Prijeđite na glavni sadržaj
Nemo6 - Struktura, funkcija i evolucija proteina Nme6/Nm23-H6
Kategorija
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Iznos financiranja
990.000,00
Datum početka
1.3.2017.
Datum završetka
30.11.2021.
Status
Završen

Glavni istraživač

Nukleozid difosfatske kinaze (Nme/nm23/NDPK) čine obitelj evolucijski sačuvanih enzima ključnih za odvijanje brojnih važnih bioloških procesa. Njihova biokemijska funkcija još nije u potpunosti razjašnjena unatoč brojnim istraživanjima u posljednja dva desetljeća. Obitelj proteina Nme sastoji se od deset članova podijeljenih u dvije grupe. Grupa I, koja obuhvaća proteine Nme1-Nme4 dosad je intenzivno istraživana, posebno Nme1 u kontekstu stvaranja metastaza te Nme2 koji je vjerojatno uključen u bolesti srca. Članovi Grupe I kod čovjeka pokazuju međusobno visoki stupanj sličnosti kao i u usporedbi sa svojim ortolozima kod drugih Metazoa. Svi članovi Grupe I posjeduju aktivnost NDPK u obliku heksamera. Članovi Grupe II pokazuju međusobno niži stupanj homologije te ne posjeduju aktivnost NDPK, s mogućom iznimkom proteina Nme6. Njihova multimerna struktura još nije utvrđena. Članovi Grupe II pojavili su se ranije tijekom evolucije, pogotovo Nme5, Nme6 i Nme7. Brojnih proteini iz evolucijski različitih organizama pokazuju visoku sačuvanost ne samo u primarnoj strukturi već i u predviđenoj sekundarnoj i tercijarnoj strukturi s ortolozima kod sisavaca, uključujući i čovjeka. Stoga se može pretpostaviti da najvjerojatnije imaju slične ili identične biokemijske i biološke funkcije. Spužve se smatraju živim fosilima te se pretpostavlja da se struktura njihovog genoma i proteoma nije znatno promijenila u posljednjih 500 milijuna godina. Dakle, možemo pretpostaviti da spužve odražavaju sačuvanu strukturu genoma i proteoma kao kod zajedničkog pretka svih Metazoa. Naši rezultati na genima/proteinima Nme kod spužve pokazuju da NmeGpISd, jedini predstavnik Grupe I kod morske spužve Suberites domuncula, vjerojatno odražava karakteristike gena/proteina pretka cijele Grupe I, koji je postojao prije duplikacije ove grupe kod kralježnjaka i drugih evolucijskih grana. Nasuprot tome, rezultati naših istraživanja na genu/proteinu Nme6Sd kod spužve upućuju da vjerojatno ovaj spužvin protein ima različite stanične funkcije nego njegov ljudski homolog. Predloženi projekt oslanja se na naša prijašnja istraživanja obitelji Nme kod čovjeka i spužvi s ciljem rješavanja strukture, biokemijske i biološke funkcije te evolucije ljudskog Nme6. U tu svrhu koristit ćemo niz biokemijskih metoda u kombinaciji s najnovijim metodama u molekularnoj biologiji te naprednu konfokalnu mikroskopiju. Cilj nam je 1) razjasniti potencijalnu aktivnost NDPK i kvartarnu strukturu Nme6; 2) istražiti uključenost Nme6 u važne stanične fiziološke procese; 3) odrediti lokalizaciju Nme6; 4) odrediti moguće proteine s kojima Nme6 ulazi u interakcije, s naglaskom na proteine Grupe I te unutarstanični smještaj njihovih interakcija.Uvjereni smo da će naše istraživanje na Nme6 uvelike doprinijeti općem poznavanju obitelji gena/proteina te dati uvid u uloge njenih članova u glavnim bolestima današnjice.

Publikacije:

Znanstveni radovi:

1. Ćetković H, Harcet M, Roller M, Herak Bosnar M*. A survey of metastasis suppressors in Metazoa. Laboratory Investigation 2018, Laboratory Investigation 98, 554–570,2018

2. Herak Bosnar M*, Radić M, Ćetković H. A young researcher’s guide to NME/Nm23/NDP Kinase Periodicum biologorum 120, 3-9, 2018

3. Ćetković H+, Halasz M+, Herak Bosnar M+: Sponges: A Reservoir of Genes Implicated in Human Cancer. Marine Drugs, Marine Drugs , 16(1), 20, 2018
+equal contribution

4. Ćetković H, Herak Bosnar M, Perina D, Mikoč A, Deželjin M, Belužić R, Bilandžija H, Ruiz-Trillo I, Harcet M. Characterization of a group I Nme protein of Capsaspora owczarzaki—a close unicellular relative of animals, Laboratory Investigation 98, 304–314, 2018

5. Radić M, Šoštar M, Weber I, Ćetković H, Slade N, Herak Bosnar M*. The Subcellular Localization and Oligomerization Preferences of NME1/NME2 upon Radiation-Induced DNA Damage, Int J Mol Sci 21, 2363-2382, 2020

6. Proust B, Radić M, Škrobot Vidaček N, Cottet C, Attia S, Lamarche F, Ačkar L, Godinić Mikulčić V, Tokarska-Schlattner M, Ćetković H, Schlattner U, Herak Bosnar M*. NME6 is a phosphotransfer-inactive, monomeric NME/NDPK family member and functions in complexes at the interface of mitochondrial inner membrane and matrix. Cell Bioscience 11, 195, 2021

Sudjelovanja na skupovima:

1. 13th Multinational Congress on Microscopy, Rovinj, Hrvatska, 24. - 29.09.2017..

Helena Ćetković, Martina Radić, Lucija Ačkar, Maja Herak Bosnar.
Nucleoside-diphosphate kinase Nme6 in humans and sponges // 13th Multinational Congress on Microscopy, Rovinj, Hrvatska, 24. - 29.09.2017. 202-203 (poster).

2. EACR25 - 25TH BIENNIAL CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH, Amsterdam, Nizozemska, 30. lipnja - 03. srpnja 2018.

Herak Bosnar, Maja; Radić, Martina; Ačkar, Lucija; Proust, Bastien Lucien Jean; Ćetković, Helena.
SUBCELLULAR LOCALIZATION AND EXPRESSION OF NME6, A MEMBER OF THE NME/NM23/NDPK FAMILY, IN HUMAN TUMOUR CELLS // ESMO Open - Abstracts of the 25th Biennial Congress of the European Association for Cancer Research, Amsterdam, The Netherlands, 30 June - 3 July 2018 / Berns, Anton (ur.).
London : European Society for Medical Oncology, 2018. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. FEBS3+-From molecules to living systems, Siofok, Mađarska, 02. - 05. rujna, 2018.

Proust, Bastien Lucien Jean; Radić, Martina; Ačkar, Lucija; Škrobot Vidaček, Nikolina; Ćetković, Helena; Herak Bosnar, Maja.
NME6 expression and subcellular localization in human tumor cell lines // FEBS3+ From molecules to living systems Final Programme & Book of Abstracts.
2018. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. FEBS3+-From molecules to living systems, Siofok, Mađarska, 02. - 05. rujna, 2018.

Herak Bosnar, Maja; Perina, Drago; Harcet, Matija; Mikoč, Andreja; Bago, Ružica; Deželjin, Martina; Ćetković, Helena.NME/NM23/NDPK from unicellular eukaryotes to humans // FEBS3+ From molecules to living systems Final Programme & Book of Abstracts.
2018. (pozvano predavanje)

5. HDIR-5; Translating Science to Medicine-Targets and Therapeutics. Fifth meeting of the Croatian Association for Cancer Research with International Participation, 08.-10. studenog, 2018.

PROUST, Bastien Lucien Jean; RADIĆ, Martina; ŠKROBOT VIDAČEK, Nikolina; AČKAR, Lucija; ĆETKOVIĆ, Helena; HERAK BOSNAR, Maja.
THE HUMAN NME6: EXPRESSION AND SUBCELLULAR LOCALIZATION IN TUMOR CELL LINES // HDIR-5 Meeting, Libri Oncologici, Croatian Journal of Oncology.
Zagreb : University Hospital for Tumors, Zagreb, Croatia, 2018. 1-93 (poster,međunarodna recenzija,sažetak).

6. 26. godišnji sastanak Hrvatskog mikroskopijskog društva

PROUST, Bastien Lucien Jean; RADIĆ, Martina; ŠKROBOT VIDAČEK, Nikolina; AČKAR, Lucija; ĆETKOVIĆ, Helena; HERAK BOSNAR, Maja.
THE HUMAN NME6: EXPRESSION AND SUBCELLULAR LOCALIZATION IN TUMOR CELL LINES (poster,međunarodna recenzija)

7. The 45th FEBS Virtual Congress, 03. – 08. srpanj 2021.

Proust, Bastien Lucien Jean; Škrobot Vidaček, Nikolina; Radić, Martina; Ćetković, Helena; Ačkar, Lucija; Herak Bosnar, Maja.
Structure, function and localization of NME6 ¬ a member of the NME/NDP kinase family. 45th FEBS Congress Abstracts; Virtualno, 2021. 025¬23, 1 (poster, sažetak, znanstveni)

Zavod za molekularnu medicinu

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.