Prijeđite na glavni sadržaj

Laboratorij za molekularnu ekotoksikologiju

Laboratorij se bavi proučavanjem staničnih detoksifikacijskih mehanizama kod organizama vodenih ekosustava.

Laboratorij za molekularnu ekotoksikologiju

Grupa T. Smital – Molekularna ekotoksikologija

Cilj istraživanja– temeljna ekotoksikološka istraživanja usmjerena na razumijevanje:

●  Molekularne osnove i uloge staničnih detoksifikacijskih mehanizama u organizmima vodenih ekosistema

●  Interakcije staničnih detoksifikacijskih mehanizama sa klasičnim i novim okolišnim zagađivalima

Krajnji cilj gore navedenih temeljnih istraživanja je vrednovanje uloge staničnih detoksifikacijskih mehanizama kao ključnih sastavnica tzv. ADMETox obilježja okolišnih zagađivala. Rezultati naših istraživanja doprinijet će i poboljšanju i/ili razvoju ekotoksikoloških molekularnih biomarkera tzv. ‘ranog upozorenja’ te razvoju tzv.high-throughput alata za evaluaciju pojedinačnih okolišnih zagađivala, kao i evaluaciju kompleksnih okolišnih mješavina zagađivala.

Glavni istraživački pravci

1.Razumijevanje ekotoksikološkog značaja:

a) Proteina eksportera: ABC (ATP Binding Cassette) i MATE (Multidrug and Toxin extrusion) transportnih proteina (effluxtransportera)

b) Proteina unosnika: SLC (Solute Carriers) - SLC21/OATP and SLC21 (OAT, OCT) transportnih proteina (uptaketransportera)

c) GST (Glutathione S-transferase) enzima: faza 2 staničnog ADME (Administration, Distribution, Metabolism, Elimination)

2.Razvoj tzv. Effects-Directed Analyses(EDA)pristupa u svrhu identifikacije štetnih kemijskih zagađivala u okolišu.

Grupa M. Popović – DNA popravak

2017- present Group leader, Tenure-track Research Associate

Grant holder

 1. 2020-2023 ‘Structural characterization of factors involved in DNA-protein crosslink repair‘ - Slovenian-Croatian Bilateral Project (IPS-2020-01) (1.5 million HRK), Institute Ruder Boskovic, Croatia and National Chemistry Institute, Slovenia (300,000 EUR), total project value 500,000 EUR) . Collaborators: dr.sc Marjetka Podobnik (SLO) and dr.sc. Nives Ivić (IRB, HR)

 2. 2018-2023 ‘Deciphering DNA-Protein Crosslink Repair in vivo using CRISPR/Cas9 genome editing in zebrafish model ’Croatian National Science Foundation Installation project grant (1.86 million HRK), Institute Ruder Boskovic, Croatia.

Popovic lab webpage available at:

https://martafry.wixsite.com/popoviclab

Members:

Group leader: Marta Popovic, PhD

Postdoc: Cecile Otten, PhD

PhD student: Christine Supina, MSc molecular biology

PhD student: Ivan Anticevic, MSc biology and chemistry

PhD student: Marin Kutnjak, MSc molecular biology

Project title: Structural characterization of factors involved in DNA-protein crosslink repair (2020-2023)

Project summary

DNA-protein crosslinks (DPCs) are severe DNA lesions which occur when a protein becomes irreversibly covalently linked to DNA. They have adverse effects on the organismal level including cancer, premature aging and neurodegenerative diseases. Due to their bulky nature, DPCs impair all DNA transactions (replication, transcription and repair) and DPC repair is therefore an essential cellular pathway. Despite the fact that DPCs are frequently occurring in the nucleus and cause severe damage on a cellular level, not much is known about their repair mechanisms at a molecular level. Our structural studies aim to solve near-atomic details of the SPRTN-dependent DPC repair complex, the SPRTN:p97 complex and a novel DPC factor, ACRC, for the first time. Obtained knowledge will be fundamentally important for a deeper understanding of the repair pathway and thus for the developing research on p97 and SPRTN inhibitors for the purpose of targeted clinical therapies in cancerogenesis and aging. In terms of methodology, proposed studies will offer novel approaches for investigating DNA repair complexes and disordered protein regions using cryo-EM. Cryo-EM (Cryogenic electron microscopy) is a powerful approach to solve structures of large proteins and protein complexes. The importance of the approach was further emphasized in 2017., when the Nobel Prize in Chemistry was awarded to J. Dubochet, J. Frank, R. Henderson and "for developing cryo-electron microscopy for the high-resolution structure determination of biomolecules in solution." (https://www.nature.com/news/cryo-electron-microscopy-wins-chemistry-nobel-1.22738;https://www.chemistryworld.com/news/explainer-what-is-cryo-electron-microscopy/3008091.article#/)

Project title: Deciphering DNA-Protein Crosslink Repair in vivo using zebrafish model (2018-2023)

Project summary

Unakrsna veza DNA-protein (eng.DNA-protein crosslink;DPC) je tip DNA oštećenja koje nastaje kao posljedica ireverzibilne kovalentne veze između DNA i proteina u prisutnosti endogenog ili egzogenog DPC inducirajućeg agensa. Endogeni DPC induceri su nusprodukti staničnog metabolizma poput oksidativnih radikala, aldehida i promjene u DNA strukturi, dok su primjeri egzogenih inducera ultraljubičasto i ionizirajuće zračenje te različiti kemijski agensi. DPC-i su česta DNA oštećenja i predstavljaju fizičku prepreku za sve DNA transakcije: replikaciju, transkripciju, rekombinaciju i popravak. Nemogućnost popravka DPC-ova uzrokuje genomsku nestabilnost i teške posljedice za organizam, uključujući preuranjeno starenje, neurodegenreaciju i pojavu tumora. Unatoč visokoj učestalosti pojave DPC-a, malo se zna o mehanizmu njihova popravka, jer se sve donedavno DPC popravak nije smatrao zasebnim mehanizom popravka DNA. Tijekom 2014. i 2016. god. nekoliko grupa je identificiralo nove stanične enzime, proteaze Wss1 i SPRTN, koje proteolizom DPC-a iniciraju njihov popravak. Otkriće proteolizno-ovisnog popravka DPC-a dovelo je do prepoznavanja DPC popravka kao zasebnog mehanizma popravka DNA oštećenja. Međutim, trenutno nije poznata regulacija cijelog mehanizma, niti je poznato koji drugi faktori sudjeluju u popravku, dok gotovo ništa nije poznato o mehanizmu DPC popravkain vivo. Stoga je glavni cilj predloženog projekta otkriti regulaciju puta popravka DPC-ainvivokoristeći ribu zebricu (Danio rerio) kao istraživački model. Koristit ćemo CRISPR/Cas9 gensku manipulaciju kako bi utišali ili mutirali gen(e) od interesa, a za koji pretpostavljamo da su uključeni u DPC popravak. Uloga pojedinih proteina (i njihovih kombinacija) u popravku DPC-a biti će analizirana nakon izolacije DPC-a iz transgeničnih embrija i odraslih jedinki zebrice. Također ćemo konstruirati GFP reporter test u staničnim linijama i transgenim ribama koji će omogućiti kvantifikaciju učinkovitosti DPC popravka in vitro i in vivo.

More information about the project: https://www.irb.hr/eng/Research/Divisions/Division-for-Marine-and-Environmental-Research/Laboratory-for-molecular-ecotoxicology/DNAPRO-Deciphering-DNA-Protein-Crosslink-Repair-in-vivo-using-zebrafish-model

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.