Marijeta Kralj

Marijeta Kralj

dr. sc.

znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
+385 1 457 1235

1789
1773

Biologija 2/17

Bijenička 54, 10000 Zagreb

Bibliografija

zivotopis_MK_svibanj 2018.doc 136,00 kB

Obrazovanje

1990 – dipl. ing. molekularne biologije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska. Naslov diplomskog rada: „Receptori za deksametazon u stanicama kronične limfocitne leukemije“, mentor dr. J. Pavelić

1994 – mr. sc. - molekularna i stanična biologija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Naslov magistarskog rada: “Molekularni i celularni mehanizmi djelovanja derivata L-askorbinske kiseline na stanice tumora ljudi in vitro”, mentor dr. K. Pavelić

2001 – dr. sc. – prirodne znanosti, područje biologija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Naslov doktorske disertacije: "Gensko liječenje tumora tumor-supresorskim genima p53 and p21WAF1/CIP1", mentor dr. J. Pavelić

Područja znanosti

biomedicina i zdravstvo, temeljne medicinske znanosti, genetika, genomika i proteomika čovjeka, prirodne znanosti, biokemija i molekularna biologija, primijenjena kemija

Specifični znanstveni interesi

terapija tumora, gensko liječenje, stanični ciklus, apoptoza, neapoptotski oblici smrti stanice, dna/rna vezujući spojevi, razvoj lijekova, bioinformatika

Projekti

1. 2007 - 2013 Gl. istraživač znanstveno-istraživačkog projekta MZOŠ “Uloga različitih mehanizama odgovora stanica na terapiju oštećenjem DNA” (80000 EUR)

2. 2013–2016 Voditelj radnog paketa (WP2 – Excange&Secondments) naFP7-REGPOT-2012-2013-1projektu „Enhancement of the Innovation Potential in SEE through new Molecular Solutions in Research and Development (InnoMol)”, Koordinator dr. Oliver Vugrek (ukupna vrijednost € 4,738,978.00; vrijednost radnog paketa 2; € 983,205).

3. 2014 - 2018 Glavni istraživač znanstveno istraživačkog projekta “A multidisciplinary approach to discover selective drugs targeting cancer stem cells: The role of potassium transport - MultiCaST“ Hrvatska zaklada za znanost (HrZZ, 967.000 kn)

Nagrade i priznanja

Nagrada Hrvatskog prirodoslovnog društva, za magistarski rad za 1994. godinu

Nastava

2006.voditelj kolegija “Funkcionalna genomika”, doktorski studij Molekularne bioznanosti, IRB, Sveučilište u Osijeku i Sveučilište u Dubrovniku

2006.suvoditelj (uz dr. Sc. N. Slade) kolegija „Tumor supresorski gen p53 i njegovi srodnici”, doktorski studij Molekularne bioznanosti, IRB, Sveučilište u Osijeku i Sveučilište u Dubrovniku

2007.suvoditelj (uz dr. Sc. K. Gall-Tošelj) kolegija „Funkcionalna genomika u onkologiji”, doktroski studij „Biologija novotvorina”, IRB, Sveučilište u Splitu i Dubrovniku.

Istaknute publikacije

1. Kralj M. Husnjak K, Körbler T, Pavelić J. Endogenous p21WAF1/CIP1 status predicts the response of human tumor cells to wild-type p53 and p21WAF1/CIP1 overexpression. Cancer Gene Ther, 10:457-467, 2003,

2. Kralj M, Pavelić J. p21WAF1/CIP1 is more effective than p53 in growth suppression of mouse renal carcinoma cell line Renca in vitro and in vivo. J Cancer Res Clin Oncol, 129:463-471, 2003. 

3. Kralj M, Pavelic K. Medicine on a small scale. EMBO Reports, 4:1008-1012, 2003.

4. M. Marjanović, M. Kralj*, F. Supek, L. Frkanec, I. Piantanida, T. Šmuc, Lj. Tušek-Božić. Antitumor potential of crown ethers: structure activity relationships, cell cycle disturbances and cell death studies of a series of ionophores. J Med Chem (2007) 50:1007-1018

5. Hranjec, M; Kralj, M*; Piantanida, I; Sedić, M; Šuman, L; Pavelić, K; Karminski-Zamola, G*. Novel cyano- and amidino-substituted derivatives of styryl-2-benzimidazoles and benzimidazo[1, 2-a]quinolines. Synthesis, photochemical synthesis, DNA binding, and antitumor evaluation, part 3. J Med Chem. 50 (2007) 23: 5696.

6. Supek, F*; Kralj, M*; Marjanović, M; Šuman, L; Šmuc, T; Krizmanić, I; Žinić, B. Atypical cytostatic mechanism of N -1-sulfonylcytosine derivatives determined by in vitro screening and computational analysis. Invest New drugs. (2008) 26:97-110. * - equal contribution.

7. Kraljević Pavelić, S; Čačev, T; Kralj, M. A dual role of p21waf1/cip1 gene in apoptosis of HEp-2 treated with cisplatin or methotrexate. Cancer Gene Ther. (2008) 15:576-590.

8. Kralj, M; Tušek-Božić, Lj; Frkanec, L. Biomedical Potentials of Crown Ethers: Prospective Antitumor Agents. ChemMedChem. (2008) 3:1478-1492

9. Ester, K; Hranjec, M; Piantanida, I; Ćaleta, I; Ivana, J; Pavelić, K; Kralj, M*; Karminski-Zamola, G*. Novel Derivatives of Pyridyl-Benzo[b]thiophene-2-carboxamides and Benzo[b]thieno[2, 3- c]naphthyridin-2-ones: Minor Structural Variations Provoke Major Differences of Antitumor Action Mechanisms. J Med Chem. 52:2482-2492 (2009).

10. Kraljević Pavelić, S*; Marjanović, M*; Poznić, M; Kralj, M. (2009) Adenovirally-mediated p53 overexpression diversely influence the cell cycle of HEp-2 and CAL 27 cell lines upon cisplatin and methotrexate treatment. J Cancer Res Clin Oncol. 135:1747-1761. * - equal contribution.

11. Ester K, Supek F, Majsec K, Marjanović M, Lembo D, Donalisio M, Smuc T, Jarak I, Karminski-Zamola G, Kralj M. Putative mechanisms of antitumor activity of cyano-substituted heteroaryles in HeLa cells. Invest New Drugs; (2012) 30:450–467.

12. Uzelac, L; Škalamera, Đ; Mlinarić-Majerski, K; Basarić, N*; Kralj, M*. Selective photocytotoxicity of anthrols on cancer stem-like cells: the effect of quinone methides or reactive oxygen species. Eur J Med Chem, 137 (2017) 558-574.

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko društo za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB)

Europsko društvo za istraživanje raka (EACR)

Hrvatsko društvo za istraživanje raka (HDIR)

Hrvatsko društvo za humanu genetiku (HDHG)

Hrvatsko društvo za teorijsku i matematičku biologiju (HDTMB)

Odbor za genomiku i proteomiku u onkologiji

Ostalo

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI

2018 – danas   Pomoćnica Ravnatelja IRB-a

2018 – danas   Članica Referentne skupine za područje Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života, za konfiguraciju Okvirnog programa EU za istraživanja i inovacije Obzor 2020, MZO

2018 – danas   Članica Tematske radne skupine za zdravlje i kvalitetu života za izradu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine, MRRFEU

2017–2021      Članica Područnog znanstvenog vijeća za biomedicinu i zdravstvo (NVZVOTR)

2016–danas     ČlanicaZnanstvenog vijećaIRB-a

2016–danas     Članica užeg tima za izradu studije izvodljivosti i implementaciju strukturnog projekta IRB-a „Otvorene infrastrukurne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu“ (O-ZIP)

2016–danas     PredsjednicaZnanstvenog vijeća struke – biomedicina, IRB

2016–2018     ZamjenicaPredsjednika Znanstvenog vijeća IRB-a

2016–2019     Član panela za vrednovanjeHRZZ (Biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti)

2015              Član panela za vrednovanje HRZZ(Prirodne znanosti, biologija)

2012–danas    Član Povjerenstva za Strukturne fondove IRB-a

2010–danas    Članica Društva BioZyne d.o.o. (i član upravljačkog tima), spin-off kompanije u većinskom vlasništvu IRB

Član uredničkog odbora međunarodnih zn. časopisa:

  • 2012-2017 Journal of Pharmaceutics
  • 2011-danas World Journal of Methodology
  • 2009-danas International Journal of Drug Design & Discovery

2004               Gost editor časopisa Periodicum Biologorum

2012-2014       Tajnica Hrvatskog društva za teorijsku i matematičku biologiju 

2008–  danas    Član Odbora za genomiku i proteomiku u onkologiji HAZU

2004                Voditeljica Radne skupine za bioinformatiku Instituta Rudjer Bošković, 2004.

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.