Prijeđite na glavni sadržaj

Asimetrična sinteza

Asimetrična desimetrizacija

Asimetrična desimetrizacija (ADS) relativno jednostavnih mezo-spojeva je vrlo praktičan način za dobivanje korisnih različito funkcionaliziranih kiralnih građevnih blokova koji mogu poslužiti za daljnju asimetričnu sintezu. Jedan od najboljih primjera je ADS cikličkihmezo-anhidrida katalizirana prirodnim ili modificiranim alkaloidima, budući da se rezultirajuće funkcionalne skupine mogu selektivno transformirati u slijedećim reakcijskim koracima. Polazeći od jednostavno dostupnih anhidrida sukcinatne i glutarne kiseline može se pripraviti niz enantiomerno čistih β- i γ-aminokiselina od kojih neke pokazuju i biološku aktivnost (Icofungipen, Pregabalin).


 

 

U nastavku istraživanja uočena je inverzija selektivnosti u ovisnosti o reakcijskim uvjetima, čime je otvorena mogućnost primjene jednog kiralnog katalizatora za dobivanje oba enantiomera spoja. Nakon detaljnog istraživanja predložen je mehanizam reakcije, a primjena demonstrirana u sintezi Roliprama.

 

 

Sinteza i transformacije kiralnih aziridina

Kiralni aziridini su vrlo korisni sintetski intermedijari budući da lako podliježu brojnim transformacijama, pogotovo reakcijama otvaranja prstena, pri čemu nastaju različiti optički aktivni spojevi koji u svojoj strukturi imaju dušikov atom. Među različitim metodama za asimetričnu aziridinaciju, veliko područje pripada aziridinaciji imina i uključuje: aza-Darzens reakcije te reakcije imina s karbenima ili sumporovim ilidima. Naša istraživanja su posebno fokusirana na asimetrične aziridinacije imina posredstvom kiralnih sumporovih ilida.

Korištenjem sulfonijeve soli1izvedene iz Elielovog oksatiana pripravljena je serija 2,3-disubstituiranihN-Ts,N-Boc iN-SES aziridina. Za stvaranje ilida korišteni su natrijev hidrid ili fosfazenska baza. Kao produkt sinteze dobiveni su aziridini u obliku smjesecis/transizomera, od kojih oba imaju visoku optičku čistoću (>95 %). Diastereoselektivnost reakcije ovisi o zaštitnoj skupini na dušiku, ali i o supstituentu na polaznom iminu.


 

 

 Odabrani radovi:

  1. T. Ivšić, I. Dokli, A. Rimac, Z. Hameršak, “Synthesis of GABOB and GABOB-Based Chiral Units Possessing Distinct Protecting Groups”, Eur. J. Org. Chem. 2014 (2014) 631–638.
  2. T. Ivšić, and Z. Hameršak, "A simple enantioselective route toward (R)- and (S)-Rolipram via anhydride desymmetrization", Tetrahedron: Asymmetry 24 (2013) 217–222.
  3. T. Ivšić, J. Novak, N. Došlić, and Z. Hameršak, "One catalyst for both enantiomers: uncovering the inversion of enantioselectivity in cinchona-mediated desymmetrization of glutaric meso-anhydrides", Tetrahedron 68 (2012) 8311–8317.
  4. I. Dokli, I. Matanović, and Z. Hameršak, ″Sulfur Ylide Promoted Synthesis of N-Protected Aziridines: A Combined Experimental and Computational Approach″, Chem. Eur. J. 16 (2010) 11744-11752.
  5. T. Ivšić, and Z. Hameršak,  "Inversion of enantioselectivity in quinine-mediated desymmetrization of glutaric meso-anhydrides", Tetrahedron: Asymmetry 20 (2009) 1095-1098.
  6. I. Stipetić, M. Roje, and Z. Hameršak: “Highly Enantioselective Aziridination of N-Protected Imines: Comparison of the Phosphazene EtP2 and Sodium Hydride as Bases”, Synlett (2008) 3149-3152.
  7. Z. Hameršak, I. Stipetić, and A. Avdagić, “An Efficient Synthesis of (S)-3-Aminomethyl-5-methylhexanoic Acid (Pregabalin) via Quinine-Mediated Desymmetrization of Cyclic Anhydride”, Tetrahedron:  Asymmetry 18 (2007) 1481-1485.
  8. Z. Hameršak, M. Roje, A. Avdagić, and V. Šunjić, “Quinine-Mediated Parallel Kinetic Resolution of Racemic Cyclic Anhydride: Stereoselective Synthesis, Relative and Absolute Configuration of Novel Alicyclic γ-Amino Acids”, Tetrahedron: Asymmetry 18 (2007) 635–644.

Zavod za organsku kemiju i biokemiju

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.