Prijeđite na glavni sadržaj
Kategorija
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Datum početka
1.2.2007.
Datum završetka
31.12.2011.
Status
Završen

Glavni istraživač

Projekt je interdisciplinaran i usredotočen na istraživanje međudjelovanja protein-ligand (substrat/inhibitor) na atomnoj razini sa ciljem boljeg razumijevanja funkcije i mehanizma djelovanja proteina interesantnih za biotehnologiju,  farmaceutsku i kemijsku industriju, ekologiju te medicinu. Molekularno prepoznavanje te vrlo osjetljiv i specifičan način vezanja liganda i proteina važni su za sve biomolekularne procese, a time i od ključnog značenja za temeljne i primijenjene znanosti (Protein-Ligand Interactions, Methods and Applications, ed. G.U. Nienhaus, Humana Press, New Jersey, 2005).

Izučavat će se hidrolaze mikrobnog i biljnog porijekla - u tijeku su istraživanja bakterijske lipaze Streptomyces rimosus R6-554W i biljne hidrolaze iz Arabidopsis thaliana, zatim medicinski važni enzimi - primjerice purin nukleozid fosforilaza, te biloški interesantni proteini važni za život stanica kao što je protein koji veže jednolančanu DNA. Nastavit će se strukturna karakterizacija novih materijala i praćenje odnosa strukture i aktivnosti s primarnim ciljem utvrđivanja reakcijskih mehanizama. Izučavanje molekularnih procesa uključit će i detaljan studij topologije i uloge vodikovih veza te praćenje njihove dinamike, posebno vezano uz mehanizme enzimskih reakcija.

U istraživanju će se primarno koristiti metode rendgenske difrakcije i spektroskopske metode; posebna pažnja posvetit će se usvajanju i razvoju metoda makromolekularne kristalografije (Z. Dauter, Acta Crystallographica, 2006, D62, 1) i molekularne grafike potrebne u vizualizaciji kompleksnih sustava. Objedinjavanjem bioinformatičke analize i topologije proteina moguće je prepoznati bitne skupine enzima i njihov evolucijski put što vodi ka svrsishodnoj mutagenezi za pripravu tehnološki učinkovitih enzima. 

            Nove spoznaje u području molekularne enzimologije kojima su usmjerena naša izučavanja novih hidrolaza otvorit će mogućnosti iznalaženja učinkovitog enzima za potrebe: biotehnologije, farmaceutske i kemijske industrije, ekologije (za čišćenje otpadnih voda i tla),  te medicine  (kao biosenzori). Jaki inhibitori purin nukleozid fosforilaza naći će primjenu u medicini u liječenju autoimunih bolesti, leukemije T-stanica te sprečavanju odbacivanja presađenih organa.

Planirana su istraživanja sastavni dio istraživanja na programu Bionanosustavi: izolacija, sinteza, struktura, međudjelovanje i biokataliza.

Zavod za fizičku kemiju

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.