Prijeđite na glavni sadržaj

Laboratorij za molekularnu neuropsihijatriju

Sažetak

Serotoninski i kateholaminski (dopaminski i noradrenalinski) neurotransmitorski sustavi reguliraju fiziološke funkcije u organizmu, a povezuju se i s etiologijom složenih, poligenetskih neuropsihijatrijskih poremećaja kao što su Alzheimerova bolest (AD), frontotemporalna demencija, shizofrenija i depresija. Etiološka i psihobiološka podloga neuropsihijatrijskih poremećaja nije u potpunosti jasna, a mogla bi biti posljedica međusobnog djelovanja genetskih čimbenika, specifičnih proteina i utjecaja okoline. 

Ciljevi projekta su:

  • Odrediti periferne biokemijske parametre serotoninskog (trombocitni serotonin, aktivnost monoaminooksidaze /MAO/) i kateholaminskog sustava (aktivnost dopamin-beta-hidroksilaze /DBH/) u AD, shizofreniji, unipolarnoj i bipolarnoj depresiji i usporediti njihove vrijednosti s koncentracijom serumskih lipida;
  • Istražiti polimorfizme gena za proteine odgovorne za sintezu kateholamina (tirozin hidroksilaza, DBH, feniletanolamin N-metiltransferaza), serotonina (triptofan hidroksilaza), aktivni unos neurotransmitora (kateholaminski i serotoninski prijenosnik), razgradnju neurotransmitora (MAO A, MAO B, ketehol-o-metiltransferaza), kateholaminske i serotoninske receptore te proteina uključenihu prijenos staničnih signala;
  • Odrediti ekspresiju proteina u trombocitima neuropsihijatrijskih bolesnika i zdravih osoba; 
  • Istražiti povezanost biokemijsko-genetskih pokazatelja i uspjeha liječenja;

Očekujemo da će rezultati istraživanja pridonijeti boljem razumijevanju uloge serotoninskog i kateholaminskog sustava u neurobiokemijskoj i genetskoj podlozi etiopatogeneze i liječenja neuropsihijatrijskih poremećaja. Periferni biokemijski pokazatelji u krvi zdravih osoba i bolesnika s neuropsihijatrijskim poremećajima odredit će se fluorimetrijskim i fotometrijskim metodama. Za farmakogenetska istraživanja koristit će se metode molekularne genetike (PCR, real time-PCR i RPLF metode) a za ekspresiju proteina metode proteomike (dvodimenzionalna elektroforeza i masena spektrometrija).Predloženo istraživanje je od posebne važnosti zbog moguće kliničke primjene genetskih i biokemijskih pokazatelja u dijagnostici i individualizaciji liječenja neuropsihijatrijskih poremećaja.

Ostali suradnici

dr.sc. Nela Pivac, znanstvena savjetnica

dr.sc. Tamara Stipčević

dr.sc. Maja Mustapić

dipl.ing. Ana Babić

mr.sc. Milivoj Kramarić

dr.sc. Rajka Lišćić, viši znanstveni suradnik

dr.sc. Zoran Bursač, Associate Professor, University of Arkansas

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.