Prijeđite na glavni sadržaj

O projektu

Glavni ciljevi projekta

Primarni cilj projekta odnosi se na razvoj kvantitativnog znanstvenog okvira procjene prihvatnog kapaciteta za turiste (PKT) u zaštićenim područjima. Prihvatni kapacitet nekog područja za turiste definiramo kao broj ljudi koji mogu posjetiti zaštićeno područje tokom bilo kojeg razdoblja, a koji istovremeno: (i) maksimalno povećava dugoročnu zaštitu ciljeva tog područja, te (ii) ne izaziva neprihvatljivo smanjenje razine zadovoljstva posjetitelja.

Slika 1: Aktivnosti, pritisci, komponente, čimbenici i pokazatelji

Za razliku od uobičajenih izračuna kapaciteta koji se usredotočuju na maksimizaciju broja posjetitelja, naš će izračun dati prioritet ostvarenju ciljeva zaštite. Razvijeni okvir bit će općenit, a uzimat će u obzir moguće pritiske od turističkih aktivnosti na četiri komponente prihvatnog kapaciteta: ekološku, društvenu, fizičku i ekonomsku komponentu (Slika 1).

Drugi značajan cilj projekta odnosi se na potvrdu definiranog općenitog okvira. Primjenit ćemo ovaj okvir i procjeniti prihvatni kapacitet za turiste dvaju zaštićenih područja od nacionalnog značaja u Hrvatskoj, a to su: Nacionalni park (NP) Krka i Park prirode (PP) Telašica.

Ovi parkovi imaju dovoljno različitih prirodnih i društveno-gospodarskih obilježja da omoguće temeljitu provjeru općenitosti pristupa, u tijeku su njihove organizacijske promjene, te imaju potrebu za sustavima potpore odlučivanju koji bi im mogli pomoći u provođenju novih strategija upravljanja.

Slika 2: NP Krka

Slika 3: PP Telašćica

Komponente temeljnih i primjenjenih istraživanja

Razvoj nove metode doprinosi temeljnom znanju iz konzervacijske biologije, ekologije i upravljanja okolišem, dok planirani terenski radovi o proučavanju sklonosti i ponašanja posjetitelja također mogu doprinijeti i društvenim znanostima. Primijenjena komponenta razvoja dobija se primjenom rezultata temeljnih istraživanja izračunom prihvatnog kapaciteta za turiste, a time i unapređenjem upravljanja dvama istraživanim područjima prirode.

Interdisciplinarnost

Procjena prihvatnog kapaciteta za turiste (PKT) koji optimizira zaštitu prirode, predstavlja interdisciplinarno dostignuće. Koriste se:

  1. ekološke i okolišne metode za procjenu utjecaja posjetitelja i prateće infrastrukture na okoliš;
  2. matematičko modeliranje za izračun utjecaja posjetitelja u ovisnosti o njihovom broju ;
  3. geografski informacijski sustav (GIS) za povezivanje i integraciju svih informacija;
  4. društvene znanosti za procjenu društvene komponente PKT;
  5. društveno-ekonomska analiza troškova i koristi.

Značaj dobivenh rezultata

Iako je najveće očekivano postignuće ovog projekta teorijske prirode, projekt će imati mjerljive utjecaje na konkretna nastojanja u očuvanju prirode, te unaprijeđenje turizma i gospodarstva Republike Hrvatske.

Izračuni prihvatnog kapaciteta za turiste (PKT) za NP Krku i PP Telašcicu imat će direktne pozitivne posljedice na njihovo upravljanje, čime se ujedno poboljšavaju ekološke i društveno-gospodarske koristi koje donose ova dva značajna zaštićena područja.

Po prvi puta u svijetu bit će proveden sustavni i kvantitativni pristup za izračun maksimalnog broja turista koji mogu istovremeno boraviti u zaštićenim područjima kroz maksimiziranje ciljeva zaštite područja. Modeli, metode, kao i okvir za upravljanje informacijama koji proizlaze iz ovog projekta doprinijet će znanosti o okolišu mogućnostima minimiziranja rizika gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima. To će pomoći održivom razvoju turizma u Hrvatskoj, a time i hrvatskom gospodarstvu, kao i društvu u cjelini.

Rezultati ovog projekta imaju potencijal dati inicijativu za promjenu načina pristupa upravljanju okolišem, pa samim time i pomoći očuvanju okoliša. Procjena okolišnog i društveno-gospodarskog rizika pomoću izračuna prihvatnog kapaciteta za turiste koja se temelji na novim metodama omogućit će stvaranje proaktivne i progresivne politike, kao i ugrađivanje prethodno procijenjenih okolišnih i društveno-gospodarskih rizika.

Procjena prihvatnog kapaciteta za turiste u zaštićenim područjima prirode

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.