Prijeđite na glavni sadržaj

dr. sc. Silva Katušić

voditelj laboratorija
voditelj laboratorija znanstveni savjetnik u trajnom izboru
Telefon
+385 1 457 1327
Interni broj
1593
1841
Znanstveno-nastavno zvanje
Izvanredni profesor
Adresa
Bijenička 54
10002 Zagreb
Hrvatska
Životopis

Obrazovanje

 • 1991 Zagreb Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biokemijsko inženjerstvo, Dipl.inž. biotehnologije
 • 1995 Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, područje Kemija, smjer Biokemija, Mr. sc. prirodnih znanosti
 • 2000 Zagreb Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Dr.sc. biotehničkih znanosti
 • 2001-2004 St.Louis, MO, SAD Washington University School of Medicine, post-doc. usavršavanje

Područja znanosti

Specifični znanstveni interesi

Projekti

COGITO program, hrvatsko-francuski znanstvenoistraživački projekt (2019-2021)

Naslov: The molecular links between lipidome, brain vulnerability and apolipoprotein E

Uloga: Voditelj

Hrvatska zaklada za znanost – IP-06-2016 (2017-2021)

Naslov: Molekularni mehanizam neurodegeneracije u Niemann-Pickovoj bolesti tip C

Uloga: Voditelj

Bilateralni projekt:DAAD(Njemačka)i Ministartstva znanosti,obrazovanja i športa (Republika Hrvatska) (2016-2017)

Naslov: Ispitivanje uloge BACE1 za razvoj liječenja protiv bolesti Niemann-Pick tipa C

Uloga: Voditelj

Bilateralni projekt između Hrvatske i Srbije (2016-2017)

Naslov: Ispitivanje proteolitičke razgradnje i lokalizacije BACE1 supstrata u mozgu transgeničnog mišjeg modela Alzheimerove bolesti i njihove potencijalne uloge u patogenezi bolesti

Uloga: Voditelj

Hrvatska zaklada za znanost "Projekt razvoja karijere mladih istraživača" - izobrazba novih doktora znanosti (2014-2018)

Naslov: Uloga disfunkcije lizosoma na nastanak neurodegenerativnih bolesti

Uloga:Mentor

FP7-PEOPLE-2013-IEF (Marie Curie) (2014-2016)

Naslov: Presenilin 2 - a protector against Alzheimer's disease

Uloga: Koordinator

Nagrade i priznanja

 • 1991 Nagrada rektora Sveučilišta u Zagrebu za šk. godinu 1990/1991.
 • 2001 Fulbrightova post-doc. stipendija
 • 2002 The John Douglas French Alzheimer’s Foundation post-doc. stipendija
 • 2005 NIH -Fogarty International Research Collaboration Award - SAD
 • 2008 Povelja Josip Juraj Strossmayer (HAZU/ Zagrebački velesajam) za najuspješniji izdavački pothvat 2008. god. za priručnik "Metode u molekularnoj biologiji", glavna urednica Andreja Ambriović Ristov i urednice Anamaria Brozović, Branka Bruvo Mađarić, Helena Ćetković, Maja Herak Bosnar, Dubravka Hranilović, Silva Katušić Hećimović, Nevenka Meštrović Radan, Snježana Mihaljević, Neda Slade, Dušica Vujaklija.

Nastava

 • Predavač i voditelj laboratorijskih vježbi "Metoda lančane reakcije polimeraze" na Metodološkom tečaju u biologiji i medicini „DNA i RNA“ organiziranom na Institutu Ruđer Bošković
 • Predavač i nositelj izbornog kolegija „Genetika neurodegenerativnih bolesti“ na Poslijediplomskom doktorskom studiju Biologije  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Predavač i nositelj izbornog kolegija „Genetika neurodegenerativnih bolesti“ na Poslijediplomskom interdisciplinarnom Doktorskom studiju Molekularne bionanosti, Sveučilišta „J.J. Strossmayera“ u Osijeku i Instituta Ruđer Bošković
 • 2016 - naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent(područje Biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti), Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti, Sveučilište „J.J. Strossmayera“ u Osijeku

Publikacije - Uredničke knjige

Priručnik

Publikacije - prilozi u knjigama

Izvorni znanstveni rad

 • Wang, Jun ; Hećimović, Silva ; Goate, Alison | Alzheimer’s Disease // Encyclopedia of Molecular Cell Biology and Molecular Medicine / Meyers, Robert A. (ur.). New York (NY): John Wiley & Sons, 2004. str. 214-230

 • Katušić Hećimović, Silva | Izdvajanje membranskih lipidnih domena (lipid rafts) // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 780-782

 • Katušić Hećimović, Silva | Izdvajanje staničnih organela i dijelova stanice centrifugiranjem u gradijentu gustoće // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 777-780

 • Katušić Hećimović, Silva | Izdvajanje staničnih organela i dijelova stanice diferencijalnim centrifugiranjem // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 773-776

 • Katušić Hećimović, Silva | Priprema kompetentnih bakterija polietilenglikolom i transformacija // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 453-454

 • Katušić Hećimović, Silva | Priprema kompetentnih bakterija kalcijevim kloridom i transformacija // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 450-453

 • Katušić Hećimović, Silva | Mutageneza in vitro primjenom metode PCR // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 442-446

 • Katušić Hećimović, Silva | Termostabilne DNA polimeraze // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 418-419

 • Katušić Hećimović, Silva | Umnažanje odsječaka DNA bogatih C+G nukleotidima // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 370-371

 • Katušić Hećimović, Silva | RFLP PCR // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 368-370

 • Katušić Hećimović, Silva | Nested PCR // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 367-368

 • Katušić Hećimović, Silva | Multipleks PCR // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 366-367

 • Katušić Hećimović Silva | Osnovna metoda PCR // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 361-366

 • Hećimović, Silva | Kliničke indikacije za analizu Huntingtonove bolesti metodama molekularne dijagnostike // Racionalna dijagnostika nasljednih i prirođenih bolesti / Barić, Ivo ; Stavljenić Rukavina, Ana (ur.). Zagreb: Medicinska naklada, 2005. str. 89-94

 • Hećimović, Silva ; Barišić, Nina ; Mitrović, Zoran | Racionalno korištenje metoda molekularne genetike u dijagnostici nasljednih ataksija // Racionalna dijagnostika nasljednih i prirođenih bolesti / Barić, Ivo ; Stavljenić Rukavina, Ana (ur.). Zagreb: Medicinska naklada, 2005. str. 81-88

 • Hećimović, Silva ; Barišić, Nina | Molekularna genetika u dijagnostici miotonične distrofije // Racionalna dijagnostika nasljednih i prirođenih bolesti / Barić, Ivo ; Stavljenić Rukavina, Ana (ur.). Zagreb: Medicinska naklada, 2005. str. 75-79

 • Brišić, Nina ; Sertić, Jadranka ; Hećimović, Silva | Molekularna genetika u dijagnostici mišićne distrofije Duchenne/Becker // Racionalna dijagnostika nasljednih i prirođenih bolesti / Barić, Ivo ; Stavljenić Rukavina, Ana (ur.). Zagreb: Medicinska naklada, 2005. str. 71-74

 • Hećimović, Silva | Sindrom fragilnog kromosoma X // Racionalna dijagnostika nasljednih i prirođenih bolesti / Barić, Ivo ; Stavljenić Rukavina, Ana (ur.). Zagreb: Medicinska naklada, 2005. str. 51-54

Stručni rad

 • Katušić Hećimović, Silva ; Čermak, Stjepko ; Malnar, Martina ; Barišić, Ingeborg | Miotonična distrofija tipa 1 // Genetičko informiranje u praksi / Čulić, Vida ; Pavelić, Jasminka ; Radman, Maja (ur.). Zagreb: Medicinska naklada, 2016. str. 219-222

 • Katušić Hećimović, Silva ; Malnar, Martina | Molekularna analiza Huntingtonove bolesti // Genetičko informiranje u praksi / Čulić, Vida ; Pavelić, Jasminka ; Radman, Maja (ur.). Zagreb: Medicinska naklada, 2016. str. 209-212

 • Katušić Hećimović, Silva ; Malnar, Martina ; Čermak, Stjepko ; Barišić, Ingeborg | Sindrom fragilnog X // Genetičko informiranje u praksi / Čulić, Vida ; Pavelić, Jasminka ; Radman, Maja (ur.). Zagreb: Medicinska naklada, 2016. str. 195-198

Publikacije - prilozi u časopisima

Izvorni znanstveni rad

Pregledni rad (znanstveni)

Ispravak

Pregledni rad (stručni)

Publikacije - prilozi sa skupa (u zborniku)

Sažetak izlaganja sa skupa

Izvorni znanstveni rad

Publikacije - prilozi sa skupa (u časopisu)

Sažetak izlaganja sa skupa

Izvorni znanstveni rad

Publikacije - prilozi sa skupa (neobjavljeni)

Neobjavljeni prilog sa skupa

Publikacije - ocjenski radovi

Doktorska disertacija

Diplomski rad

Publikacije - druge vrste radova

Ostalo

 • Alfirević, Žarko ; Barić, Ivo ; Barišić, Ingeborg ; Barišić, Nina ; Begović, Davor ; Boranić, Milivoj ; Crkvenac-Gornik, Kristina ; Čačev, Tamara ; Čuković-Čavka, Silvija ; Čečuk-Jeličić, Esma et al. | Racionalna dijagnostika nasljednih i prirođenih bolesti / Barić, Ivo ; Stavljenić-Rukavina Ana (ur.). Zagreb: Medicinska naklada, 2005. 192..

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

 • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju
 • Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest
 • Hrvatsko društvo za humanu genetiku
 • Hrvatsko društvo za kliničku genetiku
 • 2009-2016 Voditelj Laboratorija za molekularnu neurofarmakologiju, Zavod za molekularnu medicinu, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb
 • 2016 - Voditelj Laboratorija za istraživanje neurodegenerativnih bolesti, Zavod za molekularnu medicinu, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.