Laboratorij za proteinsku dinamiku

Istraživačke aktivnosti laboratorija temelje se na istraživanju i razumijevanju dinamike proteina kao ključnoj odrednici za nastanak i razvoj tumora, metastaziranje, određivanje terapeutskih meta i osnova za njihov odgovor na terapiju.

Neda Slade

Voditelj laboratorija

dr. sc. Neda Slade

+385 1 456 0926
Fax: +385 1 456 1010
left right

Istraživanja LPD razvijaju se u nekoliko smjerova:

  1. Istraživanje interakcijskih partnera tumor supresorskog proteina p53 u melanomu, s naglaskom na izoforme p53, p73 te obitelji proteina nme/nm23/NDPK i Gli te istraživanje uloge interakcijskih proteina u kontkstu aktivnosti p53 u melanomu.
  2. Studija mutacija p53 u kontekstu istraživanja endemske nefropatije, bolesti uzrokovane okolišem koja je vezana uz nastanak karcinoma gornjeg mokraćnog sustava.
  3. Izučavanje utjecaja podjedinica enzima nukleotid difosfatske kinaze, Nme1 i Nme2 na migraciju te njihove potencijalne sinergističke uloge u tom staničnom procesu. Istraživat će se  i članovi grupe II obitelji proteina Nme, posebice, Nme 6, uključujući njegovu lokalizaciju i biološku ulogu u stanici.
  4. Istraživanje učinka potencijalno neuroprotektivnih spojeva na fosforilaciju proteina tau u kulturi neurona P19.

Anđela Horvat
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 0997
1752 1754

Bastien Lucien Jean Proust

+385 1 456 0996
1754 1512

Maja Herak Bosnar
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 0996
1752

Maja Jazvinšćak Jembrek
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0997
1753

Neda Slade
dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 0926
1511

Nikolina Hanžić
mag. biol. mol.

PhD student (asistent)
1754
Nemo6 - Struktura, funkcija i evolucija proteina Nme6/Nm23-H6

Nemo6 - Struktura, funkcija i evolucija proteina Nme6/Nm23-H6

Glavni istraživač / voditelj: Maja Herak Bosnar

Nukleozid difosfatske kinaze (Nme/nm23/NDPK) čine obitelj evolucijski sačuvanih enzima ključnih za odvijanje brojnih važnih bioloških procesa. Obitelj proteina Nme sastoji se od deset članova podijeljenih u dvije grupe. Grupa I, koja obuhvaća proteine Nme1-Nme4 dosad je intenzivno istraživana, posebno Nme1 u kontekstu stvaranja metastaza. Članovi Grupe II  pojavili su se ranije tijekom evolucije, pogotovo Nme5, Nme6 i Nme7 i vrlo su slabo istraženi. Brojni proteini iz evolucijski različitih organizama pokazuju visoku sačuvanost ne samo u primarnoj strukturi već i u predviđenoj sekundarnoj i tercijarnoj strukturi s ortolozima kod sisavaca, uključujući i čovjeka. Stoga se može pretpostaviti da najvjerojatnije imaju slične ili identične biokemijske i biološke funkcije. Predloženi projekt oslanja se na naša prijašnja istraživanja obitelji Nme kod čovjeka i spužvi s ciljem rješavanja strukture, biokemijske i biološke funkcije te evolucije ljudskog Nme6. U tu svrhu koristit ćemo niz biokemijskih metoda u kombinaciji s najnovijim metodama u molekularnoj biologiji te naprednu konfokalnu mikroskopiju.

više »
ProNetMel - New Protein Networks for Novel Therapeutic Avenues in Human Melanoma

ProNetMel - Otkrivanje novih proteinskih interakcija kao podloga za nove pristupe liječenju melanoma čovjeka

Glavni istraživač / voditelj: Neda Slade

Glavni cilj ovog istraživačkog projekta je u melanomima otkriti interakcije proteina p53 s partnerskim proteinima koji su sposobni mijenjati njegovu funkciju. Posebno smo zainteresirani za moguće interakcije proteina p53 s članovima njegove obitelji kao što su p53- i p73-izoforme; s proteinima nm23, osobito nm23-H1 i nm23-H2; kao i s obitelji proteina Gli.

više »
Najnoviji radovi ZMM-a

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.