Prijeđite na glavni sadržaj

Naš novi rad objavljen u Chem. Mater.

Dr. sc. Jasminka Popović i Prof. dr. sc. Aleksandra Djurišić (Hong Kong University) objavile su, kao dopisne autorice, rad u prestižnom časopisu Chemistry of Materials(IF=9.47)izdavača American Chemical Society (ACS).

Naš novi rad objavljen u Chem. Mater.

Hibridni perovskitni tanki filmovi

Uspješna suradnja Dr. Popović s Prof. dr. A. Djurišić, prodekanicom za znanost na Hong Kong University, koja je započela u sklopu zajedničkog bilateralnog projekta o razvoju Li-ionskih baterija 2013. godine, danas je uvelike prerasla okvire prvotnog projekta te se proširila i nove segmente razvoja naprednih materijala za pohranu različitoh oblika energije. 

Usprkos izvrsnim performansama Pb-hibridnih perosvkitnih struktura u solarnim ćelijama, čija efikasnost danas prelazi 20%, zbog negativnog utjecaja olova na zdravlje i okoliš nužno je ponuditi alternativna riješenja stoga se danas intenzivno, eksperimentalno i teoretski, razmatraju razni perovskitni materijali koji ne bi sadržavali olovo. Teorijski računi predviđaju postojanje više od 600 novih spojeva perovskita tipa ABX3 i A2BX4 (gdje su A različiti organski kationi, a BXn metal-halogenidni anioni) na temelju Goldschmidtovog faktora tolerancije.  S druge strane, sinteza perovskitnih materijala poprilično je izazovna jer nastanak takvih struktura izrazito osjetljiv na uvijete pod kojima se sinteza provodi. U svrhu razvoja efikasne i brze metodescreeningarazvili smo evaporacijsku metodu u 3x3 “home-made” komori koja omogućava devet istovremenih sinteza uzoraka iz devet različitih kombinacija prekurosora. Od devet priređenih uzorka, pokazalo se da je čak osam novih, dosad nepoznatih, perovskitnih spojeva. Nekoliko kositrenih i paladijevih spojeva pokazuje jaku absorpciju u vidljivom području zračenja ih čini potencijalnim kandidatima za solarne ćelijama. Dodatno, jedan od njih pokazuje jaku emisiju u crvenom području spektra što spoj čini zanimljivim za svijetleće diode. 

Laboratorij za sintezu i kristalografiju funkcionalnih materijala

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.