Prijeđite na glavni sadržaj

dr. sc. Jadranka Pečar Ilić

Viši znanstveni suradnik
Telefon
+385 1 456 1140
Interni broj
1340
Znanstveno-nastavno zvanje
Izvanredni profesor
Adresa

Institut Ruđer Bošković
Bijenička 54
HR-10000 Zagreb

Životopis

Obrazovanje

 • 1996.-2001. doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (smjer Telekomunikacije i informatika), Dr. sc. elektrotehnike (Doktorska disertacija: “Informacijski sustav za vremensko-prostorni prikaz složenih podataka” izrađena u Laboratoriju za fizičko-kemijske separacije na IRB, mentor na FER-u: Prof. dr. sc. Zoran Skočir, voditelj na IRB-u: Prof. dr. sc. Ivica Ružić)
 • 1991.-1995. poslijediplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (smjer Telekomunikacije i informatika), Mr. sc. elektrotehnike (Magistarski rad: “Informacijski sustav o istraživanju Jadranskog mora” izrađen u Laboratoriju za fizičko-kemijske separacije na IRB, mentor na FER-u: Prof. dr. sc. Zoran Skočir, voditelj na IRB-u: Prof. dr. sc. Ivica Ružić)
 • 1985.-1990. devetosemestralni studij na Elektrotehničkom fakultetu (danas Fakultet elektrotehnike i računarstva, FER) Sveučilišta u Zagrebu, Dipl. inž. elektrotehnike (Diplomski rad: “Integritet u relacijskim bazama podataka” izrađen i obranjen na Zavodu za Telekomunikacije na FER-u, mentor: Prof. dr. sc. Zoran Skočir)
 • 1985. završila usmjereno obrazovanje u Matematičkom informatičkom obrazovnom centru “Vladimira Popovića” (MIOC, danas XV. gimnazija) te zbog izvrsnog uspjeha oslobođena polaganja maturalnog ispita     

Područja znanosti

Specifični znanstveni interesi

Projekti

Odabrani R&D projekti (voditelj/suradnik)

 HRZZ projekti:

 • 2018-2022, interdisciplinarni projekt: AqADAPT - Prilagodba uzgoja bijele ribe klimatskim promjenama, voditelj: T. Klanjšček; (J. Pečar Ilić voditelj SO5-ICT grupa: Kreiranje / uspostava baze znanja: pregled znanstvenog/stručnog znanja u domeni morske akvakulture; dostupnost  podataka/znanja za relevantne scenarije klimatskih promjena)
 • 2014-2017, interdisciplinarni projekt: ACCTA-Procjena prihvatnog kapaciteta za turiste u zaštićenim područjima prirode, suvoditelji: T. Legović, J. Pečar Ilić; (J. Pečar Ilić voditelj GIS grupe: konceptualno modeliranje za upravljanje podacima o okolišu, objektno-orijentirani GIS dizajn)
MZOŠ projekti:
 • Informacijski sustavi o kakvoći okoliša i procjeni okolišnog rizika, voditelji: J. Pečar Ilić (2009-2014);  I. Ružić (2007-08)
 • Umrežena ekonomija, voditelj: Z. Skočir, FER Sveučilište u Zagrebu (2007-2013), suradnik: J Pečar-Ilić (2007 -2013)

 Sudjelovanje na međunarodnim projektima:

 • “Algal cell biophysical properties as markers for environmental stress in aquatic systems” (2017–2018), International Visegrad Fund (Grantee: RBI, Croatia; Partners: Universities from Czech Republic, Hungary, Slovakia), voditelj (N. Ivošević DeNardis), J. Pečar Ilić, istraživač (konceptualno modeliranje; metodologija / reakcijski kinetički model; analiza/obrada/vizualizacija amperometrijskih signala)
 • “Istraživanje elektroprijenosa plazmidne DNA u vezikule i stanice primjenom AFM-a, elektrokemijske metode i matematičkog modeliranja” (2013–2014), Hrvatsko-Francuski program, voditelji (N. Ivošević DeNardis, IRB; M.P. Rols, Inst. of Struct. Biol. and Pharmacology, Toulouse, Francuska), J. Pečar Ilić, istraživač (konceptualno modeliranje procesa/podataka; analiza/obrada/vizualizacija)
 • “Adhezija liposoma na elektrodi” (2010–2011), Znanstveno tehnološka suradnja sa Slovenijom, voditelji N. Ivošević DeNardis (Laboratorij za bioelektrokemiju i oslikavanje površina, ZIMO, IRB), P. Ziherl (Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija), J. Pečar Ilić, istraživač (aktivnosti: koncetualno modeliranje procesa, razvoj metodologije za analizu, obradu i prikaz podataka)
 • “DANewBE Data-Digitally Advanced New Cross-Border Exchange of Waterway Data” (2005–2007), INTERREG IIIB CADSES, sudjeluje u istraživanjima na pan-Europskoj razini kao član “GIS Forum Danube” (implementacija Riječnih Informacijskih Servisa prema EU RIS Direktivi 2005/44/EC) i na nacionalnoj razini preko Uprave unutarnje plovidbe - Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
 •  “D4D-Data warehouse for Danube waterway” (2003–2006), INTERREG IIIB CADSES, sudjeluje u RIS istraživanjima kao član “GIS Forum Danube”, te na nacionalnoj razini
 • “EPDRB, Environmental Programme for the Danube River Basin” (DRPC Konvencija o zaštiti sliva rijeke Dunav), sudjeluje kao član ekspertne grupe MLIM-Monitoring, Laboratory and Information Management (1996–2000) imenovanjem Hrvatskih voda. Od 1997. do 2000. obnaša dužnost administratora baze podataka iz TNMN za čitav sliv rijeke Dunav (od 11 podunavskih zemalja)
 • “Development of a Danube Information System for the International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR)”, financiranog od UNDP/GEF u okviru Danube Pollution Reduction Programme, sudjeluje u istraživanjima od (1998. i 1999.)

Nagrade i priznanja

 • Najbolji znanstveni rad (GIS tehnologije) od Programskog odbora i knjiga “Cartographica Extraordinaire” od vodeće tvrtke ESRI na 19th Int. Conf. Informatics for Environmental Protection–EnviroInfo 2005, September 7-9, 2005, Brno
 • “Srebrna plaketa Josip Lončar” koju joj je dodijelilo Fakultetsko vijeće FER-a za istaknutu doktorsku disertaciju iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnike u ak. god. 2000./01. 

Nastava

Naslovno  znanstveno-nastavno zvanje i nastavne aktivnosti:
 • Od 22.10.2012., J. Pečar Ilić je izabrana u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice u području tehničkih znanosti, polje: elektrotehnika/telekomunikacije i informatika na FER-u Sveučilišta u Zagrebu
 • Od 2007.-2012., naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u području tehničkih znanosti, polje: elektrotehnika/telekomunikacije i informatika na FER-u Sveučilišta u Zagrebu
 • Od 2006.- , sunositelj je predmeta Odabrana područja iz organizacije obrade podataka na poslijediplomskom doktorskom studiju FER-a te od 2007.-2010. predavač na predmetu Baze podataka preddiplomskog studija (prema FER2 programu, na 2. godini)
 • Provodi nastavu na međunarodnom doktorskom studiju Environmental Management Sveučilišta u Zagrebu (2005.-2008.), interdisciplinarnom doktorskom studiju iz Oceanologije PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (2006.- ) te doktorskom studiju Zdravstveno i ekološko inženjerstvo, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2013.- )  
 • U suradnji sa sunositeljima, J. Pečar Ilić uvela je nove sadržaje (skripta, nastavni materijali) za interdisciplinarno područje Informatika o okolišu (Enviromatics) za predmete na doktorskim studijima: Information Management Systems, GIS u oceanografiji i Informacijski sustavi o okolišu
 • Od 2004.- , član je u komisijama: FER komisije (klasifikacijski  ispiti, javni razgovori, ocjene i obrane magistarskih radova i doktorskih disertacija), komisije za praćenje rada IRB doktoranada
 • Na IRB-u je sudjelovala u mentorstvu 1 doktorske disertacije te u vođenju 1 magistarskog i 2 diplomska rada (2016., 2006. i 2002., obranjenih na FER-u) 
 • 2015. Recenzent/član komisije, PhD thesis: T. Ludík "Process Framework for Emergency Management in the Czech Republic", Masaryk University, Faculty of Informatics, Brno  

Publikacije - prilozi u časopisima

Izvorni znanstveni rad

Stručni rad

Pregledni rad (stručni)

Pregledni rad (znanstveni)

Publikacije - prilozi sa skupa (u zborniku)

Izvorni znanstveni rad

Sažetak izlaganja sa skupa

Stručni rad

Ostalo

Publikacije - ocjenski radovi

Doktorska disertacija

Diplomski rad

Magistarski rad (mr. sc. i mr. art.)

Publikacije - druge vrste radova

Skripta

Ostalo

Elaborat/studija

Stručna ekspertiza

Izvještaj

Računalni programski paket

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

 • Član IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., od 2004. godine (član hrvatske sekcije IEEE Region 8)
 • Član IEEE Computer Society, Communication Society, Geoscience and Remote Sensing Society
 • Član ISEIS-International Society for Environmental Information Sciences, od 2014.- 
 • Član GIS Forum Danube, od 2003.-  
  (npr. WP1: Data   warehouse and WP2: Software tools) za aktivnosti potrebne u okviru  INTERREG IIIB CADSES projekata: D4D – Data Warehouse for Danube   waterway (od 2003-2006) i DANewBE Data (od 2005-2007)
Ostala članstva/aktivnosti:
 • Od 2009. predstavnik ZIMO (IRB) za suradnju s Agencijom zaštite okoliša (AZO) vezano uz koordinaciju aktivnosti za ISZO
 • Od 2002.- danas - sudjelovanje u različitim stručnim povjerenstvima/projektima na IRB (godišnji izvještaji, otvoreni dani, IRB tim potpore MIS projektu Svjetske banke, Web grupa te Odbor za računala i  komunikacije). 
Znanstveno područje:
 • Telekomunikacije i informatika i to posebno Environmental Telematics and Informatics (skraćeno Environmental Informatics ili Enviromatics).
 • Razvoj novih metoda i modela, formalni opis složenih informacijskih sustava i aplikacija te primjena novih programskih rješenja pri realizaciji takvih sustava u okviru problematika međunarodnih i domaćih znanstveno-istraživačkih projekata za područje zaštite okoliša te utjecaja riječnog prometa.
Istraživački i stručni interes:
 • Razvoj specijaliziranih informacijskih sustava za područje zaštite okoliša
 • Razvoj specijaliziranih informacijskih sustava za nadzor riječne plovidbe i utjecaj na okoliš
 • Primjena objektno orijentiranog (OO) pristupa te koncepata i dijagramskih tehnika UML jezika u razvoju složenih informacijskih sustava koji se temelje na integraciji GIS-a i objektno-relacijskih baza podataka
 • Razvoj interaktivnih i dinamičkih aplikacija za Web uz primjenu XML porodice tehnologija i Web servisa

 Osobne informacije:

 • Udana je i ima dvoje djece

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.