Prijeđite na glavni sadržaj

Projekti

Primjena NanoSIMS-a u određivanju intracelularne distribucije esencijalnih i neesencijalnih elemenata u organima nativnih riba

Bilateralni projekt između Hrvatske i Francuske (Program "Cogito" Partnerstvo Hubert Curien za 2013./2014.)

Glavni istraživač: dr.sc. Zrinka Dragun

Procjena raspoloživosti i učinaka metala na ribe u rijekama pod utjecajem rudarskih aktivnosti

Bilateralni projekt između Republike Hrvatske i Republike Sjeverne Makedonije

Glavni istraživač: dr.sc. Zrinka Dragun

Biomolekule koje vežu metale i zdravstveni poremećaji kod slatkovodnih organizama izloženih industrijskom otpadu (METABIOM)

Znanstveni ciljevi ovoga projekta su sljedeći: 1) procjena kakvoće vode i sedimenta rijeke Mrežnice, kako bismo definirali glavna anorganska zagađivala i glavne prijetnje za akvatičku biotu; 2) procjena zdravstvenog stanja štuka iz rijeke Mrežnice, kako bismo definirali stupanj trenutno postojećih zdravstvenih problema kod riba uslijed onečišćenja rijeke; 3) procjena bioakumulacije metala/metaloida u jetrima štuka i probavnim žlijezdama školjkaša u odnosu na razinu izloženosti metalima/metaloidima u rijeci, kako bismo dobili nove informacije o okolišnim i fiziološkim čimbenicima koji utječu na bioakumulaciju metala/metaloida; 4) procjena izloženosti ljudi metalima/metaloidima putem konzumiranja mesa štuke, kako bismo spriječili rizik za ljudsko zdravlje; 5) procjena promjena aktivnosti i koncentracija biomarkera u jetrima štuka i probavnim žlijezdama školjkaša, kako bismo prepoznali rane toksične učinke koji se javljaju uslijed izloženosti metalima/metaloidima i drugom industrijskom otpadu; 6) identifikacija i karakterizacija biomolekula koje vežu metale u jetrima štuka i probavnim žlijezdama školjkaša, kako bismo s vremenom prepoznali funkcije, toksične potencijale i strategije detoksikacije analiziranih metala/metaloida te otkrili nove potencijalne biomarkere izloženosti i učinaka metala.

Glavni istraživač: dr.sc. Zrinka Dragun

Stanične promjene u vodnih organizama pobuđene metalima

Organizmi, koji obitavaju u riječnim, estuarijskim vodama te priobalnoj morskoj vodi, izloženi su povremenim i naglim promjenama abiotičkih uvjeta (temperature, otopljenog kisika, slanosti vode), ali isto tako i biotičkim promjenama (reprodukcijski ciklus, raspoloživost hrane, starenje). Prilikom razmatranja promjena na staničnoj razini pobuđenih metalima, potrebno je 

Laboratorij za biološke učinke metala

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.