Prijeđite na glavni sadržaj

Istraživanje farmaceutskog ekspozoma slatkovodnih organizama - procjena rizika i prioritizacija

Glavni istraživač

Kategorija
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Šifra projekta
IP-2019-04-9519
Iznos financiranja
1 000 000, 00
HRK
Datum početka
1.2.2020.
Datum završetka
31.1.2024.
Status
Aktivan

Zavod za istraživanje mora i okoliša

U posljednjih dvadeset godina farmaceutski spojevi su prepoznati kao važan oblik zagađenja okoliša. Postojeća literatura pretežno je usmjerena na istraživanje pojavnosti i ponašanja farmaceutskih spojeva u abiotičkim matricama (npr. voda i sediment), dok su radovi o njihovim koncentracijama u vodenim organizmima još uvijek srazmjerno rijetki. Ta je situacija u suprotnosti s činjenicom da koncentracije farmaceutskih spojeva u vodi i sedimentu predstavljaju samo indirektnu mjeru njihove potencijalne toksičnosti, dok interne koncentracije tih tvari u vodenim organizmima određuju njihov stvarni potencijal izazivanja štetnih posljedica. U skladu s tim, cilj ovog projekta je dobivanje novih uvida u bioakumulaciju i metaboličko ponašanje odabranih farmaceutskih spojeva u slatkovodnim organizmima, kao osnove za unaprjeđenje procjene rizika izloženosti ovim zagađivalima te za njihovu znanstveno utemeljenu prioritizaciju. Plan projekta uključuje nekoliko međusobno povezanih koraka, od razvoja metoda preko provedbe laboratorijski kontroliranih modelnih pokusa do terenskih istraživanja. U prvoj fazi razvit će se i validirati visokospecifične multirezidualne analitičke metode za kvantitativno određivanje tragova odabranih farmaceutskih tvari u različitim tipovima okolišnih uzoraka (biota, sediment, voda). Te će metode biti upotrijebljene u pažljivo isplaniranim modelnim i terenskim istraživanjima usmjerenim na određivanje farmaceutskog ekspozoma slatkovodnih riba. Modelni bioakumulacijski pokusi provest će se na zebricama (Danio rerio), uz primjenu različitih uvjeta izlaganja farmaceutskim tvarima. Biokemijski učinci izlaganja odredit će se na temelju praćenja indukcije glavnih detoksifikacijskih enzima u sustavu citokroma P450. U završnoj fazi projekta provest će se terensko istraživanje u rijeci Savi. Dobiveni podatci bit će upotrijebljeni za procjenu okolišne relevantnosti rezultata modelnih pokusa te za prioritizaciju zagađivala farmaceutskog porijekla u savskom bazenu. 

Ostali suradnici

dr. sc. Marijan Ahel, prof. emeritus

dr. sc. Ivona Krizman-Matasić, znanstveni suradnik 

dr.sc.Ivan Senta, viši znanstveni suradnik

dr.sc. Jelena Dragojević, viši znastveni asistent

mag. Petra Kostanjevečki, asistent

dr.sc. Iva Mikac, stručni savjetnik

mag. Petar Ujčić, stručni suradnik

Nenad Muhin, viši tehničar

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.