Prijeđite na glavni sadržaj
Dizajn, sinteza i svojstva organskih liganada i njihovih metalnih kompleksa
Kategorija
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Datum početka
1.2.2007.
Datum završetka
31.12.2011.
Status
Završen

Glavni istraživač

Voditelj: Dr. sc. Manda Ćurić

Metali i njihovi kompleksni spojevi s organskim ligandima imaju važnu ulogu u kemijskim reakcijama (homogena i heterogena kataliza) i biološkim sustavima (enzimatska kataliza, prolaz metalnih iona kroz stanične membrane, liječenje malignoma i dr.). Osnovni cilj projekta je dizajn i sinteza novih kompleksnih spojeva od biološkog i farmakološkog značenja, te onih s važnom ulogom u katalizi i kemiji materijala. Posebna pozornost bit će posvećena mehanizmu nastajanja kompleksa s organometalnim vezama. Predloženo istraživanje uključivat će više cjelina. (i) Dizajn i priprava novih polidentatnih liganada (heterocikličkih i organofosfornih spojeva) te sinteza njihovih neutralnih i ionskih kompleksa paladija i platine s ciljem dobivanja spojeva s antitumorskim i antivirusnim djelovanjem. (ii) Razvoj diciklopaladiranih kompleksa azobenzena i njegovih 4,4'-derivata. Svojstva dobivenih kompleksa modulirat će se raznovrsnim bočnim ligandima. Ciklopaladirani spojevi koriste se kao katalizatori i prekursori za sintezu novih organskih spojeva. Zbog mezogenih, fotokonduktivnih i fotorefraktivnih svojstava njihovih derivata značajni su za razvoj novih materijala. (iii) Ispitivanje mehanizma i dinamike nastajanja ciklopaladiranih kompleksa azobenzena i njegovih derivata. Potpuniji uvid u mehanizam ciklopaladiranja, utjecaj otapala i ravnoteže u otopinama, postići će se praćenjem reakcija NMR i UV-vis spektroskopijama, te kvantno-kemijskim računima. (iv) Istraživanje novih kompleksnih spojeva Na, K, i amonij iona s makrocikličkim ligandima te kompleksa Cu i Zn s organofosfornim spojevima, kao modela za proučavanje selektivnog prijelaza iona kroz stanične membrane i tumačenje enzimatskih procesa. U istraživanju će se primijeniti raznovrsni sintetski pristupi, spektroskopske tehnike (IR, NMR, UV-vis, MS, EPR), rentgenska difrakcija, termička mjerenja i kvantno-kemijski računi. Biološka svojstva ispitat će se određivanjem antitumorske i antiviralne aktivnosti spojeva na različitim vrstama tumorskih stanica odnosno virusnim grupama. Novi kompleksni spojevi te spoznaje o njihovim svojstvima i mehanizmu nastajanja bit će korisni za razvoj novih biološki aktivnih spojeva i novih materijala sa specifičnim svojstvima i primjenom. Rezultati istraživanja bit će objavljeni u časopisima koje citira Current Contents i kao takvi pridonijet će općem razumijevanju interakcije metala i organskih liganada te svojstava njihovih kompleksa.

Instrumentacija

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.