Prijeđite na glavni sadržaj

Naša istraživanja

Laboratorij za istraživanje neurodegenerativnih bolesti (LINB) Instituta Ruđer Bošković (IRB) se bavi istraživanjem molekularnog mehanizma neurodegeneracije.

Katušić Hećimović grupa

Zanimljivo je da dvije etiološki različite neurodegenerativne bolesti, rijetka nasljedna dječja bolest nakupljanja lipida u lizosomima Niemann-Pick tipa C (NPC) te najčešća i kompleksna Alzheimerova bolest (AB), dijele niz ključnih patoloških karakteristika neurodegeneracije i neuroinflamacije. To uključuje nakupljanje Alzheimerovog peptida amiloid-beta, povišenu razinu hiperfosforiliranog proteina tau, disfunkciju endolizosomalnog puta, apolipoprotein E ε4 alel kao rizični faktor i značajnu aktivaciju astrocita i mikroglije.

Međutim ove dvije bolesti pokazuju i jasne neuropatološke razlike. Za razliku od AB gdje do neurodegeneracije dolazi primarno u hipokampusu i moždanoj kori, a neuroni cerebeluma su čini se zaštićeni, u bolesti NPC je opisana izrazita neurodegeneracija Purkinje neurona u cerebelumu, dok nasuprot tome, u hipokampusu neurodegeneracija nije primijećena. Koristeći različite mišje modele bolesti, primarne kulture neurona i glija stanica, kulture organotipskih rezova mozga te različite stanične linije cilj naših istraživanja je utvrditi na molekularnoj razini pozadinu sličnosti i rezličitosti između ove dvije neurodegenerativne bolesti. Ova istraživanja će doprinijeti boljem razumijevanju molekularne patogeneze ovih bolesti, te pronalasku novih terapeutskih pristupa.

Baus Lončar grupa

Alzheimerova bolest (AB) se kod 90 % oboljelih javlja kao sporadična bez jasnih genetičkih markera. Klinička i pretklinička istraživanja ukazuju da je AB metabolička degenerativna bolest posredovana narušenim odgovorom na inzulin u mozgu, iskorištenje glukoze i stanični metabolizam. Spoznaje ključnih molekula i procesa koje  povezuju  neurodegeneraciju i metabolički  sindrom  dijabetes/debljinu dala bi  uvid u rane  mehanizme nastanka bolesti. Potraga za biomarkerima u likvoru AB pacijenata otkrila je TFF3 protein (Trefoil factor family protein 3) kao jednog od  povezujućih kandidata. Tff3 protein je prisutan u neuronima, a uočeno je da jetra producira neuroprotektivni Tff3 koji se nakuplja u mozgu nakon ozljede. Cilj naših  istraživanja je utvrditi/korelirati  ulogu Tff3 proteina u jetri i mozgu koristeći Tff3 -/- mišji soj u metabolički relevantnim situacijama kao što je  niska /visoka razina glukoze /inzulina te prehrane masnom hranom. Ovakav sistemski pristup pridonijeti će razumijevanju zajedničkih procesa koji se odvijaju u osnovi obje bolesti (dijabetesa i neurodegeneracije), te potencijalno ukazati na nove terapijske mete.

Laboratorij za istraživanje neurodegenerativnih bolesti

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.