Prijeđite na glavni sadržaj

Završeni projekti

UKF-HRZZ : Fiziološke prilagodbe riba promjenjivoj klimi

Prilagođavajući se promjenama klime, mnoge vrste riba mijenjaju geografsku i veličinsku distribuciju, a neke vrste ili populacije korak su bliže izumiranju. Ovo bi se moglo negativno odraziti na ribarstvo i ribogojstvo (akvakulturu) koji su bitni izvori proteina. Način na koji se ribe prilagođavaju klimatskim promjenama je stoga bitan i znanstvenicima i industriji, a veća učestalost ekstremnih klimatskih prilika zahtijeva hitnu reakciju.

Glavni istraživač: dr.sc. Nina Marn

AqADAPT - Prilagodba uzgoja bijele ribe klimatskim promjenama

Uzgoj bijele ribe predstavlja važnu gospodarsku granu u Republici Hrvatskoj sa značajnim potencijalom za rast. Budući da se uzgoj pretežno odvija u priobalnim kavezima ovisnim o uvjetima okoliša, rast i zdravlje riba, kao i proizvodnja podložni su klimatskim promjenama. Svrha ovog interdisciplinarnog projekta je doprinjeti stvaranju prilika za poboljšanje proizvodnje, te smanjenju ugroza zbog utjecaja klimatskih promjena koje prijete opstojnosti i razvoju akvakulture.

Glavni istraživač: dr.sc. Tin Klanjšček

Procjena prihvatnog kapaciteta za turiste u zaštićenim područjima prirode

Svrha ovog interdisciplinarnog projekta je unaprijediti upravljanje zaštićenim područjima kako bi se poboljšala zaštita tih područja, kao i njihova korist za društvo. To ćemo postići razvojem nove sveobuhvatne metode za izračun prihvatnog kapaciteta zaštićenih područja za turiste, te  demonstracijom metode na dva zaštićena područja različitih ekoloških i društveno-gospodarskih obilježja.

Finfish mariculture dynamic energy budget model (FiMDEB)

Riblji resursi u prirodi su drastično smanjeni, sa tendencijom daljnjeg smanjenja i realnom mogućnošću presušivanja. Marikultura - uzgoj morskih organizama u kontroliranom okolišu – nudi alternativan izvor morske hrane. Svjetski trendovi pokazuju da je marikultura u brzom porastu, a razvoj marikulture uvršten je i među strateške ciljeve hrvatskog programa razvoja. Dostizanje ovog cilja zahtjeva konkurentnost hrvatskih proizvođača, što stvara potrebu za svođenjem utjecaja na okoliš i troškova proizvodnje na
minimum.

Cilj UKF projekta Finfish Mariculture Dynamic Energy Budget Model - FiMDEB bio je stvaranje modela koji povezuje hranjenje s rastom riba, te traženje efikasnijih strategija hranidbe uz pomoć novog modela. Predviđeno je da model bude temeljen na teoriji Dinamičkih energijskih budžeta (Dynamic Energy Budget- DEB), koja opisuje kako organizmi pribavljaju i koriste energiju.

Glavni istraživač: dr.sc. Tin Klanjšček

Informacijski sustavi o kakvoći okoliša i procjeni okolišnog rizika

Primjena Informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) prepoznata je u svijetu kroz praćenje (monitoring) stanja okoliša i sigurnosti upravljanja rizikom u opasnostima izazvanih prirodnim pojavama, industrijskim akcidentima, te utjecajem energetskih i prometnih sustava (Environmental Informatics). Od posebnog su interesa in-situ sustavi i daljinska mjerenja za praćenje stanja okoliša putem umreženih uređaja (senzora) i komunikacijskih sustava. Cilj projekta je razvoj specijaliziranih informacijskih sustava (IS), Web aplikacija za vremensko-prostorne prikaze i servisa za učinkovito upravljanje složenim podacima i procesima iz istraživanja voda, prirodnih i antropogenih izvora zagađenja, procjene okolišnog rizika, uključujući i utjecaj prometa na vodotoke.

Glavni istraživač: dr.sc. Jadranka Pečar Ilić

Zavod za istraživanje mora i okoliša

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.