Projekti

Studija o utjecaju na okoliš Luke nautičkog turizma Mandalina - Kuline

Izrada studije o utjecaju na okoliš buduće Luke nautičkog turizma“Mandalina – Kuline“

Glavni istraživač: dr.sc. Neven Cukrov

Geokemija ekotoksičnih metala na području NP " Krka "

Određivanje prostorne raspodijele koncentracije metala u rijeci Krki i ispitivanje drugih parametatara koji utječu na to.

Glavni istraživač: dr.sc. Neven Cukrov

Istraživanje tragova ekotoksičnih metala u vodama, sedimentu i bioti Nacionalnog Parka Mljet

Do započinjanja ovog Projekta nikada nije istraživana prostorna i vremenska raspodjela tragova ekotoksičnih metala Cd, Cu, Hg, Pb, Zn u morskoj vodi, sedimentu i bioti u akvatoriju Nacionalnog parka Mljet

Glavni istraživač: dr.sc. Vlado Cuculić

Geokemija tragova ekotoksičnih metala u vodi, zraku i anhialinim jamama Nacionalnog parka Mljet

U okviru projekta započela su prva sustavna istraživanja fizikalno-kemijskih parametara u anhialinim jamama

Glavni istraživač: dr.sc. Vlado Cuculić

Određivanje povijesti antropogenog utjecaja na sedimente Luke Rijeke

Ispitivanje promijene antropogenog utjecaja u zadnjih pedesetak godina kroz analizu koncentracija metala u stupcu sedimenta.

2008, naručitelj Lučka Uprava Rijeka (http://www.portauthority.hr/)  voditelj projekta dr.sc. Neven Cukrov

Glavni istraživač: dr.sc. Neven Cukrov

Okolišni pokazatelji (klimatski i hidrološki) fluvijalnih precipitata Kordiljerskog planinskog lanca praćenih između 1999. i 2009. Usporedba s drugim sličnim recentnim i paleo zapisima

Usporedba paleo-okolišnih zapisa u sedrama Hrvatske, Slovenije i Španjolske. Projekt Španjolskog ministarstva. 2010-2012.). Voditelj za Hrvatsku  dr.sc. Neven Cukrov

Glavni istraživač: dr.sc. Neven Cukrov

Određivanje ekotoksičnih metala u vodenom okolišu luke Rijeka primjenom pasivnih uzorkivača

Pilot projekt upotrebe pasivnih uzorkivača („Diffusive Gradients in Thin films – DGT“) u kontinuiranom praćenju koncentracija metala u vodi.

2011.-2012., naručitelj Lučka Uprava Rijeka (http://www.portauthority.hr/)  voditelj projekta dr.sc. Neven Cukrov

Glavni istraživač: dr.sc. Neven Cukrov

Istraživanje tragova metala u podzemnim vodama vodocrpilišta Petruševec

Određivanje stvarnih koncentracija ekotoksičnih metala u vodnom tijelu vodocrpilišta Petruševec.Naručitelj Grad Zagreb

Glavni istraživač: dr.sc. Neven Cukrov

Kalibracija paleo-okolišnih zapisa u recentnoj sedri

Osnovna ideja ovog projekta je usporedba odnosa stabilnih izotopa, koncentracije metala i aktivnosti radionuklida u sedri i vodi iz koje sedra precipitira.

Glavni istraživač: dr.sc. Neven Cukrov

Utjecaj kretanja vodenih masa na prostornu i vremensku raspodjelu ekotoksikanata u Malom i Velikom jezeru Nacionalnog parka Mljet

Utvrdit će se način rasprostiranja tragova ekotoksičnih metala Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb i Zn u morskim jezerima (Veliko i Malo jezero) koji mogu negativno utjecati na bioraznolikost vodenog ekosustava Nacionalnog parka Mljet

Glavni istraživač: dr.sc. Vlado Cuculić

Integracija geokemijskih laboratorijskih tehnika, terenskih in-situ mjerenja i hiperspektralnog zračno nošenog daljinskog opažanja za procjenu rizika za okoliš

Cilj bilateralnog projekta je započeti dugotrajnu suradnju između dvaju odjela, koji imaju slične znanstvene interese i rezultate u polju analize i procjene rizika zagađenja okoliša teškim metalima, koristeći se različitim istraživačkim pristupima. Kombinirajući tehnike, koje su čak i odvojeno vodeće u znanstvenoj primjeni, razviti će se integrirana, vrlo precizna i generalno primjenjiva metoda, koja će se validirati i testirati. Tri pristupa biti će integrirana uključujući zračno nošeno fotografiranje u visokoj rezoluciji, fluorescencijsku spektrometriju X-zraka za ne-destruktivna mjerenja na licu mjesta s mnogo mjesta uzorkovanja, kako bi se razvila adekvatna i najpouzdanija strategija uzorkovanja i visoko sofisticirane laboratorijske tehnike geokemijske analize.

Laboratorij za fizičku kemiju tragova

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.