Prijeđite na glavni sadržaj

dr. sc. Maja Herak Bosnar

član Upravnog vijeća
znanstveni savjetnik u trajnom izboru
Telefon
+385 1 456 0996
Interni broj
1752
Znanstveno-nastavno zvanje
Izvanredni profesor
Adresa
Bijenička 54, 10002 Zagreb
Životopis

Obrazovanje

1976.-1984. Osnovna škola, Zagreb

1984.-1988. Obrazovni centar za jezike (XVI gimnzija, Zagreb)

1988.-1993. studij molekularne biologije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

1993.-1996. Poslijediplomski studij iz molekularne i stanične biologije, prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2002. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom “Uloga gena nm23 u proliferaciji i diferencijaciji stanica in vitro, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, voditelj prof. dr. Jasminka Pavelić

Područja znanosti

Specifični znanstveni interesi

Projekti

2019-2020. glavni istraživač "Mitohondrijski proteini NME: kandidati za upravljanje strukturom mitohondrija i ključnim staničnim procesima" - hrvatsko-francuski bilateralni projekt „Cogito“

2017.-2021. glavni istraživač "Struktura, funkcija i evolucija gena/proteina Nme6/Nm23-H6"-Nemo6- projekt Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) www.irb.hr/Nemo6 

2006.-2014. glavni istraživač „Uloga gena nm23 u karcinomu pločastog epitela usne šupljine“ – projekt MZOŠ 

2009.-2010. glavni istraživač "Studija unutarstaničnog smještaja i dinamike A i B podjedinica NDPK (Nm23-H1 i Nm23-H2)- hrvatsko-francuski bilateralni projekt „Cogito“

Nagrade i priznanja

Godišnja nagrada Instituta Ruđer Bošković za znanstveni rad: Radić M, Šoštar M, Weber I, Ćetković H, Slade N, Herak Bosnar M*. The Subcellular Localization and Oligomerization Preferences of NME1/NME2 upon Radiation-Induced DNA Damage, Int J Mol Sci 21, 2363-2382, 2020.

Godišnja nagrada Instituta Ruđer Bošković za znanstveni rad: Ćetković H, Herak Bosnar M, Perina D, Mikoč A, Deželjin M, Belužić R, Bilandžija H, Ruiz-Trillo I,  Harcet M. Characterization of a group I Nme protein of Capsaspora owczarzaki—a close unicellular relative of animals, Lab Invest  98,  304–314, 2018.

Nagrada „Josip Juraj Strossmayer“ koju dodjeljuje HAZU i Zagrebački velesajam za najbolji izdavački poduhvat u 2007. za Sveučilišni priručnik:

“Metode u molekularnoj biologiji” urednice: Andreja Ambriović Ristov, Anamaria Brozović, Branka Bruvo Mađarić, Helena Ćetković, Maja Herak Bosnar, Dubravka Hranilović, Silva Katušić Hećimović, Nevenka Meštrović Radan, Snježana Mihaljević, Neda Slade i Dušica Vujaklija, izdavač:Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 2007.

Nastava

2008 – danas Molekularne osnove metastaziranja, doktorski studij Molekularne bioznanosti, Sveučilište u Osijeku i Dubrovniku i Institut Rudjer Bošković

2010- danas  Genetika raka i biologija tumorskih stanica, doktorski studij Biologije, Prirodoslovno-Matematički Fakultet, Sveučilište u Zagrebu (suvoditelj s dr.sc. Nedom Slade)

Publikacije - autorske knjige

Zbornik

Publikacije - Uredničke knjige

Priručnik

Publikacije - prilozi u knjigama

Stručni rad

 • Bago, Ružica ; Herak Bosnar, Maja | Adhezijska svojstva stanica // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamarija ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 840-842-x

 • Herak Bosnar, Maja | Bojenje aktina fluorescentno obojenim faloidinom // Metode umolekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamarija ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 739-741-x

 • Herak Bosnar, Maja | Zeleni fluorescentni protein (GFP) // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamarija ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 737-739-x

 • Herak Bosnar, Maja | Fluorescencijska mikroskopija // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamarija ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 735-736-x

 • Herak Bosnar, Maja | Priprema uzoraka za razdvajanje proteina iz stanica // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamarija ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 563-564-x

 • Bago, Ružica ; Herak Bosnar, Maja | Izdvajanje genomske DNA iz uzorka pune krvi isoljavanjem // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamarija ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 165-167-x

 • Herak Bosnar, Maja ; Bago, Ružica | Zaustavljanje i praćenje stanica u fazama staničnog ciklusa // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamarija ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 83-86-x

 • Herak Bosnar, Maja | Transfekcija eukariotskih stanica u kulturi // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamarija ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Instutut Ruđer Bošković, 2007. str. 499-503-x

Publikacije - prilozi u časopisima

Izvorni znanstveni rad

Pregledni rad (znanstveni)

Pregledni rad (stručni)

 • Herak Bosnar, Maja | Stanica // Priroda (Zagreb), 106 (2016), 1049; 69-70

Uvodnik

Publikacije - prilozi sa skupa (u zborniku)

Sažetak izlaganja sa skupa

Izvorni znanstveni rad

Publikacije - prilozi sa skupa (u časopisu)

Sažetak izlaganja sa skupa

Publikacije - prilozi sa skupa (neobjavljeni)

Neobjavljeni prilog sa skupa

Publikacije - ocjenski radovi

Doktorska disertacija

Diplomski rad

Publikacije - druge vrste radova

Ostalo

Popularni rad

 • Pavelić, Krešimir ; Kapitanović, Sanja ; Gall-Trošelj, Koraljka ; Kralj, Marijeta ; Herak Bosnar, Maja ; Pavelić, Jasminka | Molekularna onkologija // Medix. 2002.

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju-član izvršnog odbora (2013.-2021.)

Hrvatsko biološko društvo

Sekcija za onkogene i faktore rasta pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

Odbor za genomiku i proteomiku u onkologiji pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

Hrvatsko društvo za istraživanje raka (HDIR, podružnica EACR-a) - član nadzornog odbora (2015.-danas)

Hrvatsko mikroskopijsko društvo- dopredsjednik društva (2020.-danas)

Mentorstva

Voditelj doktorskih disertacija:

Ružica Bago: Uloga gena nm23-H1 u adheziji stanica CAL 27, 2007

Zoran Peršec: Uloga nm23-H1 u stanicama karcinoma prostate tijekom procesa lipidne peroksidacije, 2010

Martina Deželjin – Utjecaj razine ekspresije gena nm23 na metstatski potencijal tumorskih stanica in vitro, 2011

Martina Radić - Interakcije proteina p53 te karakterizacija stanica otpornih na ciljanu terapiju vemurafenibom u melanomu čovjeka, 2021.

 

Voditelj diplomskih radova:

Nikolina Nakić: Uspostava stabilnih klonova stanica CAL 27 koji konstitutivno ispoljavaju mutirani oblik gena nm23-H2, 2007

Ivana Barabaš – Uspostava klonova stanica CAL 27 s trajno utišanim genom nm23-H2, 2011

Lucija Ačkar: Lokalizacija proteina NME6 i testiranje antitijela anti-NME6, 2018

Ivana Bobić: Ispitivanje fenotipa stanica humanog melanoma nakon tretmana vemurafenibom, 2019.

Ivan Bradić: Interakcije proteina p53 s proteinima obitelji p53, NME i GLI, 2019. 

Studijski boravci u inozemstvu:

Stipendija Republike Francuske, Laboratorij za prijenos signala i onkogenezu, INSERM U-528, Institut Curie, Pariz, Francuska,1999.

Udžbenici i  knjige:

Urednik i autor nekoliko poglavlja u Sveučilišnom priručniku:

“Metode u molekularnoj biologiji” urednice: Andreja Ambriović Ristov, Anamaria Brozović, Branka Bruvo Mađarić, Helena Ćetković, Maja Herak Bosnar, Dubravka Hranilović, Silva Katušić Hećimović, Nevenka Meštrović Radan, Snježana Mihaljević, Neda Slade i Dušica Vujaklija, izdavač:Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 2007.

Glavni organizator, predsjednik organizacijskog odbora i član znanstvenog odbora 10th International Congress of the NDP Kinase/Nm23/awd Gene Family, 9.-13. listopad 2016., Dubrovnik, Hrvatska

 

Član organizacijskog odbora međunarodnih konferencija i domaćih konferencija s međunarodnim sudjelovanjem:
 1. New Aspects in Molecular Medicine 3, Molecular Endocrinology, September 8-9, 1996, Zagreb, Croatia
 2. 2nd International Conference on Signal Transduction, May 26-31, 2000, Cavtat-Dubrovnik, Croatia
 3. 1st International Conference on Mechanisms of Action of Nutraceuticals, October 14-19, 2001, Zagreb, Croatia
 4. 3rd International Conference on Signal Transduction, May 17-23, 2002, Cavtat-Dubrovnik, Croatia
 5. HDBMB 2014, The Interplay of Biomolecules (biannual meeting of Croatian FEBS branch), September 24-27, 2014, Zadar, Croatia

Član znanstvenog odbora međunarodne konferencije FEBS2021-The 45th FEBS Congress, July 3-8 2021, Ljubljana, Slovenija

 

Član znanstvenog odbora domaćih simpozija s međunardnim sudjelovanjem:
 1. Second Meeting of the Croatian Association for Cancer Research, HDIR (Hrvatsko društvo za istraživanje raka, national branch of EACR) with international participation, November 8-9, 2012, Zagreb, Hrvatska
 2. Third Meeting of the Croatian Association for Cancer Research, HDIR (Hrvatsko društvo za istraživanje raka, national branch of EACR) with international participation, November 6-7, 2014, Zagreb, Hrvatska
 3. HDBMB 2014, The Interplay of Biomolecules (biannual meeting of Croatian FEBS branch), September 24-27, 2014, Zadar, Hrvatska
 4. HDBMB2016 on the occasion of the 40th Anniversary (biannual meeting of Croatian FEBS branch), June 1-4, 2016, Split, Hrvatska
 5. Forth Meeting of the Croatian Association for Cancer Research, HDIR (Hrvatsko društvo za istraživanje raka, national branch of EACR) with international participation, November 3-4, 2016, Zagreb, Hrvatska
 6. Fifth Meeting of the Croatian Association for Cancer Research (Hrvatsko društvo za istraživanje raka, national branch of EACR) with international participation, November 8-10, 2018, Zagreb, Hrvatska
 7. HDBMB2019 Crossroads in Life Sciences, September 25-28 Lovran, Hrvatska

Recenzent za udžbenike

Znanstveni recenzent za 6 srednjoškolskih udžbenika iz biologije i pripadajuće radne bilježnice izdavačke kuće „Neodidacta d.o.o.

  1. Biologija. Udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih ekonomskih škola s jednogodišnjim programom biologije s radnom bilježnicom. Autori: Anita Bušić, dipl ing. i prof.  i Prof. dr. sc. Goran I.V. Klobučar
  2. Čovjek i zdravlje. Udžbenik iz biologije s DVD-om za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom biologije s radnom bilježnicom. Autori: Anita Bušić, dipl ing. i prof. i Prof. dr. sc. Goran I.V. Klobučar
  3. Čovjek, zdravlje i okoliš. Udžbenik iz biologije s DVD-om za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom biologije s radnom bilježnicom. Autori: Anita Bušić, dipl. ing. i prof. i Prof. dr. sc. Goran I.V. Klobučar
  4. Od molekule do organizma. Udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 1. razred gimnazije i strukovnih škola s dvogodišnjim ili višegodišnjim programom biologije te pripadajuća radna bilježnica. Autori: Anita Bušić, dipl. ing. i prof. i Prof. dr. sc. Goran I.V. Klobučar
  5. Biologija 1. Udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih medicinskih škola s dvogodišnjim programom biologije te pripadajuća radna bilježnica. Autori: Anita Bušić, dipl. ing. i prof. i Prof. dr. sc. Goran I.V. Klobučar
  6. Biologija 2. Udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 2. razred srednjih medicinskih škola s dvogodišnjim programom biologije te pripadajuća radna bilježnica. Autori: Anita Bušić, dipl. ing. i prof. i Prof. dr. sc. Goran I.V. Klobučar

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.