članovi Laboratorija za nasljedni rak

Laboratorij za nasljedni rak

Glavna istraživačka usmjerenja Laboratorija za nasljedni rak su :

  • Temeljna znanstvena istraživanja vezana su za prijenos signala uz poseban naglasak na uvođenje novih istraživačkih tehnologija;
  • Primijenjena znanstvena istraživanja vezana uz rak i nasljedne bolesti usmjerena su na razvoj postupaka koji mogu poslužiti u dijagnostici nasljednih bolesti, te u terapiji raka;
  • Razvoj bioinformatike i in silico modela na temelju rezultata glavnih istraživačkih usmjerenja.
Sonja Levanat

Voditelj laboratorija

dr. sc. Sonja Levanat

+385 1 457 1267
Fax: +385 1 456 1010
left right

Glavna istraživačka usmjerenja Laboratorija za nasljedni rak su :

  • Temeljna znanstvena istraživanja vezana su za prijenos signala uz poseban naglasak na uvođenje novih istraživačkih tehnologija;
  • Primijenjena znanstvena istraživanja vezana uz rak i nasljedne bolesti usmjerena su na razvoj postupaka koji mogu poslužiti u dijagnostici nasljednih bolesti, te u terapiji raka;
  • Razvoj bioinformatike i in silico modela na temelju rezultata glavnih istraživačkih usmjerenja.

Glavni model u znanstvenim istraživanjima je signalni put Hh-Gli, poznat i pod drugim nazivima kao što su Hh-Ptc ili Hh/Ptc/Smo, odnosno Hedgehog- Gli ili Hedgehog-Patched, koji je evolucijski visoko očuvan put prijenosa signala od stanične membrane do jezgre. Put ima ključnu ulogu u normalnom razvoju a njegovo poremećeno funkcioniranje povezuje se s razvojnim deformacijama i rakom.

Ciljevi istraživanja su mehanizmi poremećenog aktiviranja Hh-Gli puta u odabranim tumorima (uključujući neke interakcije s drugim putevima i genima) i mogućnosti inhibiranja signalnog puta i rasta tumora. Također se istražuju i epigenetski čimbenici regulacije Hh-Gli signalnog puta koji su do sada rezultirali hipotezom da je metilacija promotora jedan od aspekta regulacije (u slučaju Ptch gena).

Temeljem najnovijih procjena da ovaj signalni put sudjeluje u jednoj trećini svih smrtonosnih tumora, Hh-Gli put postaje vrlo značajnom metom potencijalnih terapija raka. Tome su dodatno doprinijeli i prvi naši uspješni pokusi inhibiranja puta kojima je zaustavljen rast tumorskih kultura, što ukazuje na važnost daljnjih istraživanja mehanizama poremećene aktivacije i pronalaženja prikladnih inhibitora.

Primijenjena istraživanja vezana su uz nasljedni rak dojke, posebno na gene BRCA1 i BRCA2 čija analiza može poslužiti u ranoj dijagnostici i terapiji,  te na razvoj novih metoda koje bi se mogle koristiti i za druge tumore i nasljedne bolesti. Za sada je za širu javnost komercijaliziran postupak detekcije promjena u genima BRCA1 i BRCA2 a uskoro će se uključiti i ostali geni značajni za dijagnostiku raka dojke (CHEK2...).

U sklopu laboratorija djeluje i servis za određivanje slijeda nukleotida (sekvenciranje DNA) dostupan široj javnosti.

Od strane Ruđer inovacija i Poliklinike Medikol osnovana jer spin-off kompanija Ruđer Medikol dijagnostika koja pruža usluge genetičkog testiranja za nasljednu sklonost za rak dojke i jajnika.

Diana Trnski
dr. sc.

znanstveni novak u suradničkom zvanju viši asistent
1849 1512

Maja Sabol
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1110
1849 1510

Petar Ozretić
doc. dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1292
1849
+385 98 659 083

Sonja Levanat
dr. sc.

znastveni savjetnik
+385 1 457 1267
1551

Vesna Musani
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1292
1849
MIRnaGLI - Novi molekularni mehanizmi kao mete ciljanih terapija: Interakcije molekula mikroRNA i signalnog puta Hedgehog-GLI u seroznom karcinomu j...

MIRnaGLI - Novi molekularni mehanizmi kao mete ciljanih terapija: Interakcije molekula mikroRNA i signalnog puta Hedgehog-GLI u seroznom karcinomu j...

Glavni istraživač / voditelj: Sonja Levanat

Serozni karcinom jajnika gorući je klinički problem čija molekularna podloga još nije dovoljno istražena. Naša dosadašnja istraživanja pokazala su promijenjenu aktivnost signalnog puta Hedgehog-GLI (Hh-Gli) u tumorima jajnika, a do sada smo pokazali da ta aberantna aktivnost nije rezultat ni mutacija niti epigenetskih promjena na razini hipermetilacije promotora najznačajnijih regulatora signalnog puta. Daljnji smjer naših istraživanja su molekule mikroRNA (miRNA) koje imaju ključnu ulogu u post-transkripcijskoj regulaciji genske ekspresije. Naša hipoteza je da promjene u ekspresiji molekula miRNA vezane uz signalni put Hh-Gli doprinose nastanku seroznog karcinoma jajnika visokog gradusa.

više »

Prijenos signala u tumorima: Hh-Gli put, interakcije i potencijalne terapije

Glavni istraživač / voditelj: Sonja Levanat

Signalni put Hh-Gli evolucijski je visoko očuvan put prijenosa signala od stanične membrane do jezgre. Put ima ključnu ulogu u normalnom razvoju, a njegovo poremećeno funkcioniranje povezuje se s razvojnim deformacijama i rakom. Uloga Hh-Gli puta u manjem broju tumora tipičnih za Gorlinov sindrom proučava se već desetak godina, no tek u posljednjih nekoliko godina otkriva se njegovo sudjelovanje u tumorima pluća, dojke, prostate, probavnog trakta i drugima. Cilj predloženog projekta je potvrđivanje hipotetičkih modela poremećenog aktiviranja Hh-Gli puta u odabranim tumorima i razjašnjavanje specifičnih mehanizama aktivacije (uključujući interakcije s drugim genima), a napose istraživanje mogućnosti da se inhibiranjem signalnog puta spriječi rast tumora.

više »
ProNetMel - New Protein Networks for Novel Therapeutic Avenues in Human Melanoma

ProNetMel - Otkrivanje novih proteinskih interakcija kao podloga za nove pristupe liječenju melanoma čovjeka

Glavni istraživač / voditelj: Neda Slade

Glavni cilj ovog istraživačkog projekta je u melanomima otkriti interakcije proteina p53 s partnerskim proteinima koji su sposobni mijenjati njegovu funkciju. Posebno smo zainteresirani za moguće interakcije proteina p53 s članovima njegove obitelji kao što su p53- i p73-izoforme; s proteinima nm23, osobito nm23-H1 i nm23-H2; kao i s obitelji proteina Gli.

više »

Genetičko testiranje na nasljednu sklonost za rak dojke i jajnika (analiza gena BRCA1 i BRCA2)

Genetičko testiranje na nasljednu sklonost za rak dojke i jajnika (analiza gena BRCA1 i BRCA2)

više »

Određivanje slijeda nukleotida (sekvenciranje DNA) i fragmentalna analiza

Određivanje slijeda nukleotida (sekvenciranje DNA) i fragmentalna analiza

više »

doktorske disertacije

Diana Trnski
Uloga protein-kinaze GSK3β u aktivaciji signalnog puta Hedgehog-Gli u stanicama karcinoma debelog crijeva čovjeka
Zagreb: Svučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Molekularne bioznanosti - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Institut Ruđer Bošković Zagreb i Sveučilište u Dubrovniku, 24.03.2015. Voditelj: Sonja Levanat

Petar Ozretić
Functional Analysis of the 5' Untranslated Region of the PTCH1 Gene, Transcript Variant 1b
Zagreb: Svučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Molekularne bioznanosti - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Institut Ruđer Bošković Zagreb i Sveučilište u Dubrovniku, 28.05.2013. Voditelji: Sonja Levanat; Alberto Inga

Ivana Maurac
Signalni put Hh-Gli i njegova interakcija s genima BRCA1 i BRCA2 u zloćudnim epitelnim novotvorinama jajnika
Zagreb: Medicinski fakultet, 15.12.2011. Mentor prof. dr. sc. Slavko Orešković, suradnik na projektu

Ante Gojević
Ekspresija izoformi onkogena Gli u sporadičnim karcinomima debelog crijeva
Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultet, 12.12.2011. Voditelj: Sonja Levanat

Zvonimir Užarević
Aktivnost signalnog puta Hh-Gli u estrogen ovisnim (MCF-7) i estrogen neovisnim (Sk-Br-staničnim linijama tumora dojke
Osijek: Svučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Molekularne bioznanosti - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Institut Ruđer Bošković Zagreb i Sveučilište u Dubrovniku, 25.10.2011. Voditelji: Sonja Levanat; Lidija Beketić-Orešković

Držislav Kalafatić
Aktivacija Hh-Gli signalnog puta u zloćudnim epitelnim tumorima jajnika
Zagreb: Medicinski fakultet, 09.03.2011. Mentor prof. dr. sc. Slavko Orešković, suradnik na projektu

Maja Sabol
Mehanizmi aktivacije signalnog puta Hh-Gli u primarnim kulturama dermoida jajnika
Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultet, 17.06.2010. Voditelj: Sonja Levanat

Dinko Leović
Ekspresija i značaj Hedgehog signalnog puta u karcinomima usne šupljine i orofarinksa
Zagreb: Stomatološki-fakultet, 01.06.2010. Voditelji: Darko Macan; Sonja Levanat

Vesna Musani
Mehanizmi regulacije signalnog puta Hedgehog/Patched/Gli u tumorima i nasljednim oboljenjima
Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultet, 13.05.2008. Voditelj: Sonja Levanat

Tonči Stipić
Istraživanje mutacija u novootkrivenom putu prijenosa signala u sporadičnih i nasljednih bazeocelularnih karcinoma kože
Zagreb: Medicinski fakultet, 28.02.2007. Voditelji: Mirna Šitum; Sonja Levanat

diplomski i završni radovi

Nikolina Rinčić
Izrada „knock-out“ stanične linije za gen GLI1 primjenom sustava CRISPR/Cas9
Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultet, 11.07.2017. Voditelj: Maja Sabol

Tajana Majić
Uloga polimorfizama gena BIRC5 (survivin) u različitim tipovima tumora jajnika
Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultet, 27.02.2015. Voditelj: Vesna Musani

Marina Martinić
Ekspresija proteina Hedgehog-Gli signalnog puta u stanicama karcinoma debelog crijeva
Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultet, 21.09.2011. Voditelj: Sonja Levanat

Diana Car
Ekspresija gena signalnog puta Hh-Gli u tumorima kože
Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultet, 06.10.2008. Voditelj: Sonja Levanat

Sofia Ana Blažević
Blokiranje signalnog puta Hh-Gli u primarnim kulturama dermoida ovarija
Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultet, 24.01.2007. Voditelj: Sonja Levanat

Maja Marković
Funkcionalna i strukturna svojstva gena SMO u tumorima kože
Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultet, 16.11.2007. Voditelj: Sonja Levanat

Tamara Tijanić
Razrada i primjena imunokemijske metode u detekciji glavnih proteina signalnog puta Hh-Gli
Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultet, 03.10. 2007. Voditelj: Sonja Levanat

Najnoviji radovi ZMM-a

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.