Prijeđite na glavni sadržaj

Projekti

Spektroskopski pogled na interakciju mijelinskog bazičnog proteina i neutralnih membranskih lipida

Male promjene u raspodjeli lipida u mijelinskoj membrani koja je čvrsto omotana oko aksona neurona utječu na njena adhezivna svojstva, kao i na vezu s mijelinskim bazičnim proteinom (MBP), jednim od najvažnijih proteina u strukturi mijelina. Nestrukturirani MBP sa svojim pozitivno nabijenim ostatcima uzrokuje promjenu ravnoteže između nabijenih i nenabijenih lipida, te alternacije u lateralnoj organizaciji višestrukih lipidnih dvosloja mijelina. Međutim, interakcija MBP-a i zwitterionskih lipida nije u potpunosti razjašnjena. Ponašanje MBP-a na površini lipidnog dvosloja sastavljenog od zwitterionskih lipida koji čine visok postotak u sastavu mijelinskih membrana istraživat će se relativno jednostavnim spektroskopskim tehnikama poput FT-IR spektroskopije i UV/Vis spektrofotometrije te uz pomoć računalne kemije kao dodatka navedenim eksperimentalnim tehnikama. U okviru ovog projektnog prijedloga detektirat će se temperatura faznog prijelaza višestrukih lipidnih dvosloja i njihov strukturni raspored pod utjecajem različitih hidratacijskih otapala i prisustva MBP-a. Eksperimentalne vještine kao i nova saznanja stečena ovim projektom mogu potaknuti daljnja istraživanja lipidnih domena kod biološki važnih fenomena propadanja membranskih sustava karakterističnih kod neurodegenerativnih bolesti.

Glavni istraživač: Petra Maleš

Razvoj spektroskopskih tehnika u karakterizaciji asimetričnih lipidnih membrana

Dostava lijekova enkapsuliranih u liposome funkcija je prvenstveno njihovog naboja te kemijskog sastava i načina slaganja lipida. Iako je administracija pozitivno nabijenih lijekova najučinkovitija u negativno nabijenom liposomu, takvi će liposomi ostvariti nepoželjne interakcije s pozitivno nabijenim komponentama u krvi i tkivu. Međutim, liposomi kod kojih je vanjski membranski sloj načinjen od neutralnih, a unutarnji od negativno nabijenih lipida predstavljaju značajan iskorak u optimizaciji dostave lijeka na ciljano mjesto s minimalnim nuspojavama. U okviru ovog projektnog prijedloga predlaže se primjena FTIR spektroskopija u karakterizaciji asimetričnih liposoma na molekulskoj razini. Analizom temperaturno-ovisnog ponašanja vrpci koje potječu od vibracijskih načina pojedinih funkcijskih skupina
molekula lipida (alkilni lanci, glicerolna okosnica te polarne skupine) identificirat će se ključne razlike u termičkom ponašanju simetričnih i asimetričnih liposoma jednakog kemijskog sastava i naposljetku omogućiti rekonstrukcija slaganja lipida. Podaci dobiveni iz FTIR spektara usporedit će se onima dobivenima iz DSC krivulja i NMR spektara. Fundamentalna znanja dobivena u ovom projektu poslužit će za daljnje usavršavanje asimetričnih liposoma kao dostavljača specifičnih lijekova.

Glavni istraživač: dr.sc. Danijela Bakarić

Model demijelinizacije na molekulskoj skali pri fiziološkim i patološkim uvjetima

Mijelin je višestruko-dvoslojna, pretežno lipidna ovojnica koja omata aksone i osigurava pravilan prijenos živčanih impulsa. Gubitak cjelovitosti mijelina u obliku njegovog prekomjernog odmotavanja, stvaranja vakuola te bubrenja dvosloja naziva se demijelinizacijom koja je povezana s multiplom sklerozom (MS). In vivo studije provedene na oboljelim životinjama pokazale su da su količine najzastupljenijih lipida, uključujući fosfatidiletanolamine (PE), značajno promijenjene u usporedbi sa zdravima, a prati ih i smanjena adhezivna aktivnost mijelin-bazičnog proteina (MBP). Utjecaj povećanja PE u mješovitim modelnim lipidnim membranama na temperaturu faznog prijelaza iz lamelarne (La) u inverznu heksagonsku (HII) fazu, koji pokazuje strukturne sličnosti s formiranjem vakuola, značajan je, ali prilično nedokučiv problem. Cilj ovog prijedloga je naći vezu između spomenute temperaturne promjene te veličine i rasporeda PE-domena u mješovitim modelnim lipidnim membranama uz i bez prisustva MBP-a. Modelne mijelinske membrane priredit će se iz najzastupljenijih mijelinskih lipida u skladu s njihovim omjerima u normalnim i oboljelim jedinkama. Uz različito okruženje PE domena unutar dvosloja, zajedno s promjenama u hidratacijskom mediju u pogledu prisustva MBP-a te ionskog sadržaja, sustavno će se proučiti promjene temperature La do HII faznog prijelaza PE domena. Detaljna molekularna slika tih događaja dobit će se kombinacijom temperaturno-ovisne IR spektroskopije i računalne kemije; strukturne promjene PE domena tijekom ove fazne promjene otkrit će se zajedno s interakcijama između PE, MBP i susjednih domena. Odredit će se parametri koji se smatraju najkritičnijima u smanjenju temperature faznog prijelaza La do HII. Osim razumijevanja demijelinizacije na molekularnoj razini, dobiveni rezultati će također pomoći u predlaganju mogućih rješenja u regulaciji lipidnog sastava lijekovima te odgovarajućom prehranom.

Glavni istraživač: dr.sc. Danijela Bakarić

Zavod za organsku kemiju i biokemiju

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.