Rad kemičara na naslovnici uglednog časopisa

Znanstvenici Zavoda za fizičku kemiju dr. sc. Krunoslav Užarević i dr. sc. Marina Juribašić Kulcsar u suradnji s kolegama sa zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) i Kemijskog instituta iz Ljubljane (KI) objavili su rad u Chemistry – A European Journal (IF 5,696). Njihov je rad uredništvo svrstalo pod posebnu kategoriju tzv. 'vrućih radova' (hot papers) te je u prosincu objavljen na naslovnici ovog uglednog časopisa.

U ovu kategoriju objavljuju se radovi koje uredništvo ovog znanstvenog časopisa ocijeni kao izuzetno važnima u specifičnom području istraživanja u kemiji, a koje se ubrzano razvija te plijeni veliki interes kolega. 

Rad pod naslovom ''Supramolecular Stabilization of Metastable Tautomers in Solution and the Solid State'' načinjen pod vodstvom ovo dvoje ruđerovaca, u suradnji s kolegama dr. sc. Nikolom Bregovićem (PMF), dr. sc. Vladimirom Stilinovićem (PMF), prof. dr. Vladislavom Tomišićem (PMF), prof. dr.  Marinom Cindrić (PMF), dr. sc. Primožem Šketom (KI), prof. dr. Janezom Plavecom (KI) te dr. sc. Mirtom Rubčić (PMF) bavi se tautomerijom u čvrstom stanju.

Tautomerija u čvrstom stanju označava postojanje dvaju ili više molekulskih vrsta koje se mogu međusobno pretvarati jedne u druge migracijom nekog atoma, najčešće vodika. Ovo je postalo izrazito važno područje istraživanja jer svaki tautomer ima vlastiti potencijal za stvaranje interakcija s okolinom, te se intenzivno istrazuje u razvoju novih materijala i novih generacija lijekova.

Ovaj rad predstavlja uspješnu primjenu nedavno razvijene supramolekulske strategije za stabilizaciju metastabilnih tautomera u multikomponentnim krutinama za jednokomponentne, ne-heterocikličke tautomerne spojeve. Iako je pojava više čvrstih tautomera do sada rijetko opažena, jer se gotovo uvijek u čvrstom stanju pojavljivao samo najstabilniji tautomer, spoznaje do kojih je došao istraživački tim ukazuju da je ovaj proces moguće kontrolirati i izolirati i nestabilne tautomerne forme kristalizacijom s odgovarajućim molekulama ili dizajnom molekula koje će uvijek kristalizirati u metastabilnoj formi.

Detaljnije, kvantno-kemijski izračuni i studije otopine pokazuju da je istraživana molekula, izvedena iz ortovanilina i derivata piridina, daleko stabilnija kao enolni tautomer. Međutim, u čvrstom stanju u sva tri dobivena polimorfna oblika ta molekula postoji samo kao keto-tautomer, gdje je struktura stabilizirana neočekivanom vodikovom vezom. Izračuni pokazuju da vodikova veza u ispitivanoj Schiffovoj bazi s odgovarajućim molekulama pomiče tautomernu ravnotežu prema manje stabilnom keto obliku. Krajnosti do kojih supramolekularna stabilizacija može dovesti prikazani su u dva polimorfa molekulskih kompleksa Schiffove baze s polaznim piridinom.Molekule obaju koformera molekulskih kompleksa prisutne su kao metastabilni tautomeri koji stabiliziraju jedan drugoga preko vrlo jake vodikove veze. Svi dobiveni čvrsti oblici pokazali su se stabilnim u raznim reakcijama u čvrstom stanja i s otapalima, koje se koriste za uspostavljanje njihovih relativnih termodinamičkih stabilnosti te moguće interkonverzijskih uvjeta.

Uredništvo Chemistry-European Journala smatra da ovaj rad predstavlja važan doprinos u kemiji čvrstog stanja i kemiji materijala, te ga je istaknulo na naslovnici ovog uglednog časopisa i dodijelilo mu oznaku "hot paper".

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.