Prijeđite na glavni sadržaj

dr. sc. Neda Slade

voditelj laboratorija znanstveni savjetnik u trajnom izboru
Telefon
+385 1 456 0926
Interni broj
1511
Znanstveno-nastavno zvanje
Izvanredni profesor
Adresa
Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb, Croatia

Obrazovanje

1972.-1980. Osnovna škola, Zagreb

1980.-1984. Pedagoški obrazovni centar (V gimnazija, Zagreb)

1984.-1989. Studij molekularne biologije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

1989.-1993. Poslijediplomski studij iz molekularne i stanične biologije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

1999. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Gensko liječenje tumora pokretanjem mehanizma samoubojstva stanice genom za timidin kinazu", Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Jasminka Pavelić

Područja znanosti

Specifični znanstveni interesi

Projekti

2022. - 2023. donacija Zaklade Adris "Određivanje uloge mikroRNA u stjecanju otpornosti na ciljanu terapiju stanica metastatskog melanoma"

2014. - 2018. "Otkrivanje novih proteinskih intearkcija kao podloga za nove pristupe liječenju melanom ačovjeka - ProNetMel", istraživački projekt HrZZ

2007. – 2013. "Uloga mreže proteina p53/p73 u sarkomima mekih tkiva čovjeka“, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

2007.-2008. “Uloga p73 u kontroli staničnog ciklusa”, bilateralni projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i Republike Francuske u okviru hrvatsko-francuskog Programa integriranih akcija "Cogito"

2006.-2007. "p53/p73 Network in chemoresistance. The relevance of dominant - negative p73 isoforms for chemosenstivity“ bilateralni projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i Saveznog ministarstva za obrazovanje, znanost i kulturu Republike Austrije za znanstveno-tehničku suradnju Hrvatska – Austija

Nagrade i priznanja

2007. Nagrada „Josip Juraj Strossmayer“ koju dodjeljuje HAZU i Zagrebački velesajam za najbolji izdavački poduhvat u 2007. za sveučilišni priručnik:

“Metode u molekularnoj biologiji” urednice: Andreja Ambriović Ristov, Anamaria Brozović, Branka Bruvo Mađarić, Helena Ćetković, Maja Herak Bosnar, Dubravka Hranilović, Silva Katušić Hećimović, Nevenka Meštrović Radan, Snježana Mihaljević, Neda Slade i Dušica Vujaklija, izdavač:Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 2007.

2010., 2012., 2018., 2021.  Godišnja nagrada ravnatelja za znanstveni rad u području molekularne biomedicine

2021. Zaklada prof.dr.sc. Branimir Jernej - nagrada za najbolji znanstveni rad iz područja biologije, biomedicine, ili neuroznanosti u 2021.g.

Nastava

2003. - 2013.: predavač na Metodološkum tečajevima u biologiji i medicini, u organizaciji Instituta Ruđer Bošković

2006 - danas:  Doktorski studij Molekularne bioznanosti Instituta Ruđer Bošković u suradnji sa Sveučilištima u Osijeku i Dubrovniku, suvoditelj kolegija:
Osnove metoda u molekularnoj biologiji i medicini
Metode u molekularnoj biologiji i medicini-praktikum
Tumor supresorski gen p53 i njegovi srodnici
Kontrola staničnog ciklusa, održavanje genomskog integriteta i kancerogeneza

2010.-danas: Poslijediplomski doktorski studij Biologije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, suvoditelj kolegija Genetika raka i biologija tumorskih stanica/ od 2015. Biologija tumorskih stanice

Publikacije - autorske knjige

Zbornik

Publikacije - Uredničke knjige

Priručnik

Publikacije - prilozi u knjigama

Izvorni znanstveni rad

Stručni rad

 • Slade, Neda | Utvrđivanje i mjerenje apoptoze fluorescencijskim mikroskopom // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 790-791

 • Slade, Neda | Enzimatski test za utvrđivanje apoptoze u pojedinačnoj stanici (TUNEL) // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 787-789

 • Slade, Neda | Utvrđivanje apoptoze fragmentacijom DNA (DNA ljestve) // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 783-785

 • Zorić, Arijana ; Slade, Neda | Određivanje transkripcijske aktivnosti gena pomoću luciferaze // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 512-514

 • Slade, Neda | Koimunoprecipitacija // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 630-x

 • Slade, Neda | Imunoprecipitacija // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 627-630-x

 • Slade, Neda | Imunofluorescencija // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 616-618-x

 • Slade, Neda | Imunocitokemijsko bojenje uporabom kompleksa peroksidaza-antiperokisdaza // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 614-616-x

 • Slade, Neda | Imunohistokemijsko bojenje tkiva uklopljenih u parafin upotrebom kompleksa peroksidaza-antiperoksidaza // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 608-612-x

 • Slade, Neda | Retrovirusi // Metode u molekularnoj biologiji / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria ; Bruvo Mađarić, Branka et al. (ur.). Zagreb: Institut Ruđer Bošković, 2007. str. 538-546-x

Ostalo

Publikacije - prilozi u časopisima

Izvorni znanstveni rad

Pregledni rad (znanstveni)

Kratko priopćenje

Publikacije - prilozi sa skupa (u zborniku)

Sažetak izlaganja sa skupa

Izvorni znanstveni rad

Ostalo

 • Horvat, Anđela ; Zorić, Arijana ; Slade, Neda | p53/p63/p73 protein network // The Second Congress of the Serbian Association for Cancer Research with international participation „Cancer research: perspectives and application“. Beograd: Srpsko društvo istraživača raka, 2015. str. 68-68

Publikacije - prilozi sa skupa (u časopisu)

Sažetak izlaganja sa skupa

Publikacije - prilozi sa skupa (neobjavljeni)

Neobjavljeni prilog sa skupa

Publikacije - ocjenski radovi

Doktorska disertacija

Diplomski rad

Publikacije - druge vrste radova

Ostalo

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko društvo za istraživanje raka (HDIR, podružnica EACR-a) član Izvršnog odbora, od 2021. dopredsjednica 

Hrvatsko društvo biokemičara i molekularnih biologa

Hrvatsko biološko društvo

Hrvatsko društvo za humanu genetiku

Mentorstva

Voditelj doktorskih disertacija:

Arijana Zorić, "Utjecaj mutiranih oblika i izoformi gena p53 na aktivnost gena p73 u stanicama tumora", Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2009.

Neven Tučkar, "Uloga izoformi gena p73 na metiliranja DNA u stanicama raka”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 10.12.2012.

Anđela Horvat, " Utjecaj proteina ΔNp73α na kontrolu staničnog ciklusa nakon oštećenja DNA u stanicama čovjeka“, Molekularne bioznanosti, Sveučilište JJ Strossmajera u Osijeku, Zagreb 22.05.2015.

Nikolina Hanžić, „Funkcionalne interakcije p53 i obitelji proteina p53/p73, NME i GLI u melanomu čovjeka“, Molekularne bioznanosti, Sveučilište JJ Strossmajera u Osijeku, Zagreb 11.10.2018.

Voditelj diplomskih radova:

Anđela Runje, "Razlike u stabilčnosti izoformi tumor supresorskog proteina p53", Prirodoslovno-matematički fakultet, 2007.

Dina Rambrot, "Utjecaj pojačane ekspresije gena p73 na preživljenje stanica nakon oštećenja DNA", Prirodoslovno-matematički fakultet, 2008.

Marina Kovačević, "Transkripcijska aktivnost izoformi proteina p53", Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2011.

Anamarija Pfeifer, „Stvaranje heterotetramera između proteina p63 i mutiranih oblika p53 u stanicama tumora čovjeka“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2014.

Lidija Petrović, „Ekspresija izoformi proteina p53 i p73 u stanicama melanoma čovjeka nakon izlaganja ɣ-zračenju“, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, 2016.

Bastien Proust, „The expression profile of p53 isoforms in healthy and melanoma tissues“, University of Orléans, Orléans, Francuska, 2016.

Lana Grižančić, „Interakcije između proteina ITCH, p63/p73 i mutiranog p53 u tumorskim stanicama“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2018.

Ana Borić, „Ekspresija izoformi proteina p53 i p73 u staničnim linijama sarkoma mekih tkiva čovjeka“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2019.

Studijski boravci u inozemstvu:

1999. Stipendija Republike Francuske, CNRS Laboratoire de Biologie et Thérapeutique des Pathologies Immunitaires, CERVI, Hôpital de la Pitié, Pariz, Francuska

2001.-2003. poslijedoktorsko usavršavanje, Department of Pathology, SUNY at Stony Brook, NY, SAD

Udžbenici i  knjige:

Slade N., Moll U.M. (2003) Mutational analysis of p53 in human tumors: immunocytochemistry. U: Methods in Molecular Biology: p53 Protocols, ur. Deb S, Palit Deb S. Totowa, New Jersey, USA : Humana Press, 234: 231-243.

Erster S., Slade N., Moll U.M. (2003) Mutational analysis of p53 in human tumors: direct DNA sequencing and SSCP. U: Methods in Molecular Biology: p53 Protocols, ur. Deb S, Palit Deb S. Totowa, New Jersey, USA : Humana Press, 234:219-230.

Slade N., Pavelić J., Pavlić K. (2004) Osnovna načela sistemskog liječenja zloćudnih tumora - Gensko liječenje i kemoprevencija. U: Internistička onkologija, ur. Mršić-Krmpotić Z., Roth A i sur. Medicinska naklada, Zagreb, 80-113.

Moll U.M., Slade N. (2005) The role of p53 and p73 genes in tumor formation. U: Handbook of Immunohistochemistry and in situ hibridization of human carcinomas. Vol 3: Molecular Genetics: Liver Carcinoma and Pancreatic Carcinoma, ur. Hayat MA. Academic Press, USA, 103-117.

Urednik i autor nekoliko poglavlja u Sveučilišnom priručniku:

“Metode u molekularnoj biologiji” urednice: Andreja Ambriović Ristov, Anamaria Brozović, Branka Bruvo Mađarić, Helena Ćetković, Maja Herak Bosnar, Dubravka Hranilović, Silva Katušić Hećimović, Nevenka Meštrović Radan, Snježana Mihaljević, Neda Slade i Dušica Vujaklija, izdavač:Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 2007.

Sudjelovanje u organizaciji međunarodnih simpozija:

1st International Conference on Signal Transduction, 08.-12. 10.1998, Cavtat-Dubrovnik

2nd International Conference on Signal Transduction, 26.-31. 10. 2000, Cavtat-Dubrovnik

"50 godina molekularne biologije u Hrvatskoj" 20.-21. 11. 2008, Zagreb

HDIR-1 - 1st Meeting with International Participation “From Bench to Clinic”, Zagreb, 11. 11. 2010, Zagreb

HDIR-2 - 2nd Meeting with International Participation “From Bench to Clinic”, Zagreb, 8.-9. 11. 2012, Zagreb - član znanstvenog odbora

HDIR-3 - 3rd Meeting with International Participation “From Bench to Clinic”, Zagreb, 6.-7. 11. 2014, Zagreb - član znanstvenog odbora

HDIR-4 - 4th Meeting with International Participation “From Bench to Clinic”, Zagreb, 3.-4. 11. 2016, Zagreb - član znanstvenog odbora

„10th International congress of  the NDP kinase/NM23/AWD gene family“, međunarodni skup, Dubrovnik 2016., član organizacijskog odbora  (https://ndpk2016.irb.hr/)

HDIR-5 – 5th Meeting with International Participation “Translating Science to Medicine – Targets and Therapeutics”, Zagreb, 8.-10.11.2018. - član znanstvenog odbora

„International p53/p63/p73 Isoforms Workshop“, međunarodni skup, Dubrovnik 2019.  član znanstvenog odbora i glavni organizator skupa (https://p53p63p73isoforms.irb.hr/)

HDIR-6 – 6th Meeting with International Participation “Targeting Cancer””, Zagreb, 10.-12.11.2022. član znanstvenog odbora

Povjerenstva:

Od 2021. članica Nacionalnog povjerenstva za liječenje vođeno sveobuhvatnim genskim profiliranjem

2013.- 2018. članica Povjerenstva za predevaluaciju prijedloga za Europske projekte, Institut Ruđer Bošković

2008.-danas član Odbora za genomiku i proteomiku u onkologiji pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

2014.  član Panela za vrednovanje istraživačkih i projektnih prijedloga zaprimljenih na natječaje Hrvatske zaklade za znanost - Uspostavni istraživački projekti (UIP-09-2014) i Istraživački projekti (IP-09-2014)

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.