dr. sc. Bono Lučić

Viši znanstveni suradnik

B

L

E-mail
Telefon
+385 1 457 1356
Interni broj
1891
Adresa
Institut Ruđer Bošković
Centar za NMR
Bijenička c. 54
HR-10000 Zagreb
Hrvatska
Životopis

Obrazovanje

Doktorat: 1997.  Kemijski odjel, Teorijska i fizikalna kemija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Magisterij: 1994.  Fizički odjel, Molekulska biofizika, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Diploma:1989.  Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Izabran u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 2013. (Matični odbor za polje kemija)

Izabran u znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku 2016. godine

Područja znanosti

Specifični znanstveni interesi

Projekti

(2017-)  Bioprospecting Jadranskog mora, Projekt financira Vlada Republike Hrvatske i Europska unija kroz Europski fond za regionalni razvoj –operativni program “Konkurentnost i kohezija” (KK.01.1.1.01) – Znanstveni centar izvrsnosti za bioprospecting mora – BioProCro dodijeljen Rozelindi Čoz-Rakovac, suradnik-istraživač na projektu.

(2016-2017)  Istaživanje kemizma i antioksidacijske aktivnosti kompleksa polifenola s esencijalnim metalima, Investigation of chemism and antioxidant activitiy of complexes of polyphenols with essential metals, CRO-SRB project, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, istraživač s hrvatske strane.

(2012-2014)  Razvoj metoda za modeliranje svojstava bioaktivnih molekula i proteina, voditelj projekta, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

(2011-2012)  Istraživanje odnosa između strukture i biološke aktivnosti polifenola, HRV-SRB bilateralni projekt, voditelj projekta s hrvatske strane, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

(2007-2011)  Razvoj metoda za modeliranje svojstava bioaktivnih molekula i proteina, suradnik na projektu, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

(2002-2006)  Razvoj i primjena modela u kemiji i bioinformatici, suradnik na projektu, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

 (2001-2003)  Toksičnost i kancerogenost organskih spojeva na žive organizme u okolišu, HR-SLO projekt, HRV-SLO bilateralni projekt, voditelj projekta s hrvatske strane, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

(2001.-2004.)  IQ QSAR program, su-voditelj projekta, PLIVA, Zagreb

(1998.-2001.)  Predviđanje strukture proteina i biološki aktivnih molekula, voditelj projekta (poticajni projekt za mlade znanstvenike), Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

(1996-2002)  Razvoj i primjena modela u kemiji, suradnik na projektu, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

Nastava

Nositelj kolegija „Strukturna bioinformatika proteina i bioaktivnih molekula“ na doktorskom studiju Molekularnih bioznanosti(nositelj Sveučilište u Osijeku, suizvoditelji IRB i Sveučilište u Dubrovniku) (od 2007. godine)

Nositelj kolegija „Modeli i metode u strukturnoj bioinformatici” na doktorskom studiju Biofizike (nositelj PMF, Sveučilište u Splitu, suizvoditelji IRB, Institut za fiziku (Zagreb), Medicinski fakultet u Splitu i MedILS)

Član Vijeća doktorskog studija Biofizika (od 2007.-2017. godine)

Mentor dvije doktorske disertacije (jedna iz kemije, druga iz biofizike)

Neposredni voditelj (mentor) jednoga znanstvenog magisterija (tehničke znanosti - iz informatike i modeliranja)

Neposredni voditelj tri diplomska rada (iz polja: fizika, kemija i farmacija)

Publikacije

Knjige i poglavlja u knjigama

Poglavlja u knjigama

Radovi u časopisima

Znanstveni i pregledni radovi

Ocjenski radovi

Doktorske disertacije

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko kemijsko društvo

Hrvatsko biofizičko društvo

Tajnik i član Upravnog odbora Hrvatskog biofizičkog društva (2002-2009)

Hrvatsko društvo teorijskih i matematičkih biologa

Hrvatsko kulturno društvo “Napredak”, Sarajevo

1)  član Odbora za tiskana i elektronička izdanja IUPAC-a (Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju) (2012- ) 

2)  član uredničkog odora međunarodnog znanstvenog (CC) časopisa Croatica Chemica Acta (2000–)  i urednik (2011.-)

3)  član nadzornog odora međunarodnog znanstvenog časopisa Internet Electronic Journal of Molecular Design (2004–2015)

4)  član uredničkog odbora recenzenata međunarodnog znanstvenog (CC) časopisa ARKIVOC (2002–)

5)  jedan od četiri gosta-urednika broja znanstvenoga časopisa Croatica Chemica Acta posvećenog profesoru Douglasu Jay Kleinu (http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=9220&lang=en), broj 4, svezak 86, 2013.

6)  jedan od dva gosta-urednika dvobroja znanstvenoga časopisa International Journal of Chemical Modeling posvećenoga profesoru Nenadu Trinajstiću, svezak 6, broj 2-3, 2014.

7)  jedan od tri urednika broja znanstvenoga časopisa Croatica Chemica Acta posvećenog dr. sc. Nenadu Trinajstiću, redovitom članu HAZU (https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=13598), broj 4, svezak 89, 2016.

8)  su-organizator dva Znanstvena skupa hrvatskih biofizičara

9)  član Znanstvenoga odbora međunarodnoga znanstvenoga skupa MATH/CHEM/COMP 2015.-2018.

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.