Prijeđite na glavni sadržaj

Druga godina // Second Year Project Results

REQUENCRIM

Second year/Druga godina istraživanja

- završeno sakupljanja uzoraka prokapnice i kišnice, te monitoring vlage i tempeature u 3 spilje u jednogodišnjem razdoblju (11.2014 -11.2015); izmjeren sadržaj stabilnih izotopa (δ2H i δ18O) u  uzorcima prokapnice i kišnice, sadržaj stabilnih izotopa (δ13C  i δ18O ) u sigama iz spilje Modrič i spilje Lokvarka; metodom U-Th datirane su sige iz Nove Grgosove spilje i spilje Modrič, a metodom 14C sige iz spilje Lokvarka; pokazano je da su mikroklimatski uvjeti (temperatura zraka, vlažnost) u sve tri spilje praktički konstantni tijekom godine, a sezonske varijacije sadržaja stabilnih izotopa 2H i 18O u prokapnici su znatno manje od onih u kišnicama, tako da su sve tri spilje pogodne za paleoklimatska istraživanja.

- sakupljanje uzoraka sedre sa starih/neaktivnih barijera, vode i bilja na rijeci Zrmanji, kemijske i izotopne analiza voda, izmjerena starost uzoraka sedre metodom 14C; ustanovljeno je da je sedra taložena tijekom Holocena, a daljnjim istraživanjem pokušat će se pronaći sedra iz starijih interglacijala; određeni su uvjeti taloženja sedre na više lokacija na Zrmanji.

- nastavljeno je rekognosciranje i uzorkovanje algnih trotoara; uzorkovani su trotoari na četiri lokacije na južnom Jadranu te obavljeno rekognisciranje kao priprema za terenska uzorkovanja koja će se obaviti slijedeće godine. 

- određen je izotopni sastav ugljika (δ13C i a14C) i kisika (δ18O) većeg broja uzoraka ljuštura školjkaša i talusa algi (karbonatni dio i organski dio), 

- određen izotopni sastav ugljika (δ13C  i a14C)  u jezerskom sedimentu (karbonatni i organski dio) iz jezera Prošće i Kaluđerovac na Plitvičkim jezerima, određen mineraloški sastav jezerskih sedimenata, izmjeren C/N i TOC; pokazalo se da geokemijski i izotopni sastav jezerskih sedimenata ovisi o uvjetima okoliša jezera; u Prošćanskom jezeru određena je značajna frakcija karbonata i organske tvari terestrijalnog podrijetla/alogeni, dok u sedimentima jezera Kaluđerovac prevladava karbonat taložen in-situ/autigeni (uglavnom kalcit) kao i autigena organska tvar (vodnog porijekla); iako je organska tvar u sedimentima krških jezera znatno manje zastupljena od karbonata, pokazano je da informacije dobivene iz organske tvari i korelacije s informacijama dobivenih iz karbonatne frakcije rezultiraju dodatnim podacima o promjenama u jezerskom okolišu u prošlosti.   

- rezultati istraživanja prikazani su u 3 rada koji su poslani u časopis Quaternary International, special issue „Quaternary in Croatia“

- Suradnici na projektu predstavili su rezultate svojih istraživanja na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova (European Society for Isotope Research (ESIR) Workshop XIII, Zadar, 20. – 24.09.2015.; 6. geografski kongresu, Trogir, 29.09.-2.10.2015.; GEOSUB, International congress 2015, Underwater geology, Trst, Italija, 13.-14.10.2015.; Interdisciplinary Quaternary Investigations Workshop, Zagreb, 15. 10. 2015.; 22th International Radiocarbon Conference, Dakar, 16.-20.11.2015.; Methods of Absolute Chronology, Gliwice, Poljska, 11-13.5.2016.; 24th International Karstological School, Postojna, Slovenija, 13. – 17.06.2016.; 35th International Geological Congress, Cape Town, South Africa, 27.8. – 4.9.2016.

- posebna sekcija posvećena projektu REQUENCRIM organizirana je tijekom međunarodne konferencije ESIRXIII koju su organizirali suradnici na projektu iz IRB-a i Sveučilišta u Zadru; održano je 6 predavanja na kojima su predstavljeni dosadašnji rezultati istraživanja; svi sažeci objavljeni u Book of Abstracts; organizirana stručna ekskurzija u spilju Modrič 

Sudionici konferencije ESIR2015, Zadar

 

Suradnici projekta na konferenciji ESIR2015

Na stručnom izletu u spilju Modrič

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.